Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 9/2021

Ausgabe 9/2021

Inhaltsverzeichnis ( 10 Artikel )

08.06.2021 | Perspective | Ausgabe 9/2021

Monoclonal Gammopathy of Renal Significance (MGRS): Prospects for Treatment in Integrated Chinese and Western Medicine

Jin-pu Li, Ya-ting Du, Shen Li, Xiang-rong Rao

12.03.2021 | Original Article | Ausgabe 9/2021

Effect of High Suspension and Low Incision Surgery Based on Traditional Ligation of Chinese Medicine in Treatment of Mixed Haemorrhoids: A Multi-centre, Randomized, Single-Blind, Non-inferiority Clinical Trial

Xiao-qiang Jia, Wei-wei Cao, Long-fang Quan, Wei-bing Zhao, Fang Cheng, Shan Jia, Liu-quan Feng, Xu-feng Wei, Zhen-nian Xie, Dong Wang, Chun-yan Xu, Chun-hui Cui, Xing-juan Cai, Lan-ye He, Zhan-jun Wang, Ying Tian, Shu-min Shi, Si-miao Sun, Liang Su, Meng-fan Zhai

31.05.2021 | Original Article | Ausgabe 9/2021

Identification of Hypertension Subgroups through Topological Analysis of Symptom-Based Patient Similarity

Yi-fei Wang, Jing-jing Wang, Wei Peng, Yong-hao Ren, Chao Gao, Yun-lun Li, Rui Wang, Xiao-feng Wang, Song-jun Han, Jia-yu Lyu, Jia-ming Huan, Cui Chen, Hai-yan Wang, Zi-xin Shu, Xue-zhong Zhou, Wei Li

19.08.2020 | Original Article | Ausgabe 9/2021

Proof-of-Concept and Feasibility Study to Evaluate the Effect of β-Glucan on Protective Qi Deficiency in Adults

Mark Levy, Jun-rong Wu, Jian-pin Shi, Hao-jie Cheng, Xuan-qiao Qu, Ira Bernstein, Robert Sinnott, Jun-qiang Tian

19.08.2020 | Original Article | Ausgabe 9/2021

Effectiveness and Safety Evaluation of Chinese Medicine in Treatment of Metastatic Colorectal Cancer after Chemotherapy Failure: Protocol of a Prospective Multicenter Cohort Study

Teng-teng Hao, Yun Xu, Ning Cui, Qian Qu, Bi-yan Liang, Ju-hua Yuan, Yang Zhao, Qing-na Li, Fang Lu, Yu Wu

22.06.2020 | Original Article | Ausgabe 9/2021

Carvacrol Promotes Cell Cycle Arrest and Apoptosis through PI3K/AKT Signaling Pathway in MCF-7 Breast Cancer Cells

Ashok Mari, Gopikrishnan Mani, Sirpu Natesh Nagabhishek, Gopalakrishnan Balaraman, Nirmala Subramanian, Fathima Bushra Mirza, Jagan Sundaram, Devaki Thiruvengadam

09.07.2020 | Original Article | Ausgabe 9/2021

Morinda citrifolia (Noni) Juice Suppresses A549 Human Lung Cancer Cells via Inhibiting AKT/Nuclear Factor-κ B Signaling Pathway

Ling-di Ma, Gui-bin Lin, Lu-bo Yang, Jia-lin Cao, Jian Wang, Qiong-di Chen, Wei-qiang Li, Wang-jing Zhong

16.05.2020 | Original Article | Ausgabe 9/2021

Opposite Modulatory Effects of Crataegus aronia Aqueous Extract on Platelet Aggregation in Rats

Abdullah S. Shatoor, Ali Shati, S. Al Humayed, Sultan AL-Qahtani, Mahmoud Alkhateeb

12.03.2021 | Acupuncture Research | Ausgabe 9/2021

Electroacupuncture Attenuates Ischemic Brain Injury and Cellular Apoptosis via Mitochondrial Translocation of Cofilin

Bin Chen, Wan-qing Lin, Zuan-fang Li, Xiao-yong Zhong, Jing Wang, Xiao-fang You, Hong-jia Zhao, Da-shi Qi

19.08.2020 | Evidence-Based Integrative Medicine | Ausgabe 9/2021

Effect of Oral Chinese Medicine Combined with Western Medicine on Cancer Pain: A Meta-Analysis

Yao-han Wang, Jin-yuan Chang, Li Feng

Aktuelle Ausgaben