Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 6/2019

Ausgabe 6/2019

Inhaltsverzeichnis ( 11 Artikel )

01.06.2019 | Perspective | Ausgabe 6/2019

A Formative History of Integrative Medicine in Hong Kong

Edwin Chau-leung Yu, Zhao-xiang Bian

04.04.2018 | Original Article | Ausgabe 6/2019

Association of Gene Mutations with Response to Arsenic-Containing Compound Qinghuang Powder (复方青黄散) in Patients with Myelodysplastic Syndromes

Pan Zhao, Jun-bin Liang, Zhong-yang Deng, Ming-jing Wang, Jia-yue Qin, Chong-jian Chen, Xiao-mei Hu

27.11.2018 | Original Article | Ausgabe 6/2019

Curcumin Reverses 5-Fluorouracil Resistance by Promoting Human Colon Cancer HCT-8/5-FU Cell Apoptosis and Down-regulating Heat Shock Protein 27 and P-Glycoprotein

Wen-ting He, Yan-hua Zhu, Tong Zhang, Patima Abulimiti, Fan-ye Zeng, Li-ping Zhang, Ling-juan Luo, Xin-mei Xie, Hong-liang Zhang

22.05.2018 | Original Article | Ausgabe 6/2019

In Vitro and In Vivo Evaluation of Antitumor Activity of Ligustrum robustum, A Chinese Herbal Tea

Hao-jiang Zuo, Shan Liu, Chun Yan, Li-man Li, Xiao-fang Pei

11.05.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2019

Embolic effects of Bletilla striata microspheres in renal artery and transplanted VX2 liver tumor model in rabbits

Shi-hua Luo, Song-lin Song, Chuan-sheng Zheng, Wei-yong Li, Yong Wang, Xiang-wen Xia, Gan-sheng Feng

04.04.2018 | Original Article | Ausgabe 6/2019

Shexiang Tongxin Dropping Pill (麝香通心滴丸) Protects against Na2S2O4-Induced Hypoxia-Reoxygenation Injury in H9c2 Cells

Shan Lin, Jiu-mao Lin, Ling Zhang, Da-xin Chen, Fei Xiao, Hong-wei Chen, You-qin Chen, Yu-ling Zhu, Jian-feng Chu, Jun Peng

26.05.2015 | Original Article | Ausgabe 6/2019

Xijiao Dihuang Decoction (犀角地黄汤) and Rehmannia glutinosa Libosch. protect mice against lipopolysaccharide and tumor necrosis factor alpha-induced acute liver failure

Yan-min Liu, Liu-Luan Zhu, Rui Li, Jin-Liang Zhang, Shan-Shan Yao, Xiao-Bing Zhou, Hui Zeng, Xian-Bo Wang

09.08.2017 | Original Article | Ausgabe 6/2019

Anti-nociceptive effect of patchouli alcohol: Involving attenuation of cyclooxygenase 2 and modulation of mu-opioid receptor

Xuan Yu, Xin-pei Wang, Xiao-jin Yan, Jing-fei Jiang, Fan Lei, Dong-ming Xing, Yue-ying Guo, Li-jun Du

22.11.2018 | Acupuncture Research | Ausgabe 6/2019

Low-Frequency Electroacupuncture Alleviates Chronic Constrictive Injury-Induced Mechanical Allodynia by Inhibiting NR2B Upregulation in Ipsilateral Spinal Dorsal Horn in Rats

Wen-sheng Zhao, Zhen-ni Jiang, Hui Shi, Lu-lu Xu, Yue Yang, Ying-chao Wang

28.08.2018 | Case Report | Ausgabe 6/2019

Is Acupressure Useful for Alleviating Hyperventilation Syndrome?

Rui-xiang Zeng, Mao-sheng Chen, Min-zhou Zhang

18.06.2018 | Evidence-Based Integrative Medicine | Ausgabe 6/2019

Evaluation on Effectiveness and Safety of Chinese Herbs in Treatment of Sub-health: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Jun Zhao, Xing Liao, Hui Zhao, Zhi-geng Li, Nan-yue Wang, Li-min Wang

Aktuelle Ausgaben