Skip to main content

06.02.2024 | Original Article

Hydroxysafflor Yellow A Inhibits Pyroptosis and Protecting HUVECs from OGD/R via NLRP3/Caspase-1/GSDMD Pathway

verfasst von: Fan Guo, Xiao Han, Yue You, Shu-juan Xu, Ye-hao Zhang, Yuan-yuan Chen, Gao-jie Xin, Zi-xin Liu, Jun-guo Ren, Ce Cao, Ling-mei Li, Jian-hua Fu

Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine

Einloggen, um Zugang zu erhalten
Metadaten
Titel
Hydroxysafflor Yellow A Inhibits Pyroptosis and Protecting HUVECs from OGD/R via NLRP3/Caspase-1/GSDMD Pathway
verfasst von
Fan Guo
Xiao Han
Yue You
Shu-juan Xu
Ye-hao Zhang
Yuan-yuan Chen
Gao-jie Xin
Zi-xin Liu
Jun-guo Ren
Ce Cao
Ling-mei Li
Jian-hua Fu
Publikationsdatum
06.02.2024
Verlag
Springer Nature Singapore
Erschienen in
Chinese Journal of Integrative Medicine
Print ISSN: 1672-0415
Elektronische ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-023-3716-y