Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 6/2021

Ausgabe 6/2021

Inhaltsverzeichnis ( 11 Artikel )

12.01.2021 | Feature Article | Ausgabe 6/2021

Homeostasis Research Model Based on Yin-Yang Theory: Five Examples

Di Wang, Miao Qu

21.04.2021 | Original Article | Ausgabe 6/2021

Post-Marketing Surveillance of Qishe Pill (芪麝丸) Use for Management of Neck Pain in a Chinese Patient Cohort to Determine its Safety, Tolerability and Effectiveness

Xue-jun Cui, Yue-li Sun, Chang-qing Zhang, Tao Wu, Jun Tan, Zhen-an Zhu, Yong-qiang Chen, Qiu-gen Wang, Ming Li, Yong-jun Wang

09.01.2021 | Original Article | Ausgabe 6/2021

Effects of Shenfu Injection (参附注射液) on Inflammatory Response during Post-Resuscitation Myocardial Dysfunction after Cardiac Arrest in Swine

Wei Gu, Xiao-min Hou, Chun-sheng Li

22.12.2020 | Original Article | Ausgabe 6/2021

Huoxin Pill (活心丸) Attenuates Cardiac Fibrosis by Suppressing TGF-β1/Smad2/3 Pathway in Isoproterenol-Induced Heart Failure Rats

Mei-zhong Peng, Mei-ling Yang, A-ling Shen, Xue-ling Zhou, Yan Lu, Qi Li, Zhi-qing Shen, Bin Huang, Jun Peng, Jian-feng Chu

15.01.2021 | Original Article | Ausgabe 6/2021

Protective Effects of Hu-Lu-Ba-Wan (葫芦巴丸) against Oxidative Stress in Testis of Diabetic Rats through PKCα/NAPDH Oxidase Signaling Pathway

Shu-jun Jiang, Hui Dong, Ke Fang, Guang Chen, Jing-bin Li, Li-jun Xu, Xin Zou, Fu-er Lu

09.01.2021 | Original Article | Ausgabe 6/2021

Mechanism of ‘Invigorating Qi and Promoting Blood Circulation’ Drug Pair Ginseng-Danshen on Treatment of Ischemic Heart Disease Based on Network Pharmacology

Gao-jie Xin, Yu-wei Zhao, Ling-mei Li, Fei-fan Jia, Xiao Han, Lei Li, Hao Guo, Hong-xu Meng, Jian-hua Fu, Jian-xun Liu

04.03.2021 | Acupuncture Research | Ausgabe 6/2021

Wide Pulse Width Electroacupuncture Ameliorates Denervation-Induced Skeletal Muscle Atrophy in Rats via IGF-1/PI3K/Akt Pathway

Xiao-qing Huang, Jin-sen Xu, Xiao-ran Ye, Xuan Chen

12.01.2021 | Clinical Experience | Ausgabe 6/2021

Effect of Danhong Injection (丹红注射液) on Improving Coronary Microcirculation Injury after Percutaneous Coronary Intervention

Qing-rong Liu, Hong-xu Liu, Wen-long Xing, Qi Zhou, Hong-liang Zhang, Hai-tong Zhang, Guang-yuan Song, Yong-jian Wu

24.04.2021 | Case Report | Ausgabe 6/2021

Treatment of End-Stage Coronary Artery Disease with the Mode of Combination of Disease and Syndrome: A Case Report

Rui-na Bai, Pei-li Wang, Feng Gu, Juan Tan, Cheng-long Wang, Ke-ji Chen

19.10.2018 | Academic Exploration | Ausgabe 6/2021

Deciphering Potential Correlations between New Biomarkers and Pattern Classification in Chinese Medicine by Bioinformatics: Two Examples of Rheumatoid Arthritis

Chi Zhang, Li Li, Ge Zhang, Ke-ji Chen, Ai-ping Lu

01.06.2021 | Review | Ausgabe 6/2021

Kuanxiong Aerosol (宽胸气雾剂) in Treatment of Angina Pectoris: A Literature Review and Network Pharmacology

Yu-zhuo Zhang, Rui-xiang Zeng, Yuan-shen Zhou, Min-zhou Zhang

Aktuelle Ausgaben