Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 3/2019

Ausgabe 3/2019

Inhaltsverzeichnis ( 11 Artikel )

01.03.2019 | Feature Article | Ausgabe 3/2019

New Goals and Strategies of Chinese Medicine in Prevention and Treatment of Chronic Kidney Disease

Chuan Guo, Shen Li, Xiang-rong Rao

22.11.2018 | Original Article | Ausgabe 3/2019

Effects of Niaoduqing Particles (尿毒清颗粒) on Delaying Progression of Renal Dysfunction: A Post-trial, Open-Label, Follow-up Study

Ying Zheng, Nian-song Wang, Yu-ning Liu, Li-qun He, Gui-hua Jian, Xu-sheng Liu, Zhao-hui Ni, Xiao-hong Cheng, Hong-li Lin, Wen-hua Zhou, Ya-ping Wang, Jing-ai Fang, Ya-ni He, Hong-tao Yang, Li-juan Zhao, Han-lu Ding, Li-hua Wang, Ren-huan Yu, Wen-ge Li, Zhi-ming Ye, Wang Guo, Yong-li Zhan, Hui-juan Mao, Zhao Hu, Chen Yao, Guang-yan Cai, Xiang-mei Chen

14.08.2018 | Original Article | Ausgabe 3/2019

Whether Syndrome Differentiation Affects Treatment Result: Study Protocol of MaZiRenWan (麻子仁丸) for Functional Constipation in A Randomized Controlled Trial

Chung-wah Cheng, Li Zhang, Chen Zhao, Linda LD Zhong, Li-jie Shi, Liang Dai, Rui Zheng, Jing Chen, Ge Li, Jing-bo Zhai, Wai Kun, Ai-ping Lu, Hong-cai Shang, Zhao-xiang Bian

28.12.2017 | Original Article | Ausgabe 3/2019

Effects of Polygonum cuspidatum on AMPK-FOXO3α Signaling Pathway in Rat Model of Uric Acid-Induced Renal Damage

Wei-guo Ma, Jie Wang, Xiang-wei Bu, Hong-hong Zhang, Jian-ping Zhang, Xiao-xu Zhang, Yu-xi He, Da-li Wang, Zheng-ju Zhang, Feng-xian Meng

04.07.2015 | Original Article | Ausgabe 3/2019

Effect of Quyu Chencuo Formula (去菀陈莝方) on Renal Fibrosis in Obstructive Nephropathy Rats

Rui Zhu, Xing-guo Du, Sheng-lan Yang, Yan-ran Wu, Jian-guo Liu

22.11.2018 | Original Article | Ausgabe 3/2019

Anti-fibrotic Effects and Mechanism of Shengmai Injection (生脉注射液) on Human Hepatic Stellate Cells LX-2

Yi Zhang, Li-tian Ma, Jie Li, Yu Qiao, Jun-ye Liu, Jin Wang, Qin-you Ren, Jin-tao Hu, Jin Zheng

15.12.2018 | Original Article | Ausgabe 3/2019

Article Effect and Mechanism of Ganoderma lucidum Polysaccharides on Human Fibroblasts and Skin Wound Healing in Mice

Feng Hu, Yu Yan, Chu-wang Wang, Yu Liu, Jing-jing Wang, Fang Zhou, Qing-hai Zeng, Xiao Zhou, Jia Chen, Ai-jun Wang, Jian-da Zhou

30.08.2018 | Original Article | Ausgabe 3/2019

Ursolic Acid Prevents Retinoic Acid-Induced Bone Loss in Rats

Min Cheng, Xu-hua Liang, Qing-wei Wang, Ya-ting Deng, Zhi-xin Zhao, Xue-ying Liu

09.01.2018 | Original Article | Ausgabe 3/2019

Effect of Soothing Gan (Liver) and Invigorating Pi (Spleen) Recipes on TLR4-p38 MAPK Pathway in Kupffer Cells of Non-alcoholic Steatohepatitis Rats

Xiang-wen Gong, Yong-jian Xu, Qin-he Yang, Yin-ji Liang, Yu-pei Zhang, Guan-long Wang, Yuan-yuan Li

01.03.2019 | Evidence-Based Integrative Medicine | Ausgabe 3/2019

Effectiveness of Auricular Acupressure for Acute Postoperative Pain after Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis

Qin Zhong, Di Wang, Ya-mei Bai, Shi-zheng Du, Yu-lei Song, Jing Zhu

04.09.2018 | Review | Ausgabe 3/2019

Triptolide, A Potential Autophagy Modulator

Yan-ming Wei, Yong-hui Wang, Hui-qing Xue, Zhi-hua Luan, Bi-wang Liu, Jin-hong Ren

Aktuelle Ausgaben