Skip to main content

General Thoracic and Cardiovascular Surgery

Ausgabe 10/2022

Inhalt (12 Artikel)

Original Article

Contemporary surgical management of complete atrioventricular septal defect with tetralogy of Fallot in Japan

Ai Sugimoto, Hisateru Tachimori, Yasutaka Hirata, Kisaburo Sakamoto, Noritaka Ota, Shuichi Shiraishi, Masanori Tsuchida, Noboru Motomura

Original Article

Safety of retrograde cerebral perfusion under moderate hypothermia for hemiarch replacement

Yoshinori Nakahara, Yusuke Tsukioka, Retsu Tateishi, Shunya Ono, Masato Shioya, Yoshifumi Itoda, Takeyuki Kanemura

Original Article

Isolated OPCABG in moderate chronic ischemic mitral regurgitation: is it a justifiable alternative approach ?

Amber Malhotra, Pankaj Garg, Sumbul Siddiqui, Komal Shah

Original Article

Radial artery vs saphenous vein grafts for sequential coronary bypass grafting as a second conduit for the left coronary territory

Yumi Kando, Norihiko Shiiya, Kazumasa Tsuda, Naoki Washiyama, Daisuke Takahashi, Katsushi Yamashita

Original Article

Safety and efficacy of salvage surgery for non-small cell lung cancer: a retrospective study of 46 patients from four Keio-affiliated hospitals

Shigeki Suzuki, Keisuke Asakura, Masayuki Okui, Makoto Sawafuji, Takao Shigenobu, Atsushi Tajima, Kaoru Kaseda, Kyohei Masai, Tomoyuki Hishida, Hisao Asamura

Original Article

No-drain management after thoracoscopic lung wedge resection with a novel intraoperative sealing test

Ryuichi Yoshimura, Tomohiro Kamemori, Hiroyuki Deguchi, Makoto Tomoyasu, Satoshi Kudo, Wataru Shigeeda, Yuka Kaneko, Hironaga Kanno, Hajime Saito

Original Article

Multicenter randomized study evaluating the outcome of ganglionated plexi ablation in maze procedure

Shun-Ichiro Sakamoto, Yosuke Ishii, Toshiaki Otsuka, Masataka Mitsuno, Tomoki Shimokawa, Tadashi Isomura, Hitoshi Yaku, Tatsuhiko Komiya, Goro Matsumiya, Takashi Nitta

Case Report

Overlapping-plasty technique for pulmonary artery aneurysm

Ryo Ataka, Kazuhiko Katsuyama, Tomoyuki Yamada

How to Do It

Left thoracoscopic sympathectomy for refractory ventricular arrhythmias

Takahiro Yanagihara, Naohiro Kobayashi, Yusuke Saeki, Shinji Kikuchi, Yukinobu Goto, Yukio Sato

How to Do It

Optimal settings of near-infrared fluorescence imaging with indocyanine green for intraoperative detection of lymph node metastasis in esophageal cancer

Ryohei Iwata, Shinichiro Shiomi, Susumu Aikou, Koichi Yagi, Hiroharu Yamashita, Yasuyuki Seto

Aktuelle Ausgaben

Update Chirurgie

Bestellen Sie unseren Fach-Newsletter und bleiben Sie gut informiert.