Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Medicine

Chinese Medicine 1/2018

Ausgabe 1/2018

Inhaltsverzeichnis ( 62 Artikel )

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Different modulation of Panax notoginseng on the absorption profiling of triptolide and tripterine from Tripterygium wilfordii in rat intestine

Yiqun Li, Huiting Cao, Mengzhu Liu, Benyong Zhang, Xinlong Zhang, Donglei Shi, Liwei Guo, Jinao Duan, Xueping Zhou, Huaxu Zhu, Qichun Zhang

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

iTRAQ-based proteomic analysis to identify the molecular mechanism of Zhibai Dihuang Granule in the Yin-deficiency-heat syndrome rats

Chang-Ming Liu, Jing Chen, Su Yang, Ting-Ting Jiang, Zhong-Liang Chen, Hui-Hui Tu, Lian-Gen Mao, Yu-Ting Hu, Lin Gan, Zhong-Jie Li, Ji-Cheng Li

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Effects of Huang Bai (Phellodendri Cortex) on bone growth and pubertal development in adolescent female rats

Sun Haeng Lee, Hyun Jeong Lee, Sung Hyun Lee, Young-Sik Kim, Donghun Lee, Jiu Chun, Jin Yong Lee, Hocheol Kim, Gyu Tae Chang

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Seeing the unseen of Chinese herbal medicine processing (Paozhi): advances in new perspectives

Xu Wu, Shengpeng Wang, Junrong Lu, Yong Jing, Mingxing Li, Jiliang Cao, Baolin Bian, Changjiang Hu

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

SWOT analysis and revelation in traditional Chinese medicine internationalization

Haitao Tang, Wenlong Huang, Jimei Ma, Li Liu

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Shuganyin decoction improves the intestinal barrier function in a rat model of irritable bowel syndrome induced by water-avoidance stress

Lu Lu, Liang Yan, Jianye Yuan, Qing Ye, Jiang Lin

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Bioactive polysaccharides from natural resources including Chinese medicinal herbs on tissue repair

Qiu Li, Yiming Niu, Panfei Xing, Chunming Wang

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Authenticity analyses of Rhizoma Paridis using barcoding coupled with high resolution melting (Bar-HRM) analysis to control its quality for medicinal plant product

Bao-Zhong Duan, Ya-Ping Wang, Hai-Lan Fang, Chao Xiong, Xi-Wen Li, Ping Wang, Shi-Lin Chen

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Internationalization of traditional Chinese medicine: current international market, internationalization challenges and prospective suggestions

Annie Xianghong Lin, Ging Chan, Yuanjia Hu, Defang Ouyang, Carolina Oi Lam Ung, Luwen Shi, Hao Hu

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Complete chloroplast genome of the medicinal plant Amomum compactum: gene organization, comparative analysis, and phylogenetic relationships within Zingiberales

Ming-li Wu, Qing Li, Jiang Xu, Xi-wen Li

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Ginsenoside G-Rh2 synergizes with SMI-4a in anti-melanoma activity through autophagic cell death

Da-lun Lv, Lei Chen, Wei Ding, Wei Zhang, He–li Wang, Shuai Wang, Wen-bei Liu

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Development of models for classification of action between heat-clearing herbs and blood-activating stasis-resolving herbs based on theory of traditional Chinese medicine

Zhao Chen, Yanfeng Cao, Shuaibing He, Yanjiang Qiao

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Coptidis rhizoma and its main bioactive components: recent advances in chemical investigation, quality evaluation and pharmacological activity

Fan-Cheng Meng, Zheng-Feng Wu, Zhi-Qi Yin, Li-Gen Lin, Ruibing Wang, Qing-Wen Zhang

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Paeoniflorin exerts neuroprotective effects by modulating the M1/M2 subset polarization of microglia/macrophages in the hippocampal CA1 region of vascular dementia rats via cannabinoid receptor 2

Xian-Qin Luo, Ao Li, Xue Yang, Xiao Xiao, Rong Hu, Tian-Wen Wang, Xiao-Yun Dou, Da-Jian Yang, Zhi Dong

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Approaches in studying the pharmacology of Chinese Medicine formulas: bottom-up, top-down—and meeting in the middle

Tao Huang, Linda L. D. Zhong, Chen-Yuan Lin, Ling Zhao, Zi-Wan Ning, Dong-Dong Hu, Man Zhang, Ke Tian, Chung-Wah Cheng, Zhao-Xiang Bian, for MZRW Research Group

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Psoriasis therapy by Chinese medicine and modern agents

Shikang Meng, Zibei Lin, Yan Wang, Zhenping Wang, Ping Li, Ying Zheng

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Wenyang Huazhuo Tongluo formula inhibits fibrosis via suppressing Wnt/β-catenin signaling pathway in a Bleomycin-induced systemic sclerosis mouse model

Qian Wang, Wenhua Zang, Li Han, Lei Yang, Songshan Ye, Jingfeng Ouyang, Chaoyun Zhang, Yuefeng Bi, Cuiyue Zhang, Hua Bian

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

A concise classification of bencao (materia medica)

Zhongzhen Zhao, Ping Guo, Eric Brand

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

HPLC–ICP-MS speciation analysis and risk assessment of arsenic in Cordyceps sinensis

Tian-Tian Zuo, Yao-Lei Li, Hong-Yu Jin, Fei Gao, Qi Wang, Ya-Dan Wang, Shuang-Cheng Ma

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Techniques for extraction and isolation of natural products: a comprehensive review

Qing-Wen Zhang, Li-Gen Lin, Wen-Cai Ye

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Wentong decoction cures allergic bronchial asthma by regulating the apoptosis imbalance of EOS

Yue Yan, Hai-Peng Bao, Chun-Lei Li, Qi Shi, Yan-Hua Kong, Ting Yao, You-Lin Li

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Comparative study of the polyphenol content-related anti-inflammatory and antioxidant activities of two Urera aurantiaca specimens from different geographical areas

Carla Marrassini, Ignacio Peralta, Claudia Anesini

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Extrahepatic cytochrome P450s play an insignificant role in triptolide-induced toxicity

Yuan Wei, Dujun Wang, Meng Chen, Zhen Ouyang, Shuo Wang, Jun Gu

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Pharmacokinetics of Chinese medicines: strategies and perspectives

Ru Yan, Ying Yang, Yijia Chen

01.12.2018 | Commentary | Ausgabe 1/2018 Open Access

Clarifying the origin of Houzao

Zhongzhen Zhao, Eric Brand, Hiu Yee Kwan, Quanbin Han, Mengjia Zhou

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Cellular stress response mechanisms of Rhizoma coptidis: a systematic review

Jin Wang, Qian Ran, Hai-rong Zeng, Lin Wang, Chang-jiang Hu, Qin-wan Huang

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Cost-consequence analysis of salvianolate injection for the treatment of coronary heart disease

Pengxin Dong, Hao Hu, Xiaodong Guan, Carolina Oi Lam Ung, Luwen Shi, Sheng Han, Shuwen Yu

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Isorhynchophylline alleviates learning and memory impairments induced by aluminum chloride in mice

Hui-Qin Li, Siu-Po Ip, Guo-Qing Zheng, Yan-Fang Xian, Zhi-Xiu Lin

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

The therapeutic effect of scalp acupuncture on natal autism and regressive autism

Chuen Heung Yau, Cheuk Long Ip, Yuk Yin Chau

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Global ecological regionalization of 15 Illicium species: nature sources of shikimic acid

Xiang Zhang, Xiangxiao Meng, Jie Wu, Linfang Huang, Shilin Chen

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Effective authentication of Placenta Hominis

Yat-Tung Lo, Mavis Hong-Yu Yik, Pang-Chui Shaw

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

In silico approach in reveal traditional medicine plants pharmacological material basis

Fan Yi, Li Li, Li-jia Xu, Hong Meng, Yin-mao Dong, Hai-bo Liu, Pei-gen Xiao

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Corni Fructus: a review of chemical constituents and pharmacological activities

Yu Dong, Zhe-Ling Feng, Hu-Biao Chen, Fu-Sheng Wang, Jia-Hong Lu

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Anticancer drug discovery from Chinese medicinal herbs

Mu-Yang Huang, Le-Le Zhang, Jian Ding, Jin-Jian Lu

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Combination of Salvia miltiorrhiza and ligustrazine attenuates bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats via modulating TNF-α and TGF-β

Chengliang Huang, Xu Wu, Shengpeng Wang, Wenjun Wang, Fang Guo, Yuanyuan Chen, Bi Pan, Ming Zhang, Xianming Fan

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Siegesbeckia pubescens Makino inhibits Pam3CSK4-induced inflammation in RAW 264.7 macrophages through suppressing TLR1/TLR2-mediated NF-κB activation

Wei Sang, Zhangfeng Zhong, Kegang Linghu, Wei Xiong, Anfernee Kai Wing Tse, Wai San Cheang, Hua Yu, Yitao Wang

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Effect of Da-Cheng-Qi decoction for treatment of acute kidney injury in rats with severe acute pancreatitis

Ling Yuan, Lv Zhu, Yumei Zhang, Huan Chen, Hongxin Kang, Juan Li, Xianlin Zhao, Meihua Wan, Yifan Miao, Wenfu Tang

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Triphala: current applications and new perspectives on the treatment of functional gastrointestinal disorders

Aleksandra Tarasiuk, Paula Mosińska, Jakub Fichna

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Bioaccessibility and risk assessment of heavy metals, and analysis of arsenic speciation in Cordyceps sinensis

Li Zhou, Sheng Wang, Qingxiu Hao, Liping Kang, Chuanzhi Kang, Jian Yang, Wanzhen Yang, Jingyi Jiang, Lu-Qi Huang, Lanping Guo

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Diversity and composition of bacterial endophytes among plant parts of Panax notoginseng

Linlin Dong, Ruiyang Cheng, Lina Xiao, Fugang Wei, Guangfei Wei, Jiang Xu, Yong Wang, Xiaotong Guo, Zhongjian Chen, Shilin Chen

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Effects of different principles of Traditional Chinese Medicine treatment on TLR7/NF-κB signaling pathway in influenza virus infected mice

Ying-Jie Fu, Yu-Qi Yan, Hong-Qiong Qin, Sha Wu, Shan-Shan Shi, Xiao Zheng, Peng-Cheng Wang, Xiao-Yin Chen, Xiao-Long Tang, Zhen-You Jiang

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Application of delayed luminescence method on measuring of the processing of Chinese herbal materials

Mengmeng Sun, Wen-Te Chang, Eduard Van Wijk, Min He, Roeland Van Wijk, Mei Wang

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Anti-cancer effects of Rhizoma Curcumae against doxorubicin-resistant breast cancer cells

Zhangfeng Zhong, Haibing Yu, Shengpeng Wang, Yitao Wang, Liao Cui

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Wnt5a mediates the effects of Bushen Huoxue decoction on the migration of bone marrow mesenchymal stem cells in vitro

Wei Shen, Hui Luo, Liangliang Xu, Zhifang Wu, Hongtai Chen, Yamei Liu, Lijuan Yu, Liuchao Hu, Bin Wang, Yiwen Luo

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

A network pharmacology approach to explore the mechanisms of Erxian decoction in polycystic ovary syndrome

Lihong Liu, Bo Du, Haiying Zhang, Xiaofei Guo, Zheng Zhou, Aihui Xiu, Chang Liu, Shiyu Su, Hao Ai

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Characterization and anti-tumor activity of a polysaccharide isolated from Dendrobium officinale grown in the Huoshan County

Yuan Wei, Linwei Wang, Dujun Wang, Dan Wang, Chongwei Wen, Bangxin Han, Zhen Ouyang

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Traditional medicinal plants used for respiratory disorders in Pakistan: a review of the ethno-medicinal and pharmacological evidence

Alamgeer, Waqas Younis, Hira Asif, Amber Sharif, Humayun Riaz, Ishfaq Ali Bukhari, Asaad Mohamed Assiri

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Rapid screening and identification of bioactive compounds specifically binding to beta 2-adrenoceptor from San-ao decoction using affinity magnetic fine particles coupled with high-performance liquid chromatography–mass spectrometry

Fuhuan Fei, Huanmei Sun, Xixi Cheng, Jiajun Liu, Jing Wang, Qian Li, Yajun Zhang

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Internationalization of Traditional/Complementary Medicine products: market entry as medicine

Jiatong Li, Jianfan Zhu, Hao Hu, Joanna E. Harnett, Chi Ieong Lei, Ka Yin Chau, Ging Chan, Carolina Oi Lam Ung

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

The antityrosinase and antioxidant activities of flavonoids dominated by the number and location of phenolic hydroxyl groups

Ai-Ren Zuo, Huan-Huan Dong, Yan-Ying Yu, Qing-Long Shu, Li-Xiang Zheng, Xiong-Ying Yu, Shu-Wen Cao

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Indigenous medicinal plants of Pakistan used to treat skin diseases: a review

Alamgeer, Amber Sharif, Hira Asif, Waqas Younis, Humayun Riaz, Ishfaq Ali Bukhari, Asaad Mohamed Assiri

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Blood and urinary metabolomic evidence validating traditional Chinese medicine diagnostic classification of major depressive disorder

Lan-Ying Liu, Hong-Jian Zhang, Li-Yuan Luo, Jin-Bao Pu, Wei-Qing Liang, Chun-Qin Zhu, Ya-Ping Li, Pei-Rong Wang, Yuan-Yuan Zhang, Chun-Yu Yang, Zhang-Jin Zhang

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Comparing the antidiabetic effects and chemical profiles of raw and fermented Chinese Ge-Gen-Qin-Lian decoction by integrating untargeted metabolomics and targeted analysis

Yan Yan, Chenhui Du, Zhenyu Li, Min Zhang, Jin Li, Jinping Jia, Aiping Li, Xuemei Qin, Qiang Song

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

A preliminary review of studies on adaptogens: comparison of their bioactivity in TCM with that of ginseng-like herbs used worldwide

Lian-ying Liao, Yi-fan He, Li Li, Hong Meng, Yin-mao Dong, Fan Yi, Pei-gen Xiao

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Predicting the potential global distribution of diosgenin-contained Dioscorea species

Liang Shen, Jiang Xu, Lu Luo, Haoyu Hu, Xiangxiao Meng, Xiwen Li, Shilin Chen

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Pharmacological effects of medicinal components of Atractylodes lancea (Thunb.) DC.

Xie Jun, Peng Fu, Yu Lei, Peng Cheng

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Application of metabolomics in toxicity evaluation of traditional Chinese medicines

Li Duan, Long Guo, Lei Wang, Qiang Yin, Chen-Meng Zhang, Yu-Guang Zheng, E.-Hu Liu

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Metabonomic study of the protective effect of Fukeqianjin formula on multi-pathogen induced pelvic inflammatory disease in rats

Yan Zhang, Wei Li, Liang Zou, Yun Gong, Peng Zhang, Shasha Xing, Hang Yang

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Cardiac function evaluation for a novel one-step detoxification product of Aconiti Lateralis Radix Praeparata

Ya-nan He, Ding-kun Zhang, Jun-zhi Lin, Xue Han, Ya-ming Zhang, Hai-zhu Zhang, Jin Pei, Ming Yang, Jia-bo Wang

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

Gut microbiota was modulated by moxibustion stimulation in rats with irritable bowel syndrome

Xiaomei Wang, Qin Qi, Yuanyuan Wang, Huangan Wu, Xiaoming Jin, Huan Yao, Duiyin Jin, Yanan Liu, Cun Wang

01.12.2018 | Research | Ausgabe 1/2018 Open Access

An innovative anti-cancer Chinese herbal formula exhibited multi-targeted efficacies in metastatic breast cancer mouse model

Grace Gar-Lee Yue, Julia Kin-Ming Lee, Ben Chung-Lap Chan, Hin-Fai Kwok, Sandy Wan-Heng Hoi, Daniel Man-Yuen Sze, Kwok-Pui Fung, Ping-Chung Leung, Clara Bik-San Lau

01.12.2018 | Review | Ausgabe 1/2018 Open Access

Systems biology approaches in the study of Chinese herbal formulae

Fei-Fei Cai, Wen-Jun Zhou, Rong Wu, Shi-Bing Su

Aktuelle Ausgaben