Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Heart and Vessels

Heart and Vessels 4/2021

Ausgabe 4/2021

Inhaltsverzeichnis ( 18 Artikel )

13.10.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

New transluminal attenuation gradient derived from dynamic coronary CT angiography: diagnostic ability of ischemia detected by 13N-ammonia PET

Tsukasa Kojima, Michinobu Nagao, Hidetake Yabuuchi, Yuzo Yamasaki, Takashi Shirasaka, Masateru Kawakubo, Kenji Fukushima, Toyoyuki Kato, Atsushi Yamamoto, Risako Nakao, Akiko Sakai, Eri Watanabe, Shuji Sakai

28.10.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021 Open Access

Effects of switching from clopidogrel to prasugrel at the chronic phase after coronary stenting on antiplatelet action and vascular endothelial function: Switch-Pras study

Taiki Masuyama, Masashi Sakuma, Ryutaro Waku, Suguru Hirose, Keijiro Kitahara, Jin Naganuma, Hiroko Yazawa, Shigeru Toyoda, Shichiro Abe, Toshiaki Nakajima, Teruo Inoue

05.11.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Long-term renal outcomes after elective percutaneous coronary intervention in patients with advanced renal dysfunction

Hiroshi Tashiro, Akihito Tanaka, Hideki Ishii, Kensuke Takagi, Yusuke Uemura, Yosuke Inoue, Norio Umemoto, Yosuke Negishi, Naoki Shibata, Naoki Yoshioka, Kiyokazu Shimizu, Itsuro Morishima, Masato Watarai, Hiroshi Asano, Toyoaki Murohara, N-registry investigators

20.11.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Plaque characteristics on coronary CT angiography associated with the positive findings of fractional flow reserve and instantaneous wave-free ratio

Chihiro Aoshima, Shinichiro Fujimoto, Yuko O. Kawaguchi, Tomotaka Dohi, Yuki Kamo, Kazuhisa Takamura, Makoto Hiki, Yoshiteru Kato, Iwao Okai, Shinya Okazaki, Kanako K. Kumamaru, Shigeki Aoki, Hiroyuki Daida

16.11.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Impact of persistent endothelial dysfunction in an infarct-related coronary artery on future major adverse cardiovascular event occurrence in STEMI survivors

Takeo Horikoshi, Takamitsu Nakamura, Toru Yoshizaki, Yosuke Watanabe, Manabu Uematsu, Tsuyoshi Kobayashi, Kazuto Nakamura, Yukio Saito, Jun-ei Obata, Kiyotaka Kugiyama

27.11.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Associations between smoking habits and major adverse cardiovascular events in patients who underwent coronary computed tomography angiography as screening for coronary artery disease

Sara Higashi, Yuhei Shiga, Masaya Yano, Tomoki Imaizumi, Kohei Tashiro, Yoshiaki Idemoto, Yuta Kato, Takashi Kuwano, Makoto Sugihara, Shin-ichiro Miura

27.10.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Prognostic implications of pre-existing medical comorbidity in Takotsubo cardiomyopathy

Arash Nayeri, Alexander Yuen, Cher Huang, Kathryn Cardoza, Kamran Shamsa, Boback Ziaeian, Quinn S. Wells, Gregg Fonarow, Tamara Horwich

02.11.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Association between infectious event and de novo malignancy after heart transplantation

Chie Bujo, Eisuke Amiya, Masaru Hatano, Masaki Tsuji, Hisataka Maki, Junichi Ishida, Satoshi Ishii, Koichi Narita, Miyoko Endo, Masahiko Ando, Shogo Shimada, Osamu Kinoshita, Minoru Ono, Issei Komuro

29.10.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Predictors of activities of daily living at discharge in elderly patients with heart failure with preserved ejection fraction

Masahiro Kitamura, Kazuhiro P. Izawa, Kodai Ishihara, Masakazu Yaekura, Hitomi Nagashima, Takashi Yoshizawa, Nobuhiro Okamoto

09.11.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Prognostic value of pulmonary oedema assessed by lung ultrasound in patient with acute heart failure

Feifei Yang, Qiushuang Wang, Liwei Zhang, Yongjiang Ma, Qiang Chen

11.12.2020 | Correction | Ausgabe 4/2021

Correction to: Prognostic value of pulmonary oedema assessed by lung ultrasound in patient with acute heart failure

Feifei Yang, Qiushuang Wang, Liwei Zhang, Yongjiang Ma, Qiang Chen

16.10.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Recurrent germline mutations as genetic markers for aortic root dilatation in bicuspid aortic valve patients

Boting Wu, Jun Li, Yongshi Wang, Yunfeng Cheng, Chunsheng Wang, Xianhong Shu

28.10.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Efficacy of cryo-ablation during atrioventricular nodal reentrant tachycardia

Tadashi Hoshiyama, Keiichi Ashikaga, Kenichi Tsujita, Yoshisato Shibata

24.11.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Clinical outcomes of ablation versus non-ablation therapy for atrial fibrillation in Japan: analysis of pooled data from the AF Frontier Ablation Registry and SAKURA AF Registry

Kazuki Iso, Koichi Nagashima, Masaru Arai, Ryuta Watanabe, Katsuaki Yokoyama, Naoya Matsumoto, Takayuki Otsuka, Shinya Suzuki, Akio Hirata, Masato Murakami, Mitsuru Takami, Masaomi Kimura, Hidehira Fukaya, Shiro Nakahara, Takeshi Kato, Hiroshi Hayashi, Yu-ki Iwasaki, Wataru Shimizu, Ikutaro Nakajima, Tomoo Harada, Junjiroh Koyama, Ken Okumura, Michifumi Tokuda, Teiichi Yamane, Kojiro Tanimoto, Yukihiko Momiyama, Noriko Nonoguchi, Kyoko Soejima, Koichiro Ejima, Nobuhisa Hagiwara, Masahide Harada, Kazumasa Sonoda, Masaru Inoue, Koji Kumagai, Hidemori Hayashi, Yoshinao Yazaki, Kazuhiro Satomi, Yuji Watari, Yasuo Okumura, for the AF Ablation Frontier Registry investigators

19.11.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021 Open Access

Safety of conscious sedation in electroanatomical mapping procedures and cryoballoon pulmonary vein isolation

Karolina Weinmann, Regina Heudorfer, Alexia Lenz, Deniz Aktolga, Manuel Rattka, Carlo Bothner, Alexander Pott, Wolfgang Öchsner, Wolfgang Rottbauer, Tillman Dahme

23.11.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Effect of transient elevation of glucose on contractile properties in non-diabetic rat cardiac muscle

Masahito Miura, Taiki Hasegawa, Ayana Matsumoto, Masami Nishiyama, Yuka Someya, Wakako Satoh, Kazunori Kumasaka, Chiyohiko Shindoh, Haruka Sato

12.11.2020 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Manifestations of gene expression profiles in human right atrial myocardium caused by mechanical stretch

Ryusuke Suzuki, Masaki Morishima, Chisato Nakada, Shinji Miyamoto, Katsushige Ono

03.01.2021 | Original Article | Ausgabe 4/2021

Disruption of asparagine-linked glycosylation to rescue and alter gating of the NaV1.5-Na+ channel

Pu Wang, Xiufang Zhu, Mengyan Wei, Yangong Liu, Kenshi Yoshimura, Mingqi Zheng, Gang Liu, Shinichiro Kume, Tatsuki Kurokawa, Katsushige Ono

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Kardiologie

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Kardiologie und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

Bildnachweise