Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 7/2018

Ausgabe 7/2018

Inhaltsverzeichnis ( 11 Artikel )

25.04.2018 | Feature Article | Ausgabe 7/2018

Thoughts and Approaches of Integrated Chinese and Western Medicine for the Treatment of Oligo-astheno-teratozoospermia

Jun Guo

20.09.2016 | Original Article | Ausgabe 7/2018

A Multi-center, Randomized, Controlled and Open Clinical Trial of Heyan Kuntai Capsule (和颜坤泰胶囊) and Hormone Therapy in Perimenopausal Women

Ai-jun Sun, Ya-ping Wang, Bei Gu, Ting-ping Zheng, Shou-qing Lin, Wen-pei Bai, Yang Wei, Shao-fen Zhang, Ying Zhang

09.06.2016 | Original Article | Ausgabe 7/2018

Paeoniflorin Promotes Angiogenesis in A Vascular Insufficiency Model of Zebrafish in vivo and in Human Umbilical Vein Endothelial Cells in vitro

Qi-qi Xin, Bin-rui Yang, He-feng Zhou, Yan Wang, Bo-wen Yi, Wei-hong Cong, Simon Ming-Yuen Lee, Ke-ji Chen

19.12.2015 | Original Article | Ausgabe 7/2018

San-Cao Granule (三草颗粒) Ameliorates Hepatic Fibrosis through High Mobility Group Box-1 Protein/Smad Signaling Pathway

Shi-zhang Wei, Sheng-qiang Luo, Jian Wang, Jia-bo Wang, Rui-sheng Li, Xiao-mei Zhang, Yan-lei Guo, Chang Chen, Xiao Ma, Zhe Chen, Hong-hong Liu, Zhi-rui Yang, Jian-yu Li, Rui-lin Wang, Ya-ming Zhang, Hui-yin Yang, Xiao-he Xiao, Yan-ling Zhao

11.05.2018 | Original Article | Ausgabe 7/2018

Effects of Zhizi Chuanxiong Capsule (栀子川芎胶囊) on the Abnormal Methylation in Rabbits with Atherosclerosis

Qing-bing Zhou, Li-qi Wu, Yin Zhang, Zhi-fang Zhang, Feng-qin Xu

06.01.2016 | Original Article | Ausgabe 7/2018

Shugan Liangxue Decoction (舒肝凉血方) Down-Regulates Estrogen Receptor α Expression in Breast Cancer Cells

Ning Zhou, Shu-yan Han, Yan-zhi Chen, Fei Zhou, Wen-xian Zheng, Ping-ping Li

24.04.2015 | Original Article | Ausgabe 7/2018

Effect of Puerarin on the Pharmacokinetics of Baicalin in Gegen Qinlian Decoction (葛根芩连汤) in Mice

Hui Kong, Xue-qian Wang, Qing-guo Wang, Yan Zhao, Ye Sun, Yue Zhang, Jie-kun Xu, Hui-hua Qu

27.12.2016 | Original Article | Ausgabe 7/2018

Study on Force Mechanism for Therapeutic Effect of Pushing Manipulation with One-Finger Meditation Base on Similarity Analysis of Force and Waveform

Lei Fang, Min Fang, Min-min Guo

24.04.2015 | Acupuncture Research | Ausgabe 7/2018

Effect of Acupuncture on the Notch Signaling Pathway in Rats with Brain Injury

Yi-min Zhang, Sheng-xin Chen, Qiu-fu Dai, Shu-ting Jiang, Ai-lian Chen, Chun-zhi Tang, Yu-qing Zhang

09.12.2016 | Evidence-Based Integrative Medicine | Ausgabe 7/2018

Appraisal of the Quality and Contents of Clinical Practice Guidelines for Hypertension Management in Chinese Medicine: A Systematic Review

Ya Yuwen, Xue-jie Han, Wei-liang Weng, Xue-yao Zhao, Yu-qi Liu, Wei-qiang Li, Da-sheng Liu, Yan-ping Wang, Ai-ping Lu

10.12.2014 | Review | Ausgabe 7/2018

A Review on Pharmacological and Analytical Aspects of Naringenin

Kanika Patel, Gireesh Kumar Singh, Dinesh Kumar Patel

Aktuelle Ausgaben