Skip to main content
main-content
Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine 10/2021

28.07.2021 | Original Article

Impact of Low Frequency Electro-acupuncture on Glucose and Lipid Metabolism in Unmarried PCOS Women: A Randomized Controlled Trial

verfasst von: Hao-xu Dong, Qing Wang, Zhi Wang, Xiao-ke Wu, Ling Cheng, Zhong-ming Zhou, Li Yang, Ping Yi, Dong-mei Huang

Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine | Ausgabe 10/2021

Einloggen, um Zugang zu erhalten
Metadaten
Titel
Impact of Low Frequency Electro-acupuncture on Glucose and Lipid Metabolism in Unmarried PCOS Women: A Randomized Controlled Trial
verfasst von
Hao-xu Dong
Qing Wang
Zhi Wang
Xiao-ke Wu
Ling Cheng
Zhong-ming Zhou
Li Yang
Ping Yi
Dong-mei Huang
Publikationsdatum
28.07.2021
Verlag
Springer Singapore
Erschienen in
Chinese Journal of Integrative Medicine / Ausgabe 10/2021
Print ISSN: 1672-0415
Elektronische ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-021-3482-z