Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Annals of Hematology

Annals of Hematology 8/2020

Ausgabe 8/2020

Inhaltsverzeichnis ( 32 Artikel )

09.05.2020 | Review Article | Ausgabe 8/2020

Chimeric antigen receptor therapy in hematological malignancies: antigenic targets and their clinical research progress

Juanjuan Zhao, Meirong Wu, Zhifeng Li, Sheng Su, Yin Wen, Litian Zhang, Yuhua Li

24.06.2020 | COVID-19 | Review Article | Ausgabe 8/2020 Zur Zeit gratis

COVID-19-driven endothelial damage: complement, HIF-1, and ABL2 are potential pathways of damage and targets for cure

Monia Marchetti

16.04.2020 | Review Article | Ausgabe 8/2020 Open Access

The clinical management of lenalidomide-based therapy in patients with newly diagnosed multiple myeloma

Maximilian Merz, Tobias Dechow, Mithun Scheytt, Christian Schmidt, Bjoern Hackanson, Stefan Knop

29.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Long-term follow-up of a novel immunosuppressive strategy of cyclosporine alternatively combined with levamisole for severe aplastic anemia

Jiali Huo, Xingxin Li, Yingqi Shao, Xiang Ren, Meili Ge, Yahong You, Jinbo Huang, Jing Zhang, Min Wang, Neng Nie, Peng Jin, Yizhou Zheng

13.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Clinical characteristics and treatment outcome of type I cryoglobulinemia in Chinese patients: a single-center study of 45 patients

Le-le Zhang, Xin-xin Cao, Kai-ni Shen, Hong-xiao Han, Cong-Li Zhang, Yu Qiu, Hao Zhao, Xue-min Gao, Jun Feng, Lu Zhang, Dao-bin Zhou, Jian Li

12.05.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Necrotizing fasciitis in haematological patients: a different scenario

A. Albasanz-Puig, D Rodríguez-Pardo, C. Pigrau, M. Lung, E. Roldan, P. S. Corona, B. Almirante, I. Ruiz-Camps

27.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Gene mutation profile in patients with acquired pure red cell aplasia

Zhangbiao Long, Hongmin Li, Yali Du, Miao Chen, Junling Zhuang, Bing Han

20.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Safety of bedside lumbar puncture in adult patients with thrombocytopenia

Andrew Jay Portuguese, Alessandra Rothberg, Matthew Gorgone, Myla Strawderman, Chris Jacob

23.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Detection of the MYD88L265P and CXCR4S338X mutations by cell-free DNA in Waldenström macroglobulinemia

Yan-Yan Wu, Ming-Nan Jia, Hao Cai, Yu Qiu, Dao-Bin Zhou, Jian Li, Xin-Xin Cao

29.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Safety and efficacy of temsirolimus in combination with three different immuno-chemotherapy regimens in relapse and refractory mantle cell lymphoma, final results of the T3 phase IB trial of the LYSA

Benoît Tessoulin, Kamal Bouabdallah, Barbara Burroni, Thierry Lamy, Remy Gressin, Guillaume Cartron, Catherine Thieblemont, Clémentine Sarkozy, Corinne Haioun, Olivier Casasnovas, Clementine Joubert, Emmanuel Gyan, Olivier Hermine, Steven Le Gouill

27.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Serum-free light chains combined with the Revised International Staging System could further distinguish the superior and inferior clinical outcome of multiple myeloma patients

Juan Du, Jing Lu, Wen Gao, Jin Liu, Haiyan He, Lu Li, Rong Li, Lili Zhou, Hua Jiang, Wenming Chen, Weijun Fu, Jian Hou

01.07.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020 Open Access

Adverse event management in the TOURMALINE-MM3 study of post-transplant ixazomib maintenance in multiple myeloma

Martin Kaiser, Meral Beksaç, Nina Gulbrandsen, Fredrik Schjesvold, Roman Hájek, Philippe Moreau, Felipe de Arriba de la Fuente, María-Victoria Mateos, Sharon West, Andrew Spencer, S. Vincent Rajkumar, Kaveri Suryanarayan, Michael Czorniak, Cong Li, Zhaoyang Teng, Richard Labotka, Meletios A. Dimopoulos

29.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Statin use and the risk of multiple myeloma: a PRISMA-compliant meta-analysis

Pengcheng Zhang, Bing Liu

01.07.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Risk and impact of invasive fungal infections in patients with multiple myeloma

Chun-Kuang Tsai, Yao-Chung Liu, Ai Seon Kuan, Kang-Lung Lee, Chiu-Mei Yeh, Yu-Ting Lee, Liang-Tsai Hsiao, Po-Shen Ko, Hao-Yuan Wang, Po-Min Chen, Jin-Hwang Liu, Ying-Chung Hong, Chia-Jen Liu, Jyh-Pyng Gau

23.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020 Open Access

Impact of central nervous system (CNS) prophylaxis on the incidence of CNS relapse in patients with high-risk diffuse large B cell/follicular grade 3B lymphoma

Hanne Kuitunen, Elina Kaprio, Peeter Karihtala, Ville Makkonen, Saila Kauppila, Kirsi-Maria Haapasaari, Milla Kuusisto, Esa Jantunen, Taina Turpeenniemi-Hujanen, Outi Kuittinen

23.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Monosomal karyotype is associated with poor outcomes in patients with Philadelphia chromosome–negative acute lymphoblastic leukemia receiving chemotherapy but not allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Zongru Li, Yueyun Lai, Xiaohui Zhang, Lanping Xu, Kaiyan Liu, Yu Wang, Chenhua Yan, Hao Jiang, Xiaojun Huang, Qian Jiang

24.04.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020 Open Access

Pre-transplant FLT3/ITD status predicts outcome in FLT3-mutated acute myeloid leukemia following allogeneic stem cell transplantation

Grzegorz Helbig, Anna Koclęga, Agata Wieczorkiewicz-Kabut, Krzysztof Woźniczka, Anna Kopińska, Kinga Boral, Iwona Grygoruk-Wiśniowska, Małgorzata Stachowicz, Agnieszka Karolczyk

20.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Sequential allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for active refractory/relapsed myeloid malignancies: results of a reduced-intensity conditioning preceded by clofarabine and cytosine arabinoside, a retrospective study on behalf of the SFGM-TC

Amandine Le Bourgeois, Myriam Labopin, Ambroise Marçais, Regis Peffault de Latour, Didier Blaise, Sylvain Chantepie, Stéphanie N’Guyen, Natacha Maillard, Edouard Forcade, Ibrahim Yakoub-Agha, Anne Huynh, Tony Marchand, Karin Bilger, Patrice Ceballos, Amandine Charbonnier, Pascal Turlure, Marie-Thérese Rubio, Marie Christine Béné, Thierry Guillaume, Mohamad Mohty, Patrice Chevallier, Société Francophone de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire

17.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Outcomes of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation for patients with severe aplastic anaemia using the porcine antilymphocyte globulin-containing conditioning regimen

Lin Li, Yun Li, Li Lin, Jin Yin, Jinhuan Xu, Jia Wei, Yicheng Zhang

25.05.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Bone turnover markers as an aid to monitor osteoporosis following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Shuhei Kurosawa, Noriko Doki, Yasushi Senoo, Yuya Kishida, Akihito Nagata, Yuta Yamada, Tatsuya Konishi, Satoshi Kaito, Kota Yoshifuji, Naoki Matsuyama, Shuichi Shirane, Tomoyuki Uchida, Kyoko Inamoto, Takashi Toya, Aiko Igarashi, Yuho Najima, Hideharu Muto, Takeshi Kobayashi, Kazuhiko Kakihana, Hisashi Sakamaki, Kazuteru Ohashi

22.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Risk factors and associations with clinical outcomes of cytomegalovirus reactivation after haploidentical versus matched-sibling unmanipulated PBSCT in patients with hematologic malignancies

Xiao-Ning Gao, Ji Lin, Li-Jun Wang, Fei Li, Hong-Hua Li, Shu-Hong Wang, Wen-Rong Huang, Chun-Ji Gao, Li Yu, Dai-Hong Liu

09.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020 Open Access

Measuring the cellular memory B cell response after vaccination in patients after allogeneic stem cell transplantation

Julia Winkler, Hannes Tittlbach, Andrea Schneider, Corinna Buchstaller, Andreas Mayr, Ingrid Vasova, Wolf Roesler, Michael Mach, Andreas Mackensen, Thomas H. Winkler

22.05.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020 Open Access

Long-term survival and polyclonal immunoglobulin reconstitution after allogeneic stem cell transplantation in multiple myeloma

Christine Eisfeld, Eva Eßeling, Ramona Wullenkord, Cyrus Khandanpour, Julia Reusch, Jan-Henrik Mikesch, Christian Reicherts, Andrea Kerkhoff, Christoph Schliemann, Torsten Kessler, Rolf M. Mesters, Wolfgang E. Berdel, Georg Lenz, Matthias Stelljes

17.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020 Open Access

De-escalation of empiric broad spectrum antibiotics in hematopoietic stem cell transplant recipients with febrile neutropenia

Lindsey Rearigh, Erica Stohs, Alison Freifeld, Andrea Zimmer

20.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

An eleven-year cohort of bloodstream infections in 552 febrile neutropenic patients: resistance profiles of Gram-negative bacteria as a predictor of mortality

Ritvan Kara Ali, Serkan Surme, Ilker Inanc Balkan, Ayse Salihoglu, Meryem Sahin Ozdemir, Yusuf Ozdemir, Bilgul Mete, Gunay Can, Muhlis Cem Ar, Fehmi Tabak, Nese Saltoglu

29.06.2020 | Original Article | Ausgabe 8/2020

Measures for preventing nosocomial infection with SARS-CoV-2 in hematology departments

Yingying Wang, Jingfeng Li, Li Liu, Jianfang Li, Xiaoyan Liu, Jing He, Cong Wang, Dan Ye, Xinghuan Wang, Fuling Zhou

13.06.2020 | COVID-19 | Letter to the Editor | Ausgabe 8/2020 Zur Zeit gratis

COVID-19 presenting as neutropenic fever

Hunter C. Spencer, Riana Wurzburger

12.06.2020 | Letter to the Editor | Ausgabe 8/2020

SARS-CoV-2 infection in children with febrile neutropenia

Victoria Flores, Raquel Miranda, Laura Merino, Carmen González, Cristina Serrano, Moises Solano, Jessica Herrera, Paulina González, Genesis Ruiz, Ricardo Saldaña, Ahtziri Cárdenas, Lénica A. Chávez-Aguilar

26.06.2020 | Letter to the Editor | Ausgabe 8/2020

SARS-CoV-2-associated cold agglutinin disease: a report of two cases

Tessa Huscenot, Joris Galland, Margot Ouvrat, Mathias Rossignol, Stéphane Mouly, Damien Sène, on behalf of the APHP Lariboisière COVID Group

24.05.2020 | Letter to the Editor | Ausgabe 8/2020

Fatal SARS-CoV-2 coinfection in course of EBV-associated lymphoproliferative disease

Luca Roncati, Beatrice Lusenti, Vincenzo Nasillo, Antonio Manenti

22.06.2020 | COVID-19 | Letter to the Editor | Ausgabe 8/2020 Zur Zeit gratis

COVID-19, impact on myeloma patients

Inès Dufour, Juliette Raedemaeker, Fabio Andreozzi, Géraldine Verstraete, Sarah Bailly, Michel Delforge, Pauline Storms, Caroline Jacquy, Ann Van de Velde, Philippe Mineur, Marie Lejeune, Deborah Bauwens, Florence Van Obbergh, Alain Kentos, Jasmine Nguyen, Karel Fostier, Anne De Weweire, Nathalie Meuleman, Marie-Christiane Vekemans

11.06.2020 | Letter to the Editor | Ausgabe 8/2020

Recurrence of immune thrombocytopenia at the time of SARS-CoV-2 infection

Michele Merli, Walter Ageno, Fausto Sessa, Marco Salvini, Domenica Caramazza, Barbara Mora, Agostino Rossi, Cristina Rovelli, Francesco Passamonti, Paolo Grossi

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Onkologie

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Onkologie und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

Bildnachweise