Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Inflammation

Inflammation 4/2017

Ausgabe 4/2017

Inhaltsverzeichnis ( 35 Artikel )

01.04.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Cavidine Ameliorates Lipopolysaccharide-Induced Acute Lung Injury via NF-κB Signaling Pathway in vivo and in vitro

Xiaofeng Niu, Fang Liu, Weifeng Li, Wenbing Zhi, Hailin Zhang, Xiumei Wang, Zehong He

12.04.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Fluoride Induces Neuroinflammation and Alters Wnt Signaling Pathway in BV2 Microglial Cells

Rui Chen, Lian-Dong Zhao, Hong Liu, Hui-Hua Li, Chao Ren, Peng Zhang, Ke-Tai Guo, Hong-Xi Zhang, De-Qin Geng, Cai-Yi Zhang

13.04.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Age-Related Changes in Inflammatory Response after Experimental Envenomation: Impact on the Susceptibility to Androctonus australis hector Venom

Wassila Haddad-Ishak-boushaki, Fatima Laraba-Djebari

31.03.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Chrysin Attenuates IL-1β-Induced Expression of Inflammatory Mediators by Suppressing NF-κB in Human Osteoarthritis Chondrocytes

Wenhao Zheng, Zhenyu Tao, Leyi Cai, Chunhui Chen, Chuanxu Zhang, Quan Wang, Xiaozhou Ying, Wei Hu, Hua Chen

13.04.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Chlorinated Flavonoids Modulate the Inflammatory Process in Human Blood

Carina Proença, Daniela Ribeiro, Tânia Soares, Sara M. Tomé, Artur M. S. Silva, José L. F. C. Lima, Eduarda Fernandes, Marisa Freitas

08.04.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Inflammatory and Oxidative Stress Markers in Experimental Allergic Asthma

Renata Tiscoski Nesi, Emanuel Kennedy-Feitosa, Manuella Lanzetti, Mariana Barcellos Ávila, Clarissa Bichara Magalhães, Walter Araújo Zin, Débora Souza Faffe, Luís Cristóvão Porto, Samuel Santos Valença

04.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide: a Novel Suppressor of RANK/RANKL Pathway in Collagen-Induced Arthritis Model in Rats

Anum Gul, Bimal Kunwar, Maryam Mazhar, Kahkashan Perveen, Shabana U. Simjee

02.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Macrophage Subset Expressing CD169 in Peritoneal Cavity-Regulated Mucosal Inflammation Together with Lower Levels of CCL22

Dan Wang, Qiuting Li, Yang Yang, Shengyu Hao, Xiaolei Han, Jia Song, Yue Yin, Xiangzhi Li, Masato Tanaka, Chun-Hong Qiu

28.04.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

An Active Drimane-Type Lactone from Polygonum jucundum Attenuates Lipopolysaccharide-Induced Acute Lung Injury in Mice Through TLR4-MAPKs Signaling Pathway

Yang Hu, Lijun Tao, Hui Tan, Mian Zhang, Kuniyoshi Shimizu, Fei Zhang, Chaofeng Zhang

25.04.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Post-Effect of Air Quality Improvement on Biomarkers for Systemic Inflammation and Microparticles in Asthma Patients After the 2008 Beijing Olympic Games: a Pilot Study

Jinming Gao, Xiaohua Xu, Zhekang Ying, Lei Jiang, Mianhua Zhong, Aixia Wang, Lung-Chi Chen, Bo Lu, Qinghua Sun

20.04.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017 Open Access

Prothrombotic State in Asthma Is Related to Increased Levels of Inflammatory Cytokines, IL-6 and TNFα, in Peripheral Blood

Stanislawa Bazan-Socha, Lucyna Mastalerz, Agnieszka Cybulska, Lech Zareba, Romy Kremers, Michal Zabczyk, Grazyna Pulka, Teresa Iwaniec, Coenraad Hemker, Anetta Undas

10.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Regulation of iNOS-Derived ROS Generation by HSP90 and Cav-1 in Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus-Infected Swine Lung Injury

Meiping Yan, Make Hou, Jie Liu, Songlin Zhang, Bang Liu, Xiaoxiong Wu, Guoquan Liu

27.04.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Roflumilast Reduces Cerebral Inflammation in a Rat Model of Experimental Subarachnoid Hemorrhage

Qingjian Wu, Lifeng Qi, Hanxia Li, Leilei Mao, Mingfeng Yang, Rongxia Xie, Xiaoyi Yang, Jian Wang, Zongyong Zhang, Jiming Kong, Baoliang Sun

06.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

The Fatty Acid Amide Hydrolase Inhibitor URB937 Ameliorates Radiation-Induced Lung Injury in a Mouse Model

Rui Li, Guo Chen, Lin Zhou, He Xu, Fei Tang, Jie Lan, Ruizhan Tong, Lei Deng, Jianxin Xue, You Lu

10.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Lung Protective Effects of Low-Volume Resuscitation and Pharmacologic Treatment of Swine Subjected to Polytrauma and Hemorrhagic Shock

Vahagn C. Nikolian, Baihong Pan, Tomaz Mesar, Isabel S. Dennahy, Patrick E. Georgoff, Xiuzhen Duan, Baoling Liu, Xizi Wu, Michael J. Duggan, Hasan B. Alam, Yongqing Li

10.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Protective Effects of Acupuncture in Cardiopulmonary Bypass-Induced Lung Injury in Rats

Wen Ma, Zigang Li, Zhou Lu, Wenling Tan, Zhewen Zhang, Yajun Li, Zhongwei Yang, Jia Zhou, Huifang Tang, Huashun Cui

08.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Oxyresveratrol Is a Phytoestrogen Exerting Anti-inflammatory Effects Through NF-κB and Estrogen Receptor Signaling

Jing Wei, Jing-Rui Chen, Eva Maria Arriero Pais, Tai-Yi Wang, Lin Miao, Lan Li, Ling-Yan Li, Feng Qiu, Li-Min Hu, Xiu-Mei Gao, Guan-Wei Fan

06.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Salidroside Inhibits Inflammation Through PI3K/Akt/HIF Signaling After Focal Cerebral Ischemia in Rats

Yicong Wei, Haimian Hong, Xiaoqin Zhang, Wenfang Lai, Yingzheng Wang, Kedan Chu, John Brown, Guizhu Hong, Lidian Chen

06.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Anti-inflammatory Effects of Valproic Acid in a Rat Model of Renal Ischemia/Reperfusion Injury: Alteration in Cytokine Profile

Mohammad Ali Amirzargar, Faramarz Yaghubi, Mohammad Hosseinipanah, Mohammad Jafari, Mona Pourjafar, Mahsa Rezaeepoor, Hamzeh Rezaei, Godratollah Roshanaei, Mehrdad Hajilooi, Ghasem Solgi

04.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

JNK Inhibitor SP600125 Attenuates Paraquat-Induced Acute Lung Injury: an In Vivo and In Vitro Study

Haitao Shen, Na Wu, Yu Wang, Xinfei Han, Qiang Zheng, Xue Cai, Honglei Zhang, Min Zhao

10.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Therapeutic Action of Honokiol on Postoperative Ileus via Downregulation of iNOS Gene Expression

Taiki Mihara, Shoma Mikawa, Noriyuki Kaji, Mari Endo, Tetsuro Oikawa, JAN Tong-Rong, Hiroshi Ozaki, Masatoshi Hori

06.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Tim3+ Foxp3 + Treg Cells Are Potent Inhibitors of Effector T Cells and Are Suppressed in Rheumatoid Arthritis

Huaqiang Sun, Wenwu Gao, Wenping Pan, Qian Zhang, Gongteng Wang, Dapeng Feng, Xiubin Geng, Xinfeng Yan, Shufeng Li

10.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Electro-Acupuncture at Zusanli Acupoint (ST36) Suppresses Inflammation in Allergic Contact Dermatitis Via Triggering Local IL-10 Production and Inhibiting p38 MAPK Activation

Zhigang Wang, Tao Yi, Man Long, Yisen Gao, Chunhao Cao, Chenwei Huang, Qian Wang, Nina Yin, Zebin Chen

11.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Brazilin Ameliorates Diabetic Nephropathy and Inflammation in db/db Mice

Zhan-yuan Li, Yu Zheng, Yan Chen, Min Pan, Shu-bei Zheng, Wen Huang, Zhi-hong Zhou, Han-yang Ye

05.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Fluoxetine, an Antidepressant Drug, Inhibited Cigarette Smoke-Induced Pulmonary Inflammation and Apoptosis in Rats

Zhiyong Cai, Jindi Liu, Hongliang Bian, Jinlan Cai, Qing Jin, Jijing Han

10.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

TLR2 Regulates Allergic Airway Inflammation and Autophagy Through PI3K/Akt Signaling Pathway

Xuqin Jiang, Lei Fang, Huimei Wu, Xiaodong Mei, Fang He, Peishan Ding, Rongyu Liu

11.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

IL-35 Pretreatment Alleviates Lipopolysaccharide-Induced Acute Kidney Injury in Mice by Inhibiting NF-κB Activation

Linkun Hu, Cheng Chen, Jun Zhang, Kerong Wu, Xuefeng Zhang, Haiyan Liu, Jianquan Hou

13.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Protective Effect of Gentianine, a compound from Du Huo Ji Sheng Tang, against Freund’s Complete Adjuvant-Induced Arthritis in Rats

Chen Wenjin, Wang Jianwei

10.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

The 5-HT3 Receptor Antagonist Ondansetron Attenuates Pancreatic Injury in Cerulein-Induced Acute Pancreatitis Model

Atsushi Tsukamoto, Takuto Sugimoto, Yuta Onuki, Hajime Shinoda, Taiki Mihara, Masatoshi Hori, Tomo Inomata

25.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Involvements of γδT Lymphocytes in Acute and Chronic Skin Wound Repair

Peng Xu, Xiujun Fu, Nin Xiao, Yuanyuan Guo, Qing Pei, Yinbo Peng, Yifan Zhang, Min Yao

26.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

A Critical Role for IL-21 Receptor Signaling in the Coxsackievirus B3-Induced Myocarditis

Fan Yang, Xiao-mou Wei, Wen-wu Liang, Wen-hong Mo, Bao-ping Tan, Hong Wang

22.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

A Chemically Modified Curcumin (CMC 2.24) Inhibits Nuclear Factor κB Activation and Inflammatory Bone Loss in Murine Models of LPS-Induced Experimental Periodontitis and Diabetes-Associated Natural Periodontitis

Muna S. Elburki, Carlos Rossa Jr, Morgana R. Guimarães-Stabili, Hsi-Ming Lee, Fabiana A. Curylofo-Zotti, Francis Johnson, Lorne M. Golub

27.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Genistein Protects Against Ox-LDL-Induced Inflammation Through MicroRNA-155/SOCS1-Mediated Repression of NF-ĸB Signaling Pathway in HUVECs

Huaping Zhang, Zhenxiang Zhao, Xuefen Pang, Jian Yang, Haixia Yu, Yinhong Zhang, Hui Zhou, Jiahui Zhao

18.05.2017 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 4/2017

Immature Exosomes Derived from MicroRNA-146a Overexpressing Dendritic Cells Act as Antigen-Specific Therapy for Myasthenia Gravis

Weifan Yin, Song Ouyang, Zhaohui Luo, Qiuming Zeng, Bo Hu, Liqun Xu, Yuan Li, Bo Xiao, Huan Yang

29.03.2017 | Erratum | Ausgabe 4/2017

Erratum to: The Natural Course of Atopic Dermatitis and the Association with Asthma

Min Qiao, Deqi Xiao, Li Qian, Jian’ou Qiao

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Innere Medizin

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Innere Medizin und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

© Springer Medizin 

Bildnachweise