Skip to main content

Heart and Vessels

Ausgabe 7/2022

Inhalt (20 Artikel)

Original Article

Healed neointima of in-stent restenosis lesions in patients with stable angina pectoris: an intracoronary optical coherence tomography study

Hideo Amano, Yoshimasa Kojima, Shojiro Hirano, Yosuke Oka, Hiroto Aikawa, Shingo Matsumoto, Ryota Noike, Takayuki Yabe, Ryo Okubo, Takanori Ikeda

Open Access Original Article

Effects of cardiac surgical support on long-term outcomes of emergent or complex percutaneous coronary intervention cases: a sub-analysis of the SHINANO 5-year registry

Chie Nakamura, Soichiro Ebisawa, Takashi Miura, Hidetomo Nomi, Yusuke Kanzaki, Hisanori Yui, Shusaku Maruyama, Ayumu Nagae, Yasushi Ueki, Takahiro Sakai, Tamon Kato, Tatsuya Saigusa, Ayako Okada, Hirohiko Motoki, Koichiro Kuwahara

Original Article

Spectral imaging with dual-layer spectral detector computed tomography for the detection of perfusion defects in acute coronary syndrome

Junji Mochizuki, Takeshi Nakaura, Naofumi Yoshida, Yasunori Nagayama, Masafumi Kidoh, Hiroyuki Uetani, Yoshinori Funama, Yoshiki Hata, Minako Azuma, Toshinori Hirai

Original Article

Helicopter emergency medical service for patients with acute coronary syndrome: selection validity and impact on clinical outcomes

Suguru Nishigoori, Nobuaki Kobayashi, Yusaku Shibata, Akihiro Shirakabe, Takanori Yagi, Masamichi Takano, Yasushi Miyauchi, Wataru Shimizu, Hisashi Matsumoto, Kuniya Asai

Original Article

Clinical significance of the albumin–bilirubin score in patients with heart failure undergoing cardiac resynchronization therapy

Yuki Saito, Toshiko Nakai, Yukitoshi Ikeya, Rikitake Kogawa, Naoto Otsuka, Yuji Wakamatsu, Sayaka Kurokawa, Kimie Ohkubo, Koichi Nagashima, Yasuo Okumura

Original Article

Kinetics of atrial and brain natriuretic peptides during hemodialysis are regulated in association with different cardiac functional changes

Takeshi Horio, Shogo Ito, Kohei Fujimoto, Yasuhiro Izumiya, Minoru Yoshiyama, Yoshio Iwashima, Satoko Nakamura, Fumiki Yoshihara

Original Article

Impact of tolvaptan on improvement of tricuspid regurgitation and right ventricular dimension in patients with right-sided heart failure

Tsutomu Murakami, Norihito Nakamura, Makoto Natsumeda, Shingo Matsumoto, Katsuaki Sakai, Yohei Ohno, Gaku Nakazawa, Norihiko Shinozaki, Yuji Ikari

Open Access Original Article

Long-term outcomes of left bundle branch area pacing versus biventricular pacing in patients with heart failure and complete left bundle branch block

Juan Hua, Yang Chen, Jianhua Yu, Qinmei Xiong, Zhen Xia, Zirong Xia, Qianghui Huang, Qiling Kong, Huolong Chen, Yichu Zhang, Jianxin Hu, Juxiang Li, Jinzhu Hu, Qi Chen, Kui Hong

Original Article

Urine albumin-to-creatinine ratio on admission predicts early rehospitalization in patients with acute decompensated heart failure

Yuki Matsumoto, Yoshiyuki Orihara, Masanori Asakura, Kyung-Duk Min, Yoshitaka Okuhara, Kohei Azuma, Koichi Nishimura, Isamu Sunayama, Kazunori Kashiwase, Yoshiro Naito, Akiko Goda, Masaharu Ishihara

Open Access Original Article

Prognostic impact of high-sensitive troponin on 30-day mortality in patients with acute heart failure and different classes of left ventricular ejection fraction

Jakob Ledwoch, Jana Kraxenberger, Anna Krauth, Alisa Schneider, Katharina Leidgschwendner, Vera Schneider, Alexander Müller, Karl-Ludwig Laugwitz, Christian Kupatt, Eimo Martens

Original Article

Conduction delay across the cavotricuspid isthmus block line caused by the gap near the inferior vena cava: the role of conduction block in the lower lateral right atrium

Takayuki Sekihara, Shinsuke Miyazaki, Kanae Hasegawa, Daisetsu Aoyama, Minoru Nodera, Tomoya Eguchi, Moeko Nagao, Shota Kakehashi, Moe Mukai, Hiroyasu Uzui, Hiroshi Tada

Open Access Original Article

Prognostic value of beta-blocker doses in patients with ventricular tachyarrhythmias

Tobias Schupp, Sevil Ziyadova, Julius Reinhardt, Yusuf Ugur Sag, Max von Zworowsky, Linda Reiser, Mohammad Abumayyaleh, Kathrin Weidner, Ahmad Saleh, Kambis Mashayekhi, Thomas Bertsch, Mohammed L. Abba, Ibrahim Akin, Michael Behnes

Original Article

Effectiveness and safety of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with hypertrophic cardiomyopathy with non-valvular atrial fibrillation

Yunchai Lin, Hongping Xiong, Jinzi Su, Jinxiu Lin, Qiang Zhou, Meihua Lin, Wenxiang Zhao, Feng Peng

Open Access Original Article

Comparison of prognostic impact of anticoagulants in heart failure patients with atrial fibrillation and renal dysfunction: direct oral anticoagulants versus vitamin K antagonists

Takahiro Sakai, Hirohiko Motoki, Aya Fuchida, Takahiro Takeuchi, Kyuhachi Otagiri, Masafumi Kanai, Kazuhiro Kimura, Masatoshi Minamisawa, Koji Yoshie, Tatsuya Saigusa, Soichiro Ebisawa, Ayako Okada, Hiroshi Kitabayashi, Koichiro Kuwahara

Original Article

Matched comparison of catheter ablation versus conservative management for atrial fibrillation

Tetsuma Kawaji, Satoshi Shizuta, Kyohei Yamaji, Munekazu Tanaka, Kazuki Kitano, Takanori Aizawa, Shintaro Yamagami, Akihiro Komasa, Takashi Yoshizawa, Masashi Kato, Takafumi Yokomatsu, Shinji Miki, Koh Ono, Takeshi Morimoto, Takeshi Kimura

Original Article

Early prognostic impact of serum sodium level among out-of-hospital cardiac arrest patients: a nationwide multicentre observational study in Japan (the JAAM-OHCA registry)

Haruka Shida, Tasuku Matsuyama, Sho Komukai, Taro Irisawa, Tomoki Yamada, Kazuhisa Yoshiya, Changhwi Park, Tetsuro Nishimura, Takuya Ishibe, Yoshiki Yagi, Takeyuki Kiguchi, Masafumi Kishimoto, Sung-Ho Kim, Yasuyuki Hayashi, Taku Sogabe, Takaya Morooka, Haruko Sakamoto, Keitaro Suzuki, Fumiko Nakamura, Norihiro Nishioka, Yohei Okada, Satoshi Matsui, Satoshi Yoshimura, Shunsuke Kimata, Shunsuke Kawai, Yuto Makino, Taku Iwami, Tetsuhisa Kitamura

Aktuelle Ausgaben

Update Kardiologie

Bestellen Sie unseren Fach-Newsletter und bleiben Sie gut informiert.