Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 7/2019

Ausgabe 7/2019

Inhaltsverzeichnis ( 12 Artikel )

01.07.2019 | Feature Article | Ausgabe 7/2019

Research Progress on Chinese Medicine Immunomodulatory Intervention for Chronic Primary Immune Thrombocytopenia: Targeting Cellular Immunity

Wen-bin Liu, Sai Li, Xiao-ling Yu, Tie-ying Dai, Rui-lan Gao

03.05.2018 | Original Article | Ausgabe 7/2019

Genomewide DNA Methylation Responses in Patients with β-Thalassemia Treated with Yisui Shengxue Granules (益髓生血颗粒)

Yan-ling Cheng, Xin-hua Zhang, Yu-wen Sun, Wen-juan Wang, Jie Huang, Na-li Chu, Su-ping Fang, Zhi-kui Wu

01.07.2019 | Original Article | Ausgabe 7/2019

Relation of Blood Arsenic Concentration with Effect and Safety of Arsenic-Containing Qinghuang Powder (青黄散) in Patients with Myelodysplastic Syndrome

Zhong-yang Deng, Shi-rong Zhu, Ming-jing Wang, Su Fang, Pan Zhao, Qian-zhe Zhu, Hong-zhi Wang, Xiao-qing Guo, Yong-gang Xu, Bo-wen Yi, Xiao-hong Shang, Rou Ma, Xiao-mei Hu

27.11.2018 | Original Article | Ausgabe 7/2019

Wet-Cupping Is Effective on Persistent Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Clinical Trial

Mohsen Mardani-Kivi, Reza Montazar, Mohammad Azizkhani, Keyvan Hashemi-Motlagh

28.08.2018 | Original Article | Ausgabe 7/2019

Mechanisms of Huangqi Decoction Granules (黄芪汤颗粒剂) on Hepatitis B Cirrhosis Patients Based on RNA-Sequencing

Yang Cheng, Ping Liu, Tian-lu Hou, Maerbiya Maimaitisidike, Reyangguli Ababaikeli, Aini Abudureyimu

03.05.2018 | Original Article | Ausgabe 7/2019

Diagnostic Accuracy of Chinese Medicine Diagnosis Scale of Phlegm and Blood Stasis Syndrome in Coronary Heart Disease: A Study Protocol

Xiao-qi Liu, Dan-hong Peng, Yan-ping Wang, Rong Xie, Xin-lin Chen, Chun-quan Yu, Xian-tao Li

18.07.2018 | Original Article | Ausgabe 7/2019

Ginsenoside Rb1 Ameliorates Autophagy of Hypoxia Cardiomyocytes from Neonatal Rats via AMP-Activated Protein Kinase Pathway

Sheng-nan Dai, Ai-jie Hou, Shu-mei Zhao, Xiao-ming Chen, Hua-ting Huang, Bo-han Chen, Hong-liang Kong

27.02.2019 | Original Article | Ausgabe 7/2019

Impact of Hydroalcoholic Extract of Humulus Lupulus L. on Sperm Quality, Reproductive Organs and Hormones in Male Rats

Narges Karbalaei, Najmeh Sadeghi, Aliakbar Nekoeian, Ahad Malekzadeh

21.03.2018 | Original Article | Ausgabe 7/2019

Therapeutic Effect of Ershen Pill (二神丸) Extract on Pi (Spleen)-Shen (Kidney) Yang Deficiency-Induced Diarrhea in Rat Model

Xin Pan, Kang Xu, Rui Xiong, Zhi-min Chen, Chang-jiang Hu, Jian Feng, Wen-bin Li

27.11.2018 | Acupuncture Research | Ausgabe 7/2019

Acupoint Catgut Embedding Alleviates Insomnia in Different Chinese Medicine Syndrome Types: A Randomized Controlled Trial

Fu Xu, Li-hua Xuan, Hai-jiang Zhou, Fei-yu Chen, Zhao-jian Zheng, Ying Bi, Xiang Wu

27.12.2016 | Thinking and Methodology | Ausgabe 7/2019

Identification of Chinese Medicine Constitution in Public Health Services

Ji Wang, Ying-shua Li, Qi Wang

09.01.2019 | Review | Ausgabe 7/2019

Tetramethylpyrazine Improves Postoperative Tissue Adhesion: A Drug Repurposing

Shuai Yan, Yin-zi Yue, Yang Zong, Li Zeng

Aktuelle Ausgaben