Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Inflammation

Inflammation 5/2020

Ausgabe 5/2020

Inhaltsverzeichnis ( 36 Artikel )

14.05.2020 | Review | Ausgabe 5/2020

Role of Silent Information Regulator 1 (SIRT1) in Regulating Oxidative Stress and Inflammation

Vivek Singh, Saba Ubaid

20.05.2020 | Review | Ausgabe 5/2020

Role of Aquaporins in Inflammation—a Scientific Curation

Lezy Flora Mariajoseph-Antony, Arun Kannan, Antojenifer Panneerselvam, Chithra Loganathan, Esaki M. Shankar, Kumarasamy Anbarasu, Chidambaram Prahalathan

22.04.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020 Open Access

M1 But Not M0 Extracellular Vesicles Induce Polarization of RAW264.7 Macrophages Via the TLR4-NFκB Pathway In Vitro

Yulong Shi, Peng Luo, Weikang Wang, Klemens Horst, Felix Bläsius, Borna Relja, Ding Xu, Frank Hildebrand, Johannes Greven

04.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

SMILR Aggravates the Progression of Atherosclerosis by Sponging miR-10b-3p to Regulate KLF5 Expression

Huaqing Li, Zhiyu Pan, Qian Chen, Zhen Yang, Dongbing Zhang

26.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Hepatoprotective Effect of Apigenin Against Liver Injury via the Non-canonical NF-κB Pathway In Vivo and In Vitro

Shuwen Yue, Ning Xue, Honglei Li, Baosheng Huang, Zhen Chen, Xing Wang

19.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Transcriptome Landscape of Intracellular Brucella ovis Surviving in RAW264.7 Macrophage Immune System

Hanwei Jiao, Bowen Li, Zonglin Zheng, Zhixiong Zhou, Wenjie Li, Guojing Gu, Juan Liu, Yichen Luo, Xuehong Shuai, Yu Zhao, Yuxuan Liu, Yidan Wang, Xinglong Wang, Xiaoyan Hu, Li Wu, Jixuan Chen, Qingzhou Huang

02.06.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Phosphoproteomics and Proteomics Reveal Metabolism as a Key Node in LPS-Induced Acute Inflammation in RAW264.7

Yu Luo, Qing Jiang, Zhengwen Zhu, Haseeb Sattar, Jiasi Wu, Wenge Huang, Siyu Su, Yusheng Liang, Ping Wang, Xianli Meng

18.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Anti-inflammatory Effect of Low-Dose Anethole and Ibuprofen Combination Is Accompanied by Partial Prevention of Hepatic Metabolic Changes in Arthritic Rats

Franciele Queiroz Ames, Lívia Bracht, Larissa Carla Lauer Schneider, Bruno Ambrósio Rocha, Giovana Alves Santos, Emanuele Parreira Lima, Edvalkia Magna Teobaldo Rocha, Roberto Kenji Nakamura Cuman, Ciomar Aparecida Bersani-Amado

21.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Effects of Endotoxin Tolerance Induced by Porphyromonas gingivalis Lipopolysaccharide on Inflammatory Responses in Neutrophils

Jian-yu Gu, Yu-jie Liu, Xiang-qing Zhu, Jia-ying Qiu, Ying Sun

11.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

CD200R Is Involved in the Anti-inflammatory Effect of Dexmedetomidine in Lipopolysaccharide-Stimulated Microglia

Xiaobao Zhang, Jizheng Cui, Haitao Qian, Bing Wang, Fang Yan, Zhibin Zhao

27.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Luteolin and Apigenin Attenuate LPS-Induced Astrocyte Activation and Cytokine Production by Targeting MAPK, STAT3, and NF-κB Signaling Pathways

Denis Nchang Che, Byoung Ok Cho, Ji-su Kim, Jae Young Shin, Hyun Ju Kang, Seon Il Jang

26.08.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Cinnamaldehyde Attenuates the Progression of Rheumatoid Arthritis through Down-Regulation of PI3K/AKT Signaling Pathway

Xiang Li, Yue Wang

31.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Alpinetin Protects Chondrocytes and Exhibits Anti-Inflammatory Effects via the NF-κB/ERK Pathway for Alleviating Osteoarthritis

Yan Gao, Sixiang Wang, Long He, Chunli Wang, Li Yang

22.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Protective Effects of SIRT6 Against Inflammation, Oxidative Stress, and Cell Apoptosis in Spinal Cord Injury

Chen Zhaohui, Wu Shuihua

22.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Engeletin Attenuates Aβ1–42-Induced Oxidative Stress and Neuroinflammation by Keap1/Nrf2 Pathway

Zhixiong Huang, Hu Ji, Junfeng Shi, Xinchen Zhu, Zhongwen Zhi

05.06.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

miR-128-3p Inhibits NRP1 Expression and Promotes Inflammatory Response to Acute Kidney Injury in Sepsis

Lin Wang, Kai Wang, Zhengyun Tian

20.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Increased Expression of Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) in Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) Disease May Lead to a Shift of T Cell Responses Toward a Treg Population

Liming Zhang, Yang Huang, Xiaoxiao Cui, Xiao Tan, Ying Zhu, Wenjun Zhou, Chaokui Wang, Gangxiang Yuan, Qingfeng Cao, Guannan Su, Aize Kijlstra, Peizeng Yang

04.06.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020 Open Access

CXCL13 Is Involved in the Lipopolysaccharide-Induced Hyperpermeability of Umbilical Vein Endothelial Cells

Wen Chen, Yi Wang, Ting Zhou, Yuansheng Xu, Jianwei Zhan, Jinhong Wu

22.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

MiRNA-495-3p Attenuates TNF-α Induced Apoptosis and Inflammation in Human Nucleus Pulposus Cells by Targeting IL5RA

Xi Lin, Qi Lin

11.06.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Overexpression of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor γ Coactivator 1-α Protects Cardiomyocytes from Lipopolysaccharide-Induced Mitochondrial Damage and Apoptosis

Tao Zhang, Chun-Feng Liu, Tie-Ning Zhang, Ri Wen, Wen-Liang Song

29.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

1,7-Dihydroxy-3,4-Dimethoxyxanthone Inhibits Lipopolysaccharide-Induced Inflammation in RAW264.7 Macrophages by Suppressing TLR4/NF-κB Signaling Cascades

Meng-qing Tao, Cong-lan Ji, Yi-jin Wu, Ji-yang Dong, Yan Li, Opeyemi Joshua Olatunji, Jian Zuo

09.06.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

KCNQ1OT1 Exacerbates Ischemia–Reperfusion Injury Through Targeted Inhibition of miR-140-3P

Ming Yi, Yue Li, Dan Wang, Qiuxia Zhang, Li Yang, Chunsheng Yang

27.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Lin28B Regulates Angiotensin II-Mediated Let-7c/miR-99a MicroRNA Formation Consequently Affecting Macrophage Polarization and Allergic Inflammation

Anant Jaiswal, Mohita Maurya, Preeti Maurya, Manoj Kumar Barthwal

30.06.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

MiR-124a Mediates the Impairment of Intestinal Epithelial Integrity by Targeting Aryl Hydrocarbon Receptor in Crohn’s Disease

Xiaojing Zhao, Jiajia Li, Jingjing Ma, Chunhua Jiao, Xinyun Qiu, Xiufang Cui, Di Wang, Hongjie Zhang

29.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Alpha-Linolenic Acid Alleviates Dextran Sulfate Sodium-Induced Ulcerative Colitis in Mice

Jeongtae Kim, Meejung Ahn, Yuna Choi, Taeyoung Kang, Jungeun Kim, Nam Ho Lee, Gi Ok Kim, Taekyun Shin

03.06.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Obesity Promotes Experimental Colitis by Increasing Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction in the Colon

Xue Li, Xin Li

27.05.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Anti-inflammatory Activity of Mesenchymal Stem Cells in λ-Carrageenan-Induced Chronic Inflammation in Rats: Reactions of the Blood System, Leukocyte-Monocyte Ratio

Nataliia Petryk, Oleksandr Shevchenko

09.06.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

The Antioxidant Rosmarinic Acid Ameliorates Oxidative Lung Damage in Experimental Allergic Asthma via Modulation of NADPH Oxidases and Antioxidant Enzymes

Zhengmin Liang, Liqin Wu, Xin Deng, Qiuling Liang, Yangfeng Xu, Ruihan Deng, Li Lv, Min Ji, Zhihui Hao, Jiakang He

14.06.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Curcumin Promotes the Expression of IL-35 by Regulating Regulatory T Cell Differentiation and Restrains Uncontrolled Inflammation and Lung Injury in Mice

Yan-qing Chen, Yu-sen Chai, Ke Xie, Feng Yu, Chuan-jiang Wang, Shi-hui Lin, Yuan-zheng Yang, Fang Xu

03.06.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Dexamethasone Upregulates the Expression of Aquaporin4 by Increasing SUMOylation in A549 Cells

Xiaoling Zhang, Xiaofang Ma, Yanxia Li, Weiheng Yan, Quan Zheng, Lili Li, Yulan Yan, Xiaozhi Liu, Jun Zheng

10.06.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Knockdown of H19 Inhibits the Pathogenesis of Acne Vulgaris by Targeting the miR-196a/TLR2/NF-κB Axis

Shuyun Yang, Fumin Fang, Xiuqin Yu, Changzhi Yang, Xiaoping Zhang, Lu Wang, Liping Zhu, Kai Shao, Tingting Zhu

05.06.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

PM2.5 Exposure Induces Inflammatory Response in Macrophages via the TLR4/COX-2/NF-κB Pathway

Huiying Fu, Xia Liu, Wei Li, Yuyao Zu, Fangmei Zhou, Qiyang Shou, Zhishan Ding

23.07.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Melatonin Attenuates Thrombin-induced Inflammation in BV2 Cells and Then Protects HT22 Cells from Apoptosis

Jiao Tang, Rui Chen, Lingling Wang, Lu Yu, Dandan Zuo, Guiyun Cui, Xiaoqian Gong

09.06.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Lysophosphatidylinositol, an Endogenous Ligand for G Protein-Coupled Receptor 55, Has Anti-inflammatory Effects in Cultured Microglia

Tomoki Minamihata, Katsura Takano, Mitsuaki Moriyama, Yoichi Nakamura

09.07.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

MicroRNA MiR-27a-5p Alleviates the Cerulein-Induced Cell Apoptosis and Inflammatory Injury of AR42J Cells by Targeting Traf3 in Acute Pancreatitis

Yi Zhu, Shuguang Liu, Feng Wang

27.06.2020 | Original Article | Ausgabe 5/2020

Bupropion Ameliorates Acetic Acid–Induced Colitis in Rat: the Involvement of the TLR4/NF-kB Signaling Pathway

Amir Rashidian, Pegah Dejban, Kiana Karami Fard, Alireza Abdollahi, Mohsen Chamanara, Ahmadreza Dehpour, Amin Hasanvand

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Innere Medizin

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Innere Medizin und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

© Springer Medizin 

Bildnachweise