Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 7/2021

Ausgabe 7/2021

Inhaltsverzeichnis ( 11 Artikel )

10.11.2020 | Regulation and Guideline | Ausgabe 7/2021

Standard Operating Procedures for Chinese Medicine Data Monitoring Committees of Clinical Studies

Jun Liu, Nian Wang, Hai-xia Dang, Bing-wei Chen, Li Zhang, Chong Zou, Cheng-liang Zhong, Ju-kai Huang, Qiong Liu, Ya-nan Yu, Meng Jiang, Wei-xiong Liang, Qi-guang Chen, Yong-yan Wang, Chun-ti Shen, Zhong Wang, World Federation of Chinese Medicine Societies—Data Monitoring Committee for Clinical Studies

02.09.2020 | Original Article | Ausgabe 7/2021

Multidisciplinary and Comprehensive Chinese Medicine for Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Patients: A Retrospective Study of 855 Cases

Xian-ge Huang, Li-hua Zhu, Lei Zhou, Wei-jie Xu, Yi-lin Yao, Zhi-yi Zhou, He-gen Li

04.06.2020 | Original Article | Ausgabe 7/2021

Chinese Medicine Treatment Prolonged Survival in Small Cell Lung Cancer Patients: A Clinical Observation

Xiao-qing Xu, Wen-qi Deng, Da-yang Wang, Meng Li, Dong-lei Kou, Pei-tong Zhang

09.05.2020 | Original Article | Ausgabe 7/2021

Usage of Chinese Herbs in Cancer Patients in Southern China: A Survey

Shao-quan Xiong, Yu Chen, Li-juan Wang, Pan-pan Lyu, Wan Liao, Cui Wang, Jian-long Ke, Xi Zhu, Jin-yang Wang, Xian-ying Shen, Guang-ping Li, Li-zhu Lin

22.06.2020 | Original Article | Ausgabe 7/2021

Treatment of HBV Cirrhosis with Fuzheng Huayu Tablet (扶正化瘀片) and Entecavir: Design of a Randomized, Double-Blind, Parallel and Multicenter Clinical Trial

Zheng-xin Li, Zhi-min Zhao, Ping Liu, Qing-shan Zheng, Cheng-hai Liu

07.03.2020 | Original Article | Ausgabe 7/2021

Huayu Pill (化瘀丸) Promotes Fluorescent Doxorubicin Delivery to Tumors in Mouse Model of Lung Cancer

Lei Gao, Cai-xia Hao, Gan-lin Zhang, Ke-xin Cao, Ming-wei Yu, Qi-wei Li, Xue-man Ma, Guo-wang Yang, Xiao-min Wang

10.11.2020 | Original Article | Ausgabe 7/2021

Anti-tumor and Phenotypic Regulation Effect of Matrine on Dendritic Cells through Regulating TLRs Pathway

Jing-kang Wang, Bao-sheng Zhao, Min Wang, Chen-yue Liu, Ya-qi Li, Quan-tao Ma, Peng-fei Li, Tie-shan Wang, Chun-guo Wang, Yong-ming Zhou

01.07.2021 | Original Article | Ausgabe 7/2021

Shexiang Tongxin Dropping Pill (麝香通心滴丸) Reduces Coronary Microembolization in Rats via Regulation of Mitochondrial Permeability Transition Pore Opening and AKT-GSK3β Phosphorylation

Yu Ding, Hou-yong Zhu, Li-zong Zhang, Bei-bei Gao, Liang Zhou, Jin-yu Huang

29.11.2019 | Original Article | Ausgabe 7/2021

Combination of Geniposide and Eleutheroside B Exerts Antidepressant-like Effect on Lipopolysaccharide-Induced Depression Mice Model

Bo Zhang, Hong-sheng Chang, Kai-li Hu, Xue Yu, Li-na Li, Xiang-qing Xu

21.06.2019 | Original Article | Ausgabe 7/2021

Tongxinluo Ameliorates Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury Mainly via Activating Parkin-Mediated Mitophagy and Downregulating Ubiquitin-Proteasome System

Hong-xing Yang, Peng Wang, Ning-ning Wang, Shao-dan Li, Ming-hui Yang

01.08.2020 | Review | Ausgabe 7/2021

Combating Drug Resistance in Colorectal Cancer Using Herbal Medicines

Ga-Young Lee, Jin-Seok Lee, Chang-Gue Son, Nam-Hun Lee

Aktuelle Ausgaben