Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Gastroenterology

Journal of Gastroenterology 2/2021

Ausgabe 2/2021

Inhaltsverzeichnis ( 8 Artikel )

27.11.2020 | Original Article—Alimentary Tract | Ausgabe 2/2021

Prevalence of behavioral disorders in patients with vonoprazan-refractory reflux symptoms

Yoshimasa Hoshikawa, Shintaro Hoshino, Noriyuki Kawami, Katsuhiko Iwakiri

06.11.2020 | Original Article—Alimentary Tract | Ausgabe 2/2021

Circular RNA TMEM87A promotes cell proliferation and metastasis of gastric cancer by elevating ULK1 via sponging miR-142-5p

Haixiao Wang, Guangli Sun, Penghui Xu, Jialun Lv, Xing Zhang, Lu Zhang, Sen Wang, Jiacheng Cao, Yiwen Xia, Zhe Xuan, Bowen Li, Xiaoxu Huang, Tianlu Jiang, Lang Fang, Zekuan Xu

18.11.2020 | Original Article—Alimentary Tract | Ausgabe 2/2021

Enhanced endoscopic detection of occult gastric cancer in carriers of pathogenic CDH1 variants

Bryan Franklin Curtin, Lauren Ann Gamble, Samuel Ali Schueler, Samantha Marilyn Ruff, Martha Quezado, Markku Miettinen, Grace-Ann Fasaye, Monica Passi, Jonathan Matthew Hernandez, Theo Heller, Christopher Koh, Jeremy Lee Davis

02.11.2020 | Original Article—Alimentary Tract | Ausgabe 2/2021 Open Access

Adrenomedullin for steroid-resistant ulcerative colitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase-2a clinical trial

Toshihiro Kita, Sinya Ashizuka, Naoki Ohmiya, Takayuki Yamamoto, Takanori Kanai, Satoshi Motoya, Fumihito Hirai, Hiroshi Nakase, Tomohiko Moriyama, Masanao Nakamura, Yasuo Suzuki, Shuji Kanmura, Taku Kobayashi, Hidehisa Ohi, Ryoichi Nozaki, Keiichi Mitsuyama, Shojiro Yamamoto, Haruhiko Inatsu, Koji Watanabe, Toshifumi Hibi, Kazuo Kitamura

20.11.2020 | Original Article—Liver, Pancreas, and Biliary Tract | Ausgabe 2/2021 Open Access

The transition in the etiologies of hepatocellular carcinoma-complicated liver cirrhosis in a nationwide survey of Japan

Hirayuki Enomoto, Yoshiyuki Ueno, Yoichi Hiasa, Hiroki Nishikawa, Shuhei Hige, Yasuhiro Takikawa, Makiko Taniai, Toru Ishikawa, Kohichiroh Yasui, Akinobu Takaki, Koichi Takaguchi, Akio Ido, Masayuki Kurosaki, Tatsuya Kanto, Shuhei Nishiguchi, Japan Etiology of Liver Cirrhosis Study Group in the 54th Annual Meeting of JSH

19.11.2020 | Original Article—Liver, Pancreas, and Biliary Tract | Ausgabe 2/2021

Tenofovir–disoproxil–fumarate modulates lipid metabolism via hepatic CD36/PPAR-alpha activation in hepatitis B virus infection

Kazuharu Suzuki, Goki Suda, Yoshiya Yamamoto, Ken Furuya, Masaru Baba, Akinobu Nakamura, Hideaki Miyoshi, Megumi Kimura, Osamu Maehara, Ren Yamada, Takashi Kitagataya, Koji Yamamoto, Taku Shigesawa, Akihisa Nakamura, Masatsugu Ohara, Naoki Kawagishi, Masato Nakai, Takuya Sho, Mitsuteru Natsuizaka, Kenichi Morikawa, Koji Ogawa, Shunsuke Ohnishi, Naoya Sakamoto, for the NORTE Study Group

03.01.2021 | Original Article—Liver, Pancreas, and Biliary Tract | Ausgabe 2/2021 Open Access

Cabozantinib in Japanese patients with advanced hepatocellular carcinoma: a phase 2 multicenter study

Masatoshi Kudo, Kaoru Tsuchiya, Naoya Kato, Atsushi Hagihara, Kazushi Numata, Hiroshi Aikata, Yoshitaka Inaba, Shunsuke Kondo, Kenta Motomura, Junji Furuse, Masafumi Ikeda, Manabu Morimoto, Meguru Achira, Shingo Kuroda, Akiko Kimura

25.01.2021 | Correction | Ausgabe 2/2021

Correction to: A double-blind placebo controlled study of acotiamide hydrochloride for efficacy on gastrointestinal motility of patients with functional dyspepsia

Kumiko Nakamura, Toshihiko Tomita, Tadayuki Oshima, Haruki Asano, Takahisa Yamasaki, Takuya Okugawa, Takashi Kondo, Tomoaki Kono, Katsuyuki Tozawa, Yoshio Ohda, Hirokazu Fukui, Fukushima Kazuhito, Shozo Hirota, Jiro Watari, Hiroto Miwa

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Innere Medizin

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Innere Medizin und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

© Springer Medizin 

Bildnachweise