Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Inflammation

Inflammation 3/2020

Ausgabe 3/2020

Inhaltsverzeichnis ( 36 Artikel )

11.05.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Polydatin Alleviates Septic Myocardial Injury by Promoting SIRT6-Mediated Autophagy

Xiaoyan Yuan, Guo Chen, Dongfeng Guo, Lei Xu, Yongfeng Gu

01.06.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Nicotinamide Phosphoribosyl Transferase Controls NLRP3 Inflammasome Activity Through MAPK and NF-κB Signaling in Nucleus Pulposus Cells, as Suppressed by Melatonin

Yingjie Huang, Yan Peng, Jianchao Sun, Shuangxing Li, Junmin Hong, Jie Zhou, Jianchong Chen, Jiansen Yan, Zhengqi Huang, Xiaofei Wang, Weijian Chen, Wei Ye

01.06.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Casticin Attenuates Osteoarthritis-Related Cartilage Degeneration by Inhibiting the ROS-Mediated NF-κB Signaling Pathway in vitro and in vivo

Jun Chu, Bo Yan, Jie Zhang, Lilan Peng, Xiang Ao, Zhenyu Zheng, Tao Jiang, Zhongmin Zhang

03.01.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

High Level of Palmitic Acid Induced Over-Expressed Methyltransferase Inhibits Anti-Inflammation Factor KLF4 Expression in Obese Status

Yuchun Deng, Tongtong Qiu, Meixiu Zhang, Jinxiu Wu, Xueting Zhang, Jingzhou Wang, Keru Chen, Jiale Feng, Xiaodan Ha, Jianxin Xie, Cuizhe Wang, Jun Zhang

11.01.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Protective Effect of Dexmedetomidine on Acute Lung Injury via the Upregulation of Tumour Necrosis Factor-α-Induced Protein-8-like 2 in Septic Mice

Qian Kong, Xiaojing Wu, Zhen Qiu, Qin Huang, Zhongyuan Xia, Xuemin Song

01.06.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Exogenous Hydrogen Sulfide Regulates Mycoplasma pneumoniae Lipid-Associated Membrane Proteins to Induce Expression of Heme Oxygenase-1 and Proinflammatory Cytokines

Xinnian Hu, Wuwei Zeng, Xiaoxing You, Weiyan Ding, Peng Liu, Liesong Chen, Yanhua Zeng, Cuiming Zhu

08.01.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Rho kinase Blockade Ameliorates DSS-Induced Ulcerative Colitis in Mice Through Dual Inhibition of the NF-κB and IL-6/STAT3 Pathways

Yifan Wang, Xueyun Duan, Xingxing Liu, Yujin Liu, Heng Fan, Meng Xu, Qianyun Chen, Qing Tang

01.06.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Evidence on n-3 Fatty Acids and Oleic Acid Role in Retinal Inflammation and Microvascular Integrity: Insight from a Hyperlipidemic Rat Model

Sadashivaiah Bettadahalli, Pooja Acharya, Ramaprasad Talahalli

01.06.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Protein Phosphatase 2A Inhibiting β-Catenin Phosphorylation Contributes Critically to the Anti-renal Interstitial Fibrotic Effect of Norcantharidin

Zheng Xiao, Lu Wen, Dong Zeng, Dandan Yin, Xun Zhou, Chengyuan Tang, Ying Li

21.01.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Proanthocyanidins Promote Osteogenic Differentiation of Human Periodontal Ligament Fibroblasts in Inflammatory Environment Via Suppressing NF-κB Signal Pathway

Jiahui Huang, Lianlian Liu, Shanshan Jin, Yu Zhang, Liguo Zhang, Shutong Li, Aimei Song, Pishan Yang

16.01.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Anti-arthritic Effect of the Spirocyclopiperazinium Salt Compound LXM-15 in Rats and Its Underlying Mechanism

Ning Li, Qin Liu, Run Tao Li, Qi Sun, Yi Min Jiang, Jia Ye

24.01.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020 Open Access

Insulin Exacerbates Inflammation in Fibroblast-Like Synoviocytes

Li Qiao, Yi Li, Shui Sun

24.01.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Neophytadiene from Turbinaria ornata Suppresses LPS-Induced Inflammatory Response in RAW 264.7 Macrophages and Sprague Dawley Rats

Meenakshi Bhardwaj, Veeresh Kumar Sali, Sugumar Mani, Hannah R. Vasanthi

19.02.2020 | Correction | Ausgabe 3/2020

Correction to: Neophytadiene from Turbinaria ornata Suppresses LPS-Induced Inflammatory Response in RAW 264.7 Macrophages and Sprague Dawley Rats

Meenakshi Bhardwaj, Veeresh Kumar Sali, Sugumar Mani, Hannah R. Vasanthi

14.01.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

A20-OVA Nanoparticles Inhibit Allergic Asthma in a Murine Model

Xiang-Qian Luo, Jian-Wen Zhong, Shu-Yao Qiu, Min Zhi, Li-Qiang Yang, Yi-Long Zhou, Fen-Xuan Zhou, Ping-Chang Yang, Da-Bo Liu, Li-Hua Mo

13.03.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Esculetin Ameliorates Lipopolysaccharide-Induced Acute Lung Injury in Mice Via Modulation of the AKT/ERK/NF-κB and RORγt/IL-17 Pathways

Hung-Chen Lee, Fu-Chao Liu, Chi-Neu Tsai, An-Hsun Chou, Chia-Chih Liao, Huang-Ping Yu

01.06.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

MicroRNA-486-5p Promotes Acute Lung Injury via Inducing Inflammation and Apoptosis by Targeting OTUD7B

Qiang Luo, Jun Zhu, Qian Zhang, Jie Xie, Chengla Yi, Tianyu Li

08.05.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Anti-inflammatory Effect of Ozone Therapy in an Experimental Model of Rheumatoid Arthritis

Ana Paula Santos Tartari, Felipe Figueiredo Moreira, Mário César Da Silva Pereira, Emerson Carraro, Francisco José Cidral-Filho, Afonso Inoue Salgado, Ivo Ilvan Kerppers

03.02.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Study on the Role of Salivary Flora and NF-κB Inflammatory Signal Pathway in Oral Lichen Planus

Songsong Deng, Yingjie Xu, Xinxin Wang, Mengjia Liu, Lulu Li, Xixi Yu, Yiheng Wang, Yingtao Wu, Wanchun Wang, Meihua Gao, Beibei Cong

18.01.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Anti-Cancer and Anti-Inflammatory Activities of Bromo- and Cyano-Substituted Azulene Derivatives

Furkan Ayaz, Abdulcelil Yuzer, Tuncay Ince, Mine Ince

24.01.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Sickness Behavior Score Is Associated with Neuroinflammation and Late Behavioral Changes in Polymicrobial Sepsis Animal Model

Mariana Pereira de Souza Goldim, Amanda Della Giustina, Khiany Mathias, Aloir de Oliveira Junior, Maria Eduarda Fileti, Raquel De Carli, Graciela Zarbato, Leandro Garbossa, Naiana da Rosa, Juliana Oliveira, Andriele Vieira, Jaqueline Generoso, Bruna Hoffmann Oliveira, Nivaldo Ferreira, Juliete Palandi, Franciane Bobinski, Daniel Fernandes Martins, Jucelia Fortunato, Tatiana Barichello, Joao Quevedo, Felipe Dal-Pizzol, Fabricia Petronilho

18.01.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Immunomodulatory Effect of Doxycycline Ameliorates Systemic and Pulmonary Inflammation in a Murine Polymicrobial Sepsis Model

Anasuya Patel, Hemant Khande, Hariharan Periasamy, Santosh Mokale

30.03.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Long Non-coding RNA THRIL Mediates Cell Growth and Inflammatory Response of Fibroblast-Like Synoviocytes by Activating PI3K/AKT Signals in Rheumatoid Arthritis

Yongjian Liang, He Li, Xianbin Gong, Chao Ding

30.01.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020 Open Access

Mice Deficient in the IL-1β Activation Genes Prtn3, Elane, and Casp1 Are Protected Against the Development of Obesity-Induced NAFLD

Andreea-Manuela Mirea, Rinke Stienstra, Thirumala-Devi Kanneganti, Cees J. Tack, Triantafyllos Chavakis, Erik J.M. Toonen, Leo A.B. Joosten

01.02.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

DNMT1 Methylation of LncRNA GAS5 Leads to Cardiac Fibroblast Pyroptosis via Affecting NLRP3 Axis

Qian She, Peng Shi, Sheng-Song Xu, Hai-Yang Xuan, Hui Tao, Kai-Hu Shi, Yan Yang

03.03.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

ZNRF3 Regulates Collagen-Induced Arthritis Through NF-kB and Wnt Pathways

Jing Jing Liang, Hao Ran Li, Yong Chen, Zaixin Zhou, Ye Qing Shi, Lan Ling Zhang, Lei Xin, Dong Bao Zhao

04.04.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Cyanidin-3-O-Glucoside Attenuates Lipopolysaccharide-Induced Inflammation in Human Corneal Epithelial Cells by Inducing Let-7b-5p-Mediated HMGA2/PI3K/Akt Pathway

Xiuyi Li, Miaomiao Sun, Yan Long

03.02.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Deficiency of Phospholipase A2 Receptor Exacerbates Autoimmune Myocarditis in Mice

Hiroki Kishi, Kazuyuki Yamaguchi, Kazuhiro Watanabe, Kazuto Nakamura, Daisuke Fujioka, Kiyotaka Kugiyama

09.03.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Peiminine Attenuates Acute Lung Injury Induced by LPS Through Inhibiting Lipid Rafts Formation

Boxiang Du, Liang Cao, Kai Wang, Juanjuan Miu, Lei Yao, Zhihua Xu, Jie Song

19.02.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Ruthenium Bipyridyl Dithiocyanate Complex Exerted Adjuvant Activity on the Activated Mammalian Macrophages in vitro

Furkan Ayaz

30.04.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

HIPK3 Mediates Inflammatory Cytokines and Oxidative Stress Markers in Monocytes in a Rat Model of Sepsis Through the JNK/c-Jun Signaling Pathway

Ben Liu, Qiuyue Hou, Yuhong Ma, Xuehua Han

27.02.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

Ellagic Acid Ameliorates Lung Inflammation and Heart Oxidative Stress in Elastase-Induced Emphysema Model in Rat

Zahra Mansouri, Mahin Dianat, Maryam Radan, Mohammad Badavi

04.03.2020 | Original Article | Ausgabe 3/2020

GSTP1 Inhibits LPS-Induced Inflammatory Response Through Regulating Autophagy in THP-1 Cells

Xiaowen Bi, Jinfei Li, XiRui Fan, Jinyi Zhou, Baolin Jiang, Zhou Yang, Lan Luo, Zhimin Yin

07.01.2020 | Correction | Ausgabe 3/2020

Correction to: Ghrelin Fights against Titanium Particle-Induced Inflammatory Osteolysis through Activation of β-Catenin Signaling Pathway

Ruize Qu, Xiaomin Chen, Yongjian Yuan, Wenhan Wang, Cheng Qiu, Long Liu, Peng Li, Zhaoyang Zhang, Krasimir Vasilev, Liang Liu, John Hayball, Yunpeng Zhao, Yuhua Li, Weiwei Li

14.04.2020 | Correction | Ausgabe 3/2020

Correction to: Protective Effect of Mitogen- and Stress-Activated Protein Kinase (MSK) on Focal Ischemia-Reperfusion Injury in Rat

Yanfeng Zhou, Guangzhong Gao, Zhen Li, Lin Jiang

11.02.2020 | Correction | Ausgabe 3/2020

Correction to: Inhibition of NADPH Oxidase-Derived Reactive Oxygen Species Decreases Expression of Inflammatory Cytokines in A549 Cells

Joanna Wieczfinska, Przemyslaw Sitarek, Ewa Skała, Tomasz Kowalczyk, Rafal Pawliczak

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Innere Medizin

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Innere Medizin und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

© Springer Medizin 

Bildnachweise