Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Inflammation

Inflammation 6/2016

Ausgabe 6/2016

Inhaltsverzeichnis ( 25 Artikel )

07.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Protective Effects of Asiatic Acid Against Spinal Cord Injury-Induced Acute Lung Injury in Rats

Wu Jiang, Maoqiang Li, Fan He, Wangxiang Yao, Zhenyu Bian, Xuepeng Wang, Liulong Zhu

05.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016 Open Access

Inhibiting HMGB1 Reduces Cerebral Ischemia Reperfusion Injury in Diabetic Mice

Chong Wang, Jie Jiang, Xiuping Zhang, Linjie Song, Kai Sun, Ruxiang Xu

17.08.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Changes in the Levels of Interleukin-17 Between Atopic and Non-atopic Children with Mycoplasma pneumoniae Pneumonia

Zhi-Hua Wang, Xin-Min Li, Yu-Shui Wang, Ze-Yang Guo

31.08.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Effects of Angelicin on Ovalbumin (OVA)-Induced Airway Inflammation in a Mouse Model of Asthma

Da-zhen Wei, Xian-yang Guo, Li-na Lin, Meng-xiang Lin, Yu-qiang Gong, Bin-yu Ying, Ming-yuan Huang

26.08.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Intravenous Glutamine Administration Modulates TNF-α/IL-10 Ratio and Attenuates NFkB Phosphorylation in a Protein Malnutrition Model

Andressa Cristina Antunes Santos, Carolina Argondizo Correia, Dalila Cunha de Oliveira, Amanda Nogueira-Pedro, Primavera Borelli, Ricardo Ambrosio Fock

20.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Age-Related Changes in DNA Methylation Associated with Shifting Th1/Th2 Balance

Yu Xia, Jun Yang, Guobin Wang, Chengrong Li, Qiu Li

13.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Paeonol Suppresses Neuroinflammatory Responses in LPS-Activated Microglia Cells

Li Xia He, Xiaoyun Tong, Jing Zeng, Yuanqing Tu, Saicun Wu, Manping Li, Huaming Deng, Miaomiao Zhu, Xiucun Li, Hong Nie, Li Yang, Feng Huang

25.08.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Discovery of New Benzothiazine Derivative as Modulator of Pro- and Anti-inflammatory Cytokines in Rheumatoid Arthritis

Arham Shabbir, Muhammad Shahzad, Akbar Ali, Muhammad Zia-ur-Rehman

02.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Reduced Expression of SARM in Mouse Spleen during Polymicrobial Sepsis

Yu Gong, Lin Zou, Dongzhi Cen, Wei Chao, Dunjin Chen

31.08.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Neougonin A Inhibits Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Responses via Downregulation of the NF-kB Signaling Pathway in RAW 264.7 Macrophages

Lang Cao, Rongtao Li, Xuanqin Chen, Yong Xue, Dan Liu

02.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Therapeutic Effects of Resveratrol in a Mouse Model of LPS and Cigarette Smoke-Induced COPD

Jinlong Chen, Xu Yang, Weiya Zhang, Danhua Peng, Yanan Xia, Yi Lu, Xiaodong Han, Guangjie Song, Jing Zhu, Renping Liu

02.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Contributory Anti-Inflammatory Effects of Mesenchymal Stem Cells, Not Conditioned Media, On Ovalbumin-Induced Asthmatic Changes in Male Rats

Mahdi Ahmadi, Reza Rahbarghazi, Sina Soltani, Mohammad Reza Aslani, Rana Keyhanmanesh

05.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Effect of Phospholipid Transfer Protein on Cigarette Smoke Extract-Induced IL-8 Production in Human Pulmonary Epithelial Cells

Youlun Li, Xiuying Yu, Xiaofeng Fu, Fengping Wu, Linlin Zou, Yuhan Chen, Yajuan Chen

09.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Maresin 1 Maintains the Permeability of Lung Epithelial Cells In Vitro and In Vivo

Lin Chen, Hong Liu, Yaxin Wang, Haifa Xia, Jie Gong, Bo Li, Shanglong Yao, You Shang

13.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

The Effects of Molecular Hydrogen and Suberoylanilide Hydroxamic Acid on Paraquat-Induced Production of Reactive Oxygen Species and TNF-α in Macrophages

Jiaoyang Li, Xizi Wu, Yao Chen, Renqing Zeng, Yangzi Zhao, Panpan Chang, Danna Wang, Qianwen Zhao, Yunlei Deng, Yongqing Li, Hasan B. Alam, Wei Chong

03.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Salubrinal Suppresses IL-17-Induced Upregulation of MMP-13 and Extracellular Matrix Degradation Through the NF-kB Pathway in Human Nucleus Pulposus Cells

Zhixiao Yao, Lin Nie, Yunpeng Zhao, Yuanqiang Zhang, Yi Liu, Jingkun Li, Lei Cheng

09.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Caveolin-1 Promotes the Imbalance of Th17/Treg in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Nina Sun, Xiaofang Wei, Jingluan Wang, Zhaozhong Cheng, Weihong Sun

07.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Macrophage Depletion Impairs Skeletal Muscle Regeneration: the Roles of Pro-fibrotic Factors, Inflammation, and Oxidative Stress

Weihua Xiao, Yu Liu, Peijie Chen

05.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Hydrogen Gas Inhalation Attenuates Seawater Instillation-Induced Acute Lung Injury via the Nrf2 Pathway in Rabbits

Mengyuan Diao, Sheng Zhang, Lifeng Wu, Le Huan, Fenglou Huang, Yunliang Cui, Zhaofen Lin

05.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Activated CD4+ and CD8+ T Cell Proportions in Multiple Sclerosis Patients

Borros Arneth

10.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Role of NLRP3 Inflammasome in Eosinophilic and Non-eosinophilic Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps

Hai Lin, Zhipeng Li, Dong Lin, Chunquan Zheng, Weitian Zhang

10.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Novel Piperazino-Enaminones Suppress Pro-Inflammatory Cytokines and Inhibit Chemokine Receptor CCR2

Doreen E. Szollosi, Ola A. M. Ghoneim, Mohammed K. Manzoor, Jyothi Dhuguru, Ivan O. Edafiogho

19.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Obesity Exacerbates Sepsis-Induced Oxidative Damage in Organs

Fabricia Petronilho, Amanda Della Giustina, Diego Zapelini Nascimento, Graciela Freitas Zarbato, Andriele Aparecida Vieira, Drielly Florentino, Lucinéia Gainski Danielski, Mariana Pereira Goldim, Gislaine Tezza Rezin, Tatiana Barichello

28.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Beneficial Effects of Exogenous Melatonin in Acute Staphylococcus aureus and Escherichia coli Infection-Induced Inflammation and Associated Behavioral Response in Mice After Exposure to Short Photoperiod

Biswadev Bishayi, Rana Adhikary, Ajeya Nandi, Sahin Sultana

30.09.2016 | ORIGINAL ARTICLE | Ausgabe 6/2016

Propofol Inhibits NLRP3 Inflammasome and Attenuates Blast-Induced Traumatic Brain Injury in Rats

Jie Ma, Wenjing Xiao, Junrui Wang, Juan Wu, Jiandong Ren, Jun Hou, Jianwen Gu, Kaihua Fan, Botao Yu

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Innere Medizin

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Innere Medizin und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

© Springer Medizin 

Bildnachweise