Skip to main content
main-content

Zeitschrift

International Journal of Clinical Oncology

International Journal of Clinical Oncology 11/2019

Ausgabe 11/2019

Inhaltsverzeichnis ( 18 Artikel )

14.09.2019 | Special Article | Ausgabe 11/2019

The evolution of surgical treatment for gastrointestinal cancers

Yoshihiko Maehara, Yuji Soejima, Tomoharu Yoshizumi, Naoyuki Kawahara, Eiji Oki, Hiroshi Saeki, Tomohiko Akahoshi, Toru Ikegami, Yo-ichi Yamashita, Tadashi Furuyama, Keishi Sugimachi, Noboru Harada, Tetsuzo Tagawa, Norifumi Harimoto, Shinji Itoh, Hideto Sonoda, Koji Ando, Yuichiro Nakashima, Yoshihiro Nagao, Nami Yamashita, Yuta Kasagi, Takafumi Yukaya, Takeshi Kurihara, Ryosuke Tsutsumi, Shinkichi Takamori, Shun Sasaki, Tetsuo Ikeda, Yoshikazu Yonemitsu, Takasuke Fukuhara, Hiroyuki Kitao, Makoto Iimori, Yuki Kataoka, Takeshi Wakasa, Masami Suzuki, Koji Teraishi, Yasuto Yoshida, Masaki Mori

15.07.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

PLEKHG5 is a novel prognostic biomarker in glioma patients

Mingyu Qian, Zihang Chen, Shaobo Wang, Xiaofan Guo, Zongpu Zhang, Wei Qiu, Xiao Gao, Jianye Xu, Rongrong Zhao, Hao Xue, Gang Li

10.06.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

Including positive lymph node count in the AJCC N staging may be a better predictor of the prognosis of NSCLC patients, especially stage III patients: a large population-based study

Yanling Fan, Yanfang Du, Wenqu Sun, Haiyong Wang

16.07.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

Impact of pathological stage and histological subtype on clinical outcome of adjuvant chemotherapy of paclitaxel plus carboplatin versus oral uracil–tegafur for non-small cell lung cancer: subanalysis of SLCG0401 trial

Junichi Soh, Shinichi Toyooka, Norihito Okumura, Hiroshige Nakamura, Masao Nakata, Motohiro Yamashita, Junichi Sakamoto, Motoi Aoe, Katsuyuki Hotta, Satoshi Morita, Hiroshi Date

25.07.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

Efficacy of chemotherapy for older patients with gastric cancer: a multicenter retrospective cohort study

Yoshito Hayashi, Tsutomu Nishida, Shusaku Tsutsui, Takashi Ohta, Shinjiro Yamaguchi, Masayoshi Horimoto, Eiji Masuda, Hiroyuki Narahara, Aya Sugimoto, Yoshiki Tsujii, Kunio Suzuki, Hideki Hagiwara, Hideki Iijima, Tetsuo Takehara

12.07.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

Efficacy of daikenchuto, a traditional Japanese Kampo medicine, for postoperative intestinal dysfunction in patients with gastrointestinal cancers: meta-analysis

Masayoshi Hosaka, Ichiro Arai, Yoshihisa Ishiura, Tomohiro Ito, Yoshinobu Seki, Tateaki Naito, Yuko Masuzawa, Takeo Nakayama, Yoshiharu Motoo

22.07.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

Comparison of computed tomography imaging analyses for evaluation after chemotherapy in patients with colorectal cancer: a retrospective pooled analysis of six phase II clinical trials

Kosuke Hirose, Eiji Oki, Takayuki Shimose, Sanae Sakamoto, Shun Sasaki, Tomoko Jogo, Qingjiang Hu, Yasuo Tsuda, Koji Ando, Yuichiro Nakashima, Hiroshi Saeki, Masaki Mori

09.07.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

Analysis of response-related endpoints in trials of first-line medical treatment of metastatic colorectal cancer

Giuseppe A. Colloca, Antonella Venturino, Domenico Guarneri

13.06.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

Impact of histologic variants on the oncological outcomes of patients with upper urinary tract cancers treated with radical surgery: a multi-institutional retrospective study

Yasukiyo Murakami, Kazumasa Matsumoto, Masaomi Ikeda, Takahiro Hirayama, Takuji Utsunomiya, Dai Koguchi, Daisuke Matsuda, Norihiko Okuno, Yoshinori Taoka, Akira Irie, Masatsugu Iwamura

13.06.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

The impact of programmed cell death-ligand 1 (PD-L1) and CD8 expression in grade 3 endometrial carcinomas

Stylianos Vagios, Petros Yiannou, Elpida Giannikaki, Triada Doulgeraki, Christos Papadimitriou, Alexandros Rodolakis, Afroditi Nonni, Athanassios Vlachos, Kitty Pavlakis

13.07.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

Forkhead box protein O1 (FOXO1) and paired box gene 3 (PAX3) overexpression is associated with poor prognosis in patients with cervical cancer

Doo Byung Chay, Gwan Hee Han, Sanghee Nam, Hanbyoul Cho, Joon-Yong Chung, Stephen M. Hewitt

15.07.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

Neoadjuvant chemotherapy followed by radical hysterectomy for stage IB2-to-IIB cervical cancer: a retrospective cohort study

Lei Li, Ming Wu, Shuiqing Ma, Xianjie Tan, Sen Zhong

12.07.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

Impact of oral voriconazole during chemotherapy for acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome: a Japanese nationwide retrospective cohort study

Ikuyo Tsutsumi, Susumu Kunisawa, Chikashi Yoshida, Masanori Seki, Takuya Komeno, Kiyohide Fushimi, Satoshi Morita, Yuichi Imanaka

26.06.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

Development and validation of a nomogram containing the prognostic determinants of chondrosarcoma based on the Surveillance, Epidemiology, and End Results database

Jun Zhang, Zhenyu Pan, Fanfan Zhao, Xiaojie Feng, Yuanchi Huang, Chuanyu Hu, Yuanjie Li, Jun Lyu

01.07.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

Pro-gastrin-releasing peptide as a marker for the Ewing sarcoma family of tumors

Yosuke Honda, Hirohisa Katagiri, Mitsuru Takahashi, Hideki Murata, Junji Wasa, Seiichi Hosaka, Yuji Ishida, Ichiro Ito, Koji Muramatsu, Tohru Mochizuki, Yukihiro Matsuyama, Ken Yamaguchi

05.07.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

CDC20 and its downstream genes: potential prognosis factors of osteosarcoma

Man-si Wu, Qing-yu Ma, Dong-dong Liu, Xiao-juan Li, Li-juan Deng, Nan Li, Jingnan Shen, Zhiqiang Zhao, Jia-xu Chen

06.07.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

Clinical results of carbon-ion radiotherapy with separation surgery for primary spine/paraspinal sarcomas

Yoshihiro Matsumoto, Akira Matsunobu, Kenichi Kawaguchi, Mistumasa Hayashida, Keiichiro Iida, Hirokazu Saiwai, Seiji Okada, Makoto Endo, Nokitaka Setsu, Toshifumi Fujiwara, Shingo Baba, Satoshi Nomoto, Yasuharu Nakashima

22.07.2019 | Original Article | Ausgabe 11/2019

Clinical features and treatment outcome of desmoid-type fibromatosis: based on a bone and soft tissue tumor registry in Japan

Yoshihiro Nishida, Akira Kawai, Junya Toguchida, Akira Ogose, Keisuke Ae, Toshiyuki Kunisada, Yoshihiro Matsumoto, Tomoya Matsunobu, Kunihiko Takahashi, Kazuki Nishida, Toshifumi Ozaki

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Onkologie

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Onkologie und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

Bildnachweise