Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Cancer Research

Chinese Journal of Cancer Research 3/2011

Ausgabe 3/2011

Inhaltsverzeichnis ( 16 Artikel )

01.09.2011 | Review Article | Ausgabe 3/2011

XRCC1 polymorphisms and pancreatic cancer: A meta-analysis

Wei-dong Shen, Hong-lin Chen, Peng-fei Liu

01.09.2011 | Original Article | Ausgabe 3/2011

Attributable causes of cancer in China: Fruit and vegetable

Hui-juan Xiao, Hao Liang, Jian-bing Wang, Cheng-Yu Huang, Wen-qiang Wei, Mathieu Boniol, You-lin Qiao, Paolo Boffetta

01.09.2011 | Original Article | Ausgabe 3/2011

Recursive partitioning analysis classification and graded prognostic assessment for non-small cell lung cancer patients with brain metastasis: A retrospective cohort study

Cai-xing Sun, Tao Li, Xiao Zheng, Ju-fen Cai, Xu-li Meng, Hong-jian Yang, Zheng Wang

01.09.2011 | Original Article | Ausgabe 3/2011

Genetic variants in MMP9 and TCF2 contribute to susceptibility to lung cancer

Jing-zhe Sun, Xue-xi Yang, Ni-ya Hu, Xin Li, Fen-xia Li, Ming Li

01.09.2011 | Original Article | Ausgabe 3/2011

Sorafenib combined with cryoablation to treat unresectable hepatocellular carcinoma

Hong Ni, Mao Yang, Zhi Guo, Ti Zhang

01.09.2011 | Original Article | Ausgabe 3/2011

Combination of recombinant adenovirus-p53 with radiochemotherapy in unresectable pancreatic carcinoma

Jin-luan Li, Yong Cai, Shan-wen Zhang, Shao-wen Xiao, Xiao-fan Li, You-jia Duan, Yong-heng Li, Bo Xu, Kun Yan

01.09.2011 | Original Article | Ausgabe 3/2011

High expression of p300 in human breast cancer correlates with tumor recurrence and predicts adverse prognosis

Xiang-sheng Xiao, Mu-yan Cai, Jie-wei Chen, Xin-yuan Guan, Hsiang-fu Kung, Yi-xin Zeng, Dan Xie

01.09.2011 | Original Article | Ausgabe 3/2011

Shu-Gan-Liang-Xue decoction simultaneously down-regulates expressions of aromatase and steroid sulfatase in estrogen receptor positive breast cancer cells

Xue-song Fu, Ping-ping Li

01.09.2011 | Original Article | Ausgabe 3/2011

Diagnostic value of mini-laparoscopy in patients with abdominal neoplasm

Jian Wang, Yan-jun Ni, Shi-yao Chen

01.09.2011 | Original Article | Ausgabe 3/2011

Curcumin prevents induced drug resistance: A novel function?

Dong Xu, Wei Tian, Hong Shen

01.09.2011 | Original Article | Ausgabe 3/2011

Determination of PDCD5 in peripheral blood serum of cancer patients

Yue Wang, Guo-hong Wang, Qing-yun Zhang

01.09.2011 | Brief Communication | Ausgabe 3/2011

Src is dephosphorylated at tyrosine 530 in human colon carcinomas

Shu-dong Zhu, Jeffrey D. Bjorge, Donald J. Fujita

01.09.2011 | Case Report | Ausgabe 3/2011

Oxaliplatin-induced lung injury with allergic reaction

Tetsuya Homma, Masatsugu Kurokawa, Yoshitaka Yamamoto, Satoshi Matsukura, Koushi Ieki, Shintaro Suzuki, Miho Odaka, Shin Watanabe, Munehiro Yamaguchi, Mitsuru Adachi

01.09.2011 | Case Report | Ausgabe 3/2011

Therapy-related acute myeloid leukemia in a primary pulmonary leiomyosarcoma patient with skin metastasis

Yan Ma, Bo-bin Chen, Xiao-ping Xu, Guo-wei Lin, Yuan Ji, Sujie Akesu, Haiying Zen

01.09.2011 | Case Report | Ausgabe 3/2011

Mosaic trisomy 21 and trisomy 14 as acquired cytogenetic abnormalities without GATA1 mutation in a pediatric non-down syndrome acute megakaryoblastic leukemia

Yi Xiao, Jia Wei, Jin-huan Xu, Jian-feng Zhou, Yi-cheng Zhang

01.09.2011 | Case Report | Ausgabe 3/2011

Pilomyxoid astrocytoma in cerebellum

Peng-fei Ge, Hai-feng Wang, Li-mei Qu, Bo Chen, Shuanglin Fu, Yinan Luo

Aktuelle Ausgaben