Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Clinical and Experimental Nephrology

Clinical and Experimental Nephrology 6/2008

Ausgabe 6/2008

Special issue on Podocytic infolding glomerulopathy: a proposed new disease entity

Inhaltsverzeichnis ( 21 Artikel )

01.12.2008 | Preface | Ausgabe 6/2008

Proposal of podocytic infolding glomerulopathy as a new disease entity

Kensuke Joh, Hirofumi Makino

01.12.2008 | Editorial | Ausgabe 6/2008

Are the cytoplasmic microstructures within GBM pathologically significant?

Tatsuo Sakai

01.12.2008 | Original Article | Ausgabe 6/2008

Proposal of podocytic infolding glomerulopathy as a new disease entity: a review of 25 cases from nationwide research in Japan

Kensuke Joh, Takashi Taguchi, Hidekazu Shigematsu, Yutaka Kobayashi, Hiroshi Sato, Shinichi Nishi, Ritsuko Katafuchi, Shinsuke Nomura, Yoshihide Fujigaki, Yasunori Utsunomiya, Hitoshi Sugiyama, Takao Saito, Hirofumi Makino

01.12.2008 | Original Article | Ausgabe 6/2008

Analysis of intra-GBM microstructures in a SLE case with glomerulopathy associated with podocytic infolding

Yoshihide Fujigaki, Yoshinori Muranaka, Masanori Sakakima, Isao Ohta, Yukitoshi Sakao, Tomoyuki Fujikura, Yuan Sun, Ritsuko Katafuchi, Kensuke Joh, Akira Hishida

01.12.2008 | Original Article | Ausgabe 6/2008

Invagination and infolding of podocytes in glomerular basement membrane in the cases of primary membranous nephropathy

Yukinari Masuda, Akiko Mii, Akira Shimizu, Emiko Fujita, Kaoru Aki, Kahori Ishikawa, Masamichi Ishizaki, Shigeru Sato, Naoaki Hayama, Yasuhiko Iino, Yasuo Katayama, Yuh Fukuda

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

Unique microstructures and podocytic infolding in glomerular basement membrane associated with collagen diseases: a report of three cases

Hitoshi Sugiyama, Mie Maruyama, Hiroshi Morinaga, Tatsuyuki Inoue, Kei-ichi Takiue, Yoko Kikumoto, Masaru Kinomura, Ken-ei Sada, Shigeru Akagi, Shinji Kitamura, Yohei Maeshima, Hirofumi Makino

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

A case of systemic lupus erythematosus showing invagination of the podocyte into the glomerular basement membrane: an electron microscopic observation of a repeated-renal biopsy

Masashi Sato, Teruko Kogure, Mineko Kanemitsu

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

A case of lupus nephritis coexisting with podocytic infolding associated with Takayasu’s arteritis

Kozo Kitazawa, Kensuke Joh, Tadao Akizawa

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

Two cases of systemic lupus erythematosus complicated by hydronephrosis and unique small structures observed in the glomerular basement membrane

Yoshimi Jinguji, Ikuo Nukui, Masakiyo Wakasugi, Haruo Yamashita

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

Membranous nephropathy (bubbling appearance and spike formation) without immunoglobulin deposition in a patient with systemic lupus erythematosus

Naoto Miura, Yuki Mori, Masabumi Yoshino, Norihiro Suga, Wataru Kitagawa, Harutaka Yamada, Kazuhiro Nishikawa, Hirokazu Imai

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

A case of lupus nephritis with diffuse podocytic infolding into the glomerular basement membrane

Akiko Mii, Akira Shimizu, Yukinari Masuda, Masamichi Ishizaki, Shigeru Sato, Keiko Hara, Tomohiro Kaneko, Kouichi Utsumi, Yasuhiko Iino, Yasuo Katayama, Yuh Fukuda

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

Lupus nephritis with podocytic infolding and intramembranous microstructures

Mizuko Tanaka, Kazuo Watanabe, Koichi Asahi, Tetsuo Katoh, Tsuyoshi Watanabe

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

A case of glomerulopathy showing podocytic infolding in association with Sjögren’s syndrome and primary biliary cirrhosis

Kentaro Koike, Yasunori Utsunomiya, Yoriko Ito, Satori Tokudome, Yoichi Miyazaki, Takahide Suzuki, Hideo Okonogi, Tetsuya Kawamura, Akio Yamada, Tatsuo Hosoya, Kensuke Joh

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

A nephrotic case of vesicoureteral reflux representing focal segmental glomerulosclerosis associated with podocytic infolding lesions

Takatoshi Matsuo, Yutaka Kobayashi, Noriko Nemoto, Takashi Sano, Kouju Kamata, Hidekazu Shigematsu

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

Unusual glomerulopathy with atypical thickening of the glomerular basement membrane and intramembranous microparticles

Arifa Nazneen, Yumoko Nakashima, Yan Zha, Viet Thang Le, Takashi Taguchi, Katsuaki Nishioka, Masato Tadokoro, Koichi Taura

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

Intramembranous microspherical structures in focal segmental glomerulosclerosis

Yoshimoto Inoue, Yoko Kanda, Chiharu Kinoshita, Chiaki Kanda, Kensuke Joh

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

Focal segmental glomerulosclerosis with intramembranous vesicle-like microstructures and podocytic infolding lesion

Shunsuke Yamada, Kohsuke Masutani, Ritsuko Katafuchi, Yoshihide Fujigaki, Yoshinori Muranaka, Kazuhiko Tsuruya, Mitsuo Iida

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

Unusual glomerulopathy with aggregated subepithelial microspheric particles resembling membranous nephropathy: a variant of glomerulopathy associated with podocytic infolding?

Shinsuke Nomura, Michiyo Inoue-Kiyohara, Kazuki Oosugi, Eiji Ishikawa, Toshihide Obe, Terumi Horiki, Masaaki Ito

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

A nephropathy presenting the microparticles in the glomerular basement membrane in a patient of hepatitis B viral infection

Shinichi Nishi, Naofumi Imai, Takao Saito, Mitsuhiro Ueno, Masaaki Arakawa, Takashi Oota, Fumitake Gejyo

01.12.2008 | Case Report | Ausgabe 6/2008

A case report of glomerulopathy-associated podocytic infolding in a patient with tumor lysis syndrome

Kazunobu Yoshimura, Kensuke Joh, Hiroshi Kitamura, Yasuhito Takahashi, Shinya Yokote, Kenji Kasai, Tatsuo Hosoya

01.12.2008 | Acknowledgment | Ausgabe 6/2008

List of referees

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Innere Medizin

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Innere Medizin und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

© Springer Medizin 

Bildnachweise