Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Heart and Vessels

Heart and Vessels 1/2017

Ausgabe 1/2017

Inhaltsverzeichnis ( 15 Artikel )

05.04.2016 | Original Article | Ausgabe 1/2017

Impact of thermodilution-derived coronary blood flow patterns after percutaneous coronary intervention on mid-term left ventricular remodeling in patients with ST elevation myocardial infarction

Akinori Sumiyoshi, Kenichi Fujii, Masashi Fukunaga, Masahiko Shibuya, Takahiro Imanaka, Kenji Kawai, Kojiro Miki, Hiroto Tamaru, Tetsuo Horimatsu, Ten Saita, Machiko Nishimura, Tohru Masuyama, Masaharu Ishihara

18.04.2016 | Original Article | Ausgabe 1/2017

Clinical impact of non-culprit lesions on 1-year mortality in very elderly patients with acute coronary syndrome

Satoshi Higuchi, Yusuke Kabeya, Kenichi Matsushita, Hiroki Taguchi, Haruhisa Ishiguro, Hideyasu Kohshoh, Hideaki Yoshino

23.04.2016 | Original Article | Ausgabe 1/2017

Impact of gender difference on long-term outcomes of percutaneous coronary intervention for coronary artery disease in patients under statin treatment

Hideki Wada, Manabu Ogita, Katsumi Miyauchi, Jun Shitara, Hirohisa Endo, Shinichiro Doi, Ryo Naito, Hirokazu Konishi, Shuta Tsuboi, Tomotaka Dohi, Takatoshi Kasai, Hiroshi Tamura, Shinya Okazaki, Kikuo Isoda, Satoru Suwa, Hiroyuki Daida

22.04.2016 | Original Article | Ausgabe 1/2017

Combined impact of chronic kidney disease and contrast-induced nephropathy on long-term outcomes in patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction who undergo primary percutaneous coronary intervention

Hidefumi Nakahashi, Masami Kosuge, Kentaro Sakamaki, Masayoshi Kiyokuni, Toshiaki Ebina, Kiyoshi Hibi, Kengo Tsukahara, Noriaki Iwahashi, Shotaro Kuji, Mari S. Oba, Satoshi Umemura, Kazuo Kimura

22.04.2016 | Original Article | Ausgabe 1/2017

Significance of the percentage of cholesterol efflux capacity and total cholesterol efflux capacity in patients with or without coronary artery disease

Kenji Norimatsu, Takashi Kuwano, Shin-ichiro Miura, Tomohiko Shimizu, Yuhei Shiga, Yasunori Suematsu, Yuiko Miyase, Sen Adachi, Ayumi Nakamura, Satoshi Imaizumi, Atsushi Iwata, Hiroaki Nishikawa, Yoshinari Uehara, Keijiro Saku

28.04.2016 | Original Article | Ausgabe 1/2017

Characterization of gut microbiota profiles in coronary artery disease patients using data mining analysis of terminal restriction fragment length polymorphism: gut microbiota could be a diagnostic marker of coronary artery disease

Takuo Emoto, Tomoya Yamashita, Toshio Kobayashi, Naoto Sasaki, Yushi Hirota, Tomohiro Hayashi, Anna So, Kazuyuki Kasahara, Keiko Yodoi, Takuya Matsumoto, Taiji Mizoguchi, Wataru Ogawa, Ken-ichi Hirata

06.04.2016 | Original Article | Ausgabe 1/2017

Ezetimibe enhances and stabilizes anticoagulant effect of warfarin

Takehiro Hashikata, Minako Yamaoka-Tojo, Ryota Kakizaki, Teruyoshi Nemoto, Kazuhiro Fujiyoshi, Sayaka Namba, Lisa Kitasato, Takuya Hashimoto, Shunsuke Ishii, Ryo Kameda, Takao Shimohama, Taiki Tojo, Junya Ako

22.04.2016 | Original Article | Ausgabe 1/2017

The efficacy of a multidisciplinary team approach in critical limb ischemia

Hiroshi Suzuki, Atsuo Maeda, Hideyuki Maezawa, Tomoichiro Togo, Hitoshi Nemoto, Yoshiaki Kasai, Yoshinori Ito, Tokio Nakada, Hirohiko Sueki, Aya Mizukami, Mamiko Takayasu, Kenji Iwaku, Susumu Takeuchi, Hiroyuki Tanaka, Yoshitaka Iso

27.04.2016 | Original Article | Ausgabe 1/2017

Outcomes of plasma exchange for severe dilated cardiomyopathy in children

Keiichi Koizumi, Minako Hoshiai, Takako Toda, Nobuyuki Katsumata, Hiroaki Kise, Yohei Hasebe, Yousuke Kouno, Shigeaki Kaga, Shoji Suzuki, Kanji Sugita

26.04.2016 | Original Article | Ausgabe 1/2017

Prognostic value of diastolic wall strain in patients with chronic heart failure with reduced ejection fraction

Yuko Soyama, Toshiaki Mano, Akiko Goda, Masataka Sugahara, Kumiko Masai, Tohru Masuyama

27.04.2016 | Original Article | Ausgabe 1/2017

Single center experience of aortic bypass graft for aortic arch obstruction in children

Takeshi Shinkawa, Carl Chipman, Jessica Holloway, Xinyu Tang, Jeffrey M. Gossett, Michiaki Imamura

02.08.2016 | Original Article | Ausgabe 1/2017

Longer coronary anastomosis provides lower energy loss in coronary artery bypass grafting

Hiroyuki Tsukui, Manabu Shinke, Young Kwang Park, Kenji Yamazaki

11.07.2016 | Original Article | Ausgabe 1/2017

Aliskiren suppresses atrial electrical and structural remodeling in a canine model of atrial fibrillation

Akira Satoh, Shinichi Niwano, Hiroe Niwano, Jun Kishihara, Yuya Aoyama, Jun Oikawa, Hidehira Fukaya, Hideaki Tamaki, Junya Ako

17.06.2016 | Case Report | Ausgabe 1/2017

Transcatheter closure of atrial septal defect protects from pulmonary edema: septal occluder device gradually reduces LR shunt

Tsutomu Murakami, Gaku Nakazawa, Hitomi Horinouchi, Sho Torii, Takeshi Ijichi, Yohei Ohno, Mari Amino, Norihiko Shinozaki, Nobuhiko Ogata, Fuminobu Yoshimachi, Koichiro Yoshioka, Yuji Ikari

20.06.2016 | Case Report | Ausgabe 1/2017

L/N-type Ca2+ channels blocker cilnidipine ameliorated the repolarization abnormality in a chronic hemodialysis patient

Xin Cao, Yuji Nakamura, Takeshi Wada, Hiroko Izumi-Nakaseko, Kentaro Ando, Atsushi Sugiyama

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Kardiologie

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Kardiologie und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

Bildnachweise