Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Cancer Research and Clinical Oncology

Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 4/2015

Ausgabe 4/2015

Inhaltsverzeichnis ( 17 Artikel )

01.04.2015 | Review – Cancer Research | Ausgabe 4/2015

Cytokines: shifting the balance between glioma cells and tumor microenvironment after irradiation

Wei Zhou, Zheng Jiang, Xingang Li, Yangyang Xu, Zhenyu Shao

01.04.2015 | Original Article – Cancer Research | Ausgabe 4/2015

The effect of colonoscopy on whole blood gene expression profile: an experimental investigation for colorectal cancer biomarker discovery

Ye Xu, Qinghua Xu, Li Yang, Fang Liu, Xun Ye, Fei Wu, Shujuan Ni, Cong Tan, Guoxiang Cai, Xia Meng, Sanjun Cai, Xiang Du

01.04.2015 | Original Article - Cancer Research | Ausgabe 4/2015

The plasma level of retinol, vitamins A, C and α-tocopherol could reduce breast cancer risk? A meta-analysis and meta-regression

Fulan Hu, Zhiwei Wu, Guangxiao Li, Chong Teng, Yupeng Liu, Fan Wang, Yashuang Zhao, Da Pang

01.04.2015 | Original Article - Cancer Research | Ausgabe 4/2015

Effects of AKT inhibition on HGF-mediated erlotinib resistance in non-small cell lung cancer cell lines

William S. Holland, Danielle C. Chinn, Primo N. Lara Jr., David R. Gandara, Philip C. Mack

01.04.2015 | Original Article – Cancer Research | Ausgabe 4/2015

Further evaluation of uPA and PAI-1 as biomarkers for prostatic diseases

John Akudugu, Antonio Serafin, Lothar Böhm

01.04.2015 | Original Article - Cancer Research | Ausgabe 4/2015

Genetic polymorphism of ESR1 rs2881766 increases breast cancer risk in Korean women

Byung Ho Son, Mi Kyung Kim, Young Mi Yun, Hee Jeong Kim, Jong Han Yu, Beom Seok Ko, Hanna Kim, Sei Hyun Ahn

01.04.2015 | Original Article – Cancer Research | Ausgabe 4/2015

Isolation and characterization of circulating tumor cells from human gastric cancer patients

Dandan Yuan, Liang Chen, Mingxing Li, Hongwei Xia, Yuchen Zhang, Tie Chen, Rui Xia, Qiulin Tang, Fabao Gao, Xianming Mo, Ming Liu, Feng Bi

01.04.2015 | Original Article - Cancer Research | Ausgabe 4/2015

Expression and clinicopathological significance of EED, SUZ12 and EZH2 mRNA in colorectal cancer

Yan-Long Liu, Xu Gao, Yang Jiang, Gan Zhang, Zi-Cheng Sun, Bin-Bin Cui, Yan-Mei Yang

01.04.2015 | Review – Clinical Oncology | Ausgabe 4/2015

Current clinical regulation of PI3K/PTEN/Akt/mTOR signalling in treatment of human cancer

Hui Jun Lim, Philip Crowe, Jia-Lin Yang

01.04.2015 | Original Article – Clinical Oncology | Ausgabe 4/2015

Downregulation of 425G>A variant of calcium-binding protein S100A14 associated with poor differentiation and prognosis in gastric cancer

Qingying Zhang, Min Zhu, Wenxiang Cheng, Rui Xing, Wenmei Li, Min Zhao, Liyan Xu, Enmin Li, Guangbin Luo, Youyong Lu

01.04.2015 | Original Article – Clinical Oncology | Ausgabe 4/2015

Metabolomic profiling of human serum in lung cancer patients using liquid chromatography/hybrid quadrupole time-of-flight mass spectrometry and gas chromatography/mass spectrometry

Yingrong Chen, Zhihong Ma, Aiying Li, Hongwei Li, Bin Wang, Jing Zhong, Lishan Min, Licheng Dai

01.04.2015 | Original Article - Clinical Oncology | Ausgabe 4/2015

Tailored selection of the interval between neoadjuvant chemoradiotherapy and surgery for locally advanced rectal cancer: analysis based on the pathologic stage or chemoradiation response

Kai-yun You, Rong Huang, Lu-ning Zhang, Pei-rong Ding, Wei-wei Xiao, Bo Qiu, Hui Chang, Zhi-fan Zeng, Zhi-zhong Pan, Yuan-hong Gao

01.04.2015 | Original Article – Clinical Oncology | Ausgabe 4/2015

Expression of RINT1 predicts seizure occurrence and outcomes in patients with low-grade gliomas

Xing Fan, Yin-yan Wang, Chuan-bao Zhang, Gan You, Ming-yang Li, Lei Wang, Tao Jiang

01.04.2015 | Original Article - Clinical Oncology | Ausgabe 4/2015

The prognostic significance of p53 expression in gastric cancer: a meta-analysis

Kongkong Wei, Lei Jiang, Yaoyao Wei, Yufeng Wang, Xuankun Qian, Qiang Dai, Quanlin Guan

01.04.2015 | Original Article - Clinical Oncology | Ausgabe 4/2015

Risk factors influencing the duration of treatment with bisphosphonates until occurrence of an osteonecrosis of the jaw in 963 cancer patients

Tatjana I. Gabbert, Bodo Hoffmeister, Dieter Felsenberg

01.04.2015 | Original Article - Clinical Oncology | Ausgabe 4/2015

Long-term outcomes of combined androgen blockade therapy in stage IV prostate cancer

Taeko Matsuoka, Koji Kawai, Tomokazu Kimura, Takahiro Kojima, Mizuki Onozawa, Jun Miyazaki, Hiroyuki Nishiyama, Shiro Hinotsu, Hideyuki Akaza

01.04.2015 | Erratum | Ausgabe 4/2015

Erratum to: Comparison of five cisplatin-based regimens frequently used as the first-line protocols in metastatic nasopharyngeal carcinoma

Ying Jin, Yan-Xia Shi, Xiu-Yu Cai, Xi-Ya Xia, Yu-Chen Cai, Ye Cao, Wei-Dong Zhang, Wei-Han Hu, Wen-Qi Jiang

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Onkologie

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Onkologie und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

Bildnachweise