Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 4/2021

Ausgabe 4/2021

Inhaltsverzeichnis ( 12 Artikel )

05.02.2021 | COVID-19 | Commentary | Ausgabe 4/2021 Zur Zeit gratis

Promising Antiviral Molecules from Ayurvedic Herbs and Spices against COVID-19

Mariappan Rajan, Prashant Gupta, Awanish Kumar

03.02.2021 | COVID-19 | Original Article | Ausgabe 4/2021 Zur Zeit gratis

Effects of Chinese Medicine on Symptoms, Syndrome Evolution, and Lung Inflammation Absorption in COVID-19 Convalescent Patients during 84-Day Follow-up after Hospital Discharge: A Prospective Cohort and Nested Case-Control Study

Li Li, Chun-yan Gou, Xue-mei Li, Wen-yan Song, Xiao-jun Wang, Hong-ying Li, Hong-yan Li, Xiu-hui Li

10.10.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Efficacy of Getong Tongluo Capsule (葛酮通络胶囊) for Convalescent-Phase of Ischemic Stroke and Primary Hypertension: A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Controlled Trial

Qian-yu Zhao, Rong-hua Tang, Guo-xiong Lu, Xu-zheng Cao, Lu-ran Liu, Ji-hua Zhang, Jin-tao Zhang, Bin Xu, Hong-tao Wei, Miao Yang, Ling Wei, Mei Zhang, Wen-zong Zhu, Hong Wang, Hong-lin Li, Li-ping Ma, Chi Zhong, Yan-jie Gao, Na Zhang, Shan Ren, Lu Chen, Yun-hai Liu, Zhi-gang Chen

09.01.2021 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Metabonomics: A Useful Tool to Reveal Underlying Relationships between Altered Chinese Medicine Syndromes and Ultrafiltration in Treatment of Heart Failure

Li-jun Guo, Ke-ji Chen, Ming-qian Sun, An-zhu Wang, Feng Gao, Yuan Zheng, Xiao-chang Ma

09.01.2021 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Effect of Tai Chi and Resistance Training on Cancer-Related Fatigue and Quality of Life in Middle-Aged and Elderly Cancer Patients

Duan Cheng, Xuan Wang, Jie Hu, Ling-li Dai, Ying Lv, Hui Feng, Yan Zhang, Yan Guo, Lei Wang

01.04.2021 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Protective Effect of Brassica napus L. Hydrosols against Inflammation Response in RAW 264.7 Cells

Su-Hyeon Cho, Song Rae Kim, Myeong Seon Jeong, Miri Choi, SeonJu Park, Kil-Nam Kim

23.12.2019 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Edible Bird’s Nest Attenuates Menopause-Related Bone Degeneration in Rats via Increaing Bone Estrogen-Receptor Expression

Zhi-ping Hou, Shi-ying Tang, Hai-ru Ji, Pei-yuan He, Yu-hong Li, Xian-ling Dong, Meng-nan Du, Ismail Maznah, Wen-jing He

15.05.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Effect and Safety of Cinnamaldehyde on Immunosuppressed Mice with Invasive Pulmonary Candidiasis

Jie-hua Deng, Ji-hong Li, Yi-le Zhao, Gang-sheng Wang

30.01.2021 | Acupuncture Research | Ausgabe 4/2021

Bloodletting Puncture at Hand Twelve Jing-Well Points Relieves Brain Edema after Severe Traumatic Brain Injury in Rats via Inhibiting MAPK Signaling Pathway

Bao-hu Liu, Dan Zhou, Yi Guo, Sai Zhang, Yong-ming Guo, Tong-tong Guo, Xu-yi Chen, Yi-nan Gong, Hui-ling Tang, Zhi-fang Xu

11.09.2020 | COVID-19 | Case Report | Ausgabe 4/2021 Zur Zeit gratis

Integrated Chinese and Western Medicine in Treatment of Critical Coronavirus Disease (COVID-19) Patient with Endotracheal Intubation: A Case Report

Shun-yu Yao, Chao-qi Lei, Xiang Liao, Ru-xiu Liu, Xing Chang, Zhi-ming Liu

30.09.2020 | Literature Research | Ausgabe 4/2021

Hotspot Analysis of Traditional Drugs in Diabetes Treatment Literature

Hui Shen, Wei-kai Zhu, Zhi Lu, Hai-cheng Zhou

01.04.2021 | Review | Ausgabe 4/2021

Evidence-Based Immunotherapeutic Effects of Herbal Compounds on Humoral Immunity: Ancient and New Approaches

Fatemeh Nejatbakhsh, Mohammad Ali Zareian, Mahdi Yaseliani, Hassan Abolhassani

Aktuelle Ausgaben