Skip to main content

Heart and Vessels

Ausgabe 2/2023

Inhalt (17 Artikel)

Original Article

Comparison of in-hospital outcomes of acute myocardial infarction between patients with cardiogenic shock and with cardiac arrest

Taku Kasahara, Kenichi Sakakura, Nanase Hori, Hiroyuki Jinnouchi, Yousuke Taniguchi, Takunori Tsukui, Yusuke Watanabe, Kei Yamamoto, Masaru Seguchi, Hiroshi Wada, Hideo Fujita

Original Article

Predictors of success and puncture site complications in the distal radial approach

Akihiro Ikuta, Shunsuke Kubo, Kohei Osakada, Makoto Takamatsu, Kotaro Takahashi, Masanobu Ohya, Hiroyuki Tanaka, Takeshi Tada, Yasushi Fuku, Kazushige Kadota

Original Article

Long-term outcomes of percutaneous revascularization for internal mammary artery–left anterior descending artery bypass failure

Shogo Yamaguchi, Yusuke Uemura, Akihito Tanaka, Kensuke Takagi, Taiki Ohashi, Miho Tanaka, Norio Umemoto, Ruka Yoshida, Yosuke Negishi, Makoto Iwama, Kenji Takemoto, Masato Watarai, Nobutaka Kudo, Itsuro Morishima, Yosuke Tatami, Yasunobu Takada, Kiyokazu Shimizu, Yukihiko Yoshida, Toshikazu Tanaka, Toshiyuki Noda, Hideki Ishii, Toyoaki Murohara

Original Article

Comparison of the incidence of depression before and after endovascular treatment in patients with lower limb peripheral artery disease

Yasushi Komatsu, Michiaki Higashitani, Daisuke Ueshima, Atsushi Mizuno, Tetsuo Yamaguchi, Takahide Kodama, Tomofumi Tanaka, Kentaro Jujo, Naotaka Murata, Satoko Ookoshi, Tetsuya Ochiai, Yuji Taya, Yoshiko Nemoto, Norihiro Abe, Hitoshi Anzai, Taishiro Chikamori

Original Article

Impact of lipoprotein(a) levels on primary patency after endovascular therapy for femoropopliteal lesions

Koji Yanaka, Hirokuni Akahori, Takahiro Imanaka, Kojiro Miki, Nagataka Yoshihara, Toshio Kimura, Takamasa Tanaka, Masanori Asakura, Masaharu Ishihara

Original Article

Predictive value of lipoprotein(a) for assessing the prevalence and severity of lower-extremity peripheral artery disease among patients with acute coronary syndrome

Ryo Okubo, Rine Nakanishi, Yousuke Oka, Yoshimasa Kojima, Shingo Matsumoto, Hiroto Aikawa, Ryota Noike, Takayuki Yabe, Hideo Amano, Mikihito Toda, Takanori Ikeda

Original Article

Evaluation of extracellular volume by computed tomography is useful for prediction of prognosis in dilated cardiomyopathy

Satomi Yashima, Hiroyuki Takaoka, Togo Iwahana, Yusei Nishikawa, Joji Ota, Shuhei Aoki, Makiko Kinoshita, Manami Takahashi, Haruka Sasaki, Noriko Suzuki-Eguchi, Hiroki Goto, Katsuya Suzuki, Yoshio Kobayashi

Original Article

Prognostic risk stratification based on left ventricular mechanical dyssynchrony in patients at low or intermediate risk of major cardiac events using the J-ACCESS risk model

Masatsugu Miyagawa, Shunichi Yoda, Hidesato Fujito, Takumi Hatta, Yudai Tanaka, Katsunori Fukumoto, Yasuyuki Suzuki, Naoya Matsumoto, Yasuo Okumura

Original Article

Relationship between early drop in systolic blood pressure, worsening renal function, and in-hospital mortality in patients with heart failure: a retrospective, observational study

Takehiko Kido, Toshitaka Okabe, Shuro Narui, Tatsuki Fujioka, Shigehiro Ishigaki, Soichiro Usumoto, Yu Asukai, Taro Kimura, Suguru Shimazu, Jumpei Saito, Yuji Oyama, Wataru Igawa, Morio Ono, Seitaro Ebara, Myong Hwa Yamamoto, Tadayuki Yakushiji, Naoei Isomura, Masahiko Ochiai

Open Access Original Article

Impact of long-term optimizing atrioventricular delay using device-based algorithms on cardiac resynchronization therapy

Yoshifumi Ikeda, Ritsushi Kato, Kenta Tsutsui, Hitoshi Mori, Daisuke Kawano, Sayaka Tanaka, Shintaro Nakano, Takaaki Senbonmatsu, Shiro Iwanaga, Toshihiro Muramatsu, Kazuo Matsumoto

Original Article

Clinical picture of the duration of venoarterial extracorporeal membrane oxygenation: analysis from JROAD-DPC

Kazuo Sakamoto, Tetsuya Matoba, Michikazu Nakai, Yoshio Tahara, Takahiro Nakashima, Hayato Hosoda, Yoshihiro Miyamoto, Kunihiro Nishimura, Yoko Sumita, Tsukasa Yagi, Kenzo Ichimura, Naohiro Yonemoto, Eizo Tachibana, Ken Nagao, Takanori Ikeda, Naoki Sato, Hiroyuki Tsutsui

Original Article

Association between serum alkaline phosphatase and cardiovascular events in patients with atrial fibrillation

Naoharu Yagi, Shinya Suzuki, Takuto Arita, Takayuki Otsuka, Mikio Kishi, Hiroaki Semba, Hiroto Kano, Shunsuke Matsuno, Yuko Kato, Tokuhisa Uejima, Yuji Oikawa, Minoru Matsuhama, Mitsuru Iida, Junji Yajima, Takeshi Yamashita

Original Article

Preoperative decline in skeletal muscle strength of patients with cardiovascular disease affects postoperative pulmonary complication occurrence: a single-center retrospective study

Nozomu Sugimoto, Satoshi Kuhara, Keishi Nawata, Yudai Yano, Hiroaki Teramatsu, Hideaki Itoh, Masaru Araki, Masaharu Kataoka, Yuki Jinzai, Yousuke Nishimura, Satoru Saeki

Original Article

Coronary anomalies associated with ventricular septal defect

Masaru Kobayashi, Jun Muneuchi, Yuichiro Sugitani, Ayumu Yamada, Hiroki Ezaki, Mamie Watanabe

Open Access Original Article

Preoperative cardiac troponin I as a predictor of postoperative cardiac events in patients with end stage renal disease undergoing non-cardiac surgery

Bo Eun Park, Myung Hwan Bae, Yoon Jung Park, Hong Nyun Kim, Namkyun Kim, Se Yong Jang, Jang Hoon Lee, Dong Heon Yang, Hun Sik Park, Yongkeun Cho, Shung Chull Chae

Open Access Original Article

Mortality prediction of the frailty syndrome in patients with severe mitral regurgitation

Jasmin Shamekhi, Baravan Al-Kassou, Marcel Weber, Philip Roger Goody, Sebastian Zimmer, Jana Germeroth, Jana Gillrath, Katharina Feldmann, Luisa Lohde, Alexander Sedaghat, Georg Nickenig, Jan-Malte Sinning

Short Communication

Initial experience of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitors in patients with heart failure and renal anemia

Makiko Nakamura, Teruhiko Imamura, Mitsuo Sobajima, Koichiro Kinugawa

Aktuelle Ausgaben

Update Kardiologie

Bestellen Sie unseren Fach-Newsletter und bleiben Sie gut informiert.