Skip to main content
Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine 8/2023

07.12.2022 | Original Article

Effect of Shengmai Yin on Epithelial-Mesenchymal Transition of Nasopharyngeal Carcinoma Radioresistant Cells

verfasst von: Ze-tai Wang, Yan Peng, Dan-dan Lou, Si-ying Zeng, Yuan-chao Zhu, Ai-wu Li, Ying Lyu, Dao-qi Zhu, Qin Fan

Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine | Ausgabe 8/2023

Einloggen, um Zugang zu erhalten
Metadaten
Titel
Effect of Shengmai Yin on Epithelial-Mesenchymal Transition of Nasopharyngeal Carcinoma Radioresistant Cells
verfasst von
Ze-tai Wang
Yan Peng
Dan-dan Lou
Si-ying Zeng
Yuan-chao Zhu
Ai-wu Li
Ying Lyu
Dao-qi Zhu
Qin Fan
Publikationsdatum
07.12.2022
Verlag
Springer Nature Singapore
Erschienen in
Chinese Journal of Integrative Medicine / Ausgabe 8/2023
Print ISSN: 1672-0415
Elektronische ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-022-3689-2

Weitere Artikel der Ausgabe 8/2023

Chinese Journal of Integrative Medicine 8/2023 Zur Ausgabe