Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 9/2018

Ausgabe 9/2018

Inhaltsverzeichnis ( 11 Artikel )

03.05.2018 | Commentary | Ausgabe 9/2018

Herb-Induced Liver Injury: A Global Concern

Neil Kaplowitz

03.08.2016 | Original Article | Ausgabe 9/2018

Therapeutic Effect of Chang’an I Recipe (肠安 I 号方) on Irritable Bowel Syndrome with Diarrhea: A Multicenter Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial

Xu-dong Tang, Bin Lu, Zhen-hua Li, Wei Wei, Li-na Meng, Bao-shuang Li, Zhi-peng Tang, Rui Gao, Feng-yun Wang, Fang Lu, Li-qun Bian, Ying-pan Zhao, Ping Wang, Yin-qiang Zhang

01.09.2018 | Original Article | Ausgabe 9/2018

Chinese Herbal Medicine Combined with Entecavir for HBeAg Positive Chronic Hepatitis B: Study Protocol for a Multi-Center, Double-Blind Randomized-Controlled Trial

Yong-an Ye, Xiao-ke Li, Da-qiao Zhou, Xiao-ling Chi, Qin Li, Li Wang, Bing-jiu Lu, De-wen Mao, Qi-kai Wu, Xian-bo Wang, Ming-xiang Zhang, Jing-dong Xue, Yong Li, Wei Lu, Jian-chun Guo, Feng Jiang, Xin-wei Zhang, Hong-bo Du, Xian-zhao Yang, Hui Guo, Da-nan Gan, Zhi-guo Li

05.12.2017 | Original Article | Ausgabe 9/2018

Salvianolate Reduces Glucose Metabolism Disorders in Dimethylnitrosamine-Induced Cirrhotic Rats

Li-rui Tang, Yan-yan Tao, Cheng-hai Liu, Hai-nan Wang

21.12.2017 | Original Article | Ausgabe 9/2018

Suppression of Oxidative Stress of Modified Gongjin-Dan (WSY-1075) in Detrusor Underactivity Rat Model Bladder Outlet Induced by Obstruction

Jin-Woo Jung, Seung Hwan Jeon, Woong Jin Bae, Su Jin Kim, Mun Su Chung, Byung Il Yoon, Sae Woong Choi, U. Syn Ha, Sung Yeoun Hwang, Sae Woong Kim

09.01.2018 | Original Article | Ausgabe 9/2018

Antipyretic Effect of Herba Ephedrae-Ramulus Cinnamomi Herb Pair on Yeast-Induced Pyrexia Rats: A Metabolomics Study

Xiao-ming Wang, Wen-jie Xu, Liang-kui Xu, Shuai Song, Xue-feng Xing, Jia-bo Luo

17.02.2018 | Case Report | Ausgabe 9/2018

Severe Mycoplasma Pneumonia in Child with Bilateral Parapneumonic Effusion Successfully Treated with Integrated Chinese and Western Medicine: A Case Report

Wen-ying Zeng, Yan Li, Zhi-lan Xu, Xiao-lei Xie, Feng-qin Xu, Na Rui

18.07.2018 | Evidence-Based Integrative Medicine | Ausgabe 9/2018

Acupuncture Treatment for Post-Stroke Dysphagia: An Update Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Ling-xin Li, Kai Deng, Yun Qu

15.03.2018 | Regulation and Guideline | Ausgabe 9/2018

Guidelines for the Diagnosis and Management of Herb-Induced Liver Injury

Jia-bo Wang, Yun Zhu, Zhao-fang Bai, Fu-sheng Wang, Xiu-hui Li, Xiao-he Xiao, Branch Committee of Hepatobiliary Diseases and Branch Committee of Chinese Patent Medicines, China Association of Chinese Medicine

05.12.2017 | Traditional Medicine | Ausgabe 9/2018

Moxibustion Therapy in Traditional Mongolian Medicine

Tae-Hun Kim, Do-Hoon Kim, Seong Gyu Lee

25.06.2018 | Review | Ausgabe 9/2018

Angiogenesis and Hepatic Fibrosis: Western and Chinese Medicine Therapies on the Road

Jing-si Wang, Qiu-yun Zhang, Jin-lian Cheng, Lan-yu Chen, Nai-li Yao, Gui-zhi Sun, Yu-ling Chu

Aktuelle Ausgaben