Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Journal of Gastroenterology

Journal of Gastroenterology 3/2021

Ausgabe 3/2021

Inhaltsverzeichnis ( 12 Artikel )

04.02.2021 | Review | Ausgabe 3/2021 Open Access

Evidence-based clinical practice guidelines for irritable bowel syndrome 2020

Shin Fukudo, Toshikatsu Okumura, Masahiko Inamori, Yusuke Okuyama, Motoyori Kanazawa, Takeshi Kamiya, Ken Sato, Akiko Shiotani, Yuji Naito, Yoshiko Fujikawa, Ryota Hokari, Tastuhiro Masaoka, Kazuma Fujimoto, Hiroshi Kaneko, Akira Torii, Kei Matsueda, Hiroto Miwa, Nobuyuki Enomoto, Tooru Shimosegawa, Kazuhiko Koike

01.02.2021 | COVID-19 | Review | Ausgabe 3/2021 Zur Zeit gratis

COVID-19-associated liver injury: from bedside to bench

Dongxiao Li, Xiangming Ding, Meng Xie, Dean Tian, Limin Xia

09.01.2021 | Original Article—Alimentary Tract | Ausgabe 3/2021

Optimal cutoff value of integrated relaxation pressure on the esophagogastric junction to detect outflow obstruction using starlet high-resolution manometry system

Takahiro Masuda, Fumiaki Yano, Nobuo Omura, Kazuto Tsuboi, Masato Hoshino, SeRyung Yamamoto, Shunsuke Akimoto, Yuki Sakashita, Naoko Fukushima, Hideyuki Kashiwagi

05.11.2020 | Original Article—Alimentary Tract | Ausgabe 3/2021

Ulcerative colitis-related severe enteritis: an infrequent but serious complication after colectomy

Atsushi Kohyama, Kazuhiro Watanabe, Akira Sugita, Kitaro Futami, Hiroki Ikeuchi, Ken-ichi Takahashi, Yasuo Suzuki, Kouhei Fukushima

26.10.2020 | Original Article—Liver, Pancreas, and Biliary Tract | Ausgabe 3/2021 Open Access

Molecular detection and clinicopathological characteristics of advanced/recurrent biliary tract carcinomas harboring the FGFR2 rearrangements: a prospective observational study (PRELUDE Study)

Yuta Maruki, Chigusa Morizane, Yasuhito Arai, Masafumi Ikeda, Makoto Ueno, Tatsuya Ioka, Atsushi Naganuma, Masayuki Furukawa, Nobumasa Mizuno, Tadashi Uwagawa, Naminatsu Takahara, Masashi Kanai, Akinori Asagi, Satoshi Shimizu, Atsushi Miyamoto, Seigo Yukisawa, Makoto Kadokura, Yasushi Kojima, Junji Furuse, Takako Eguchi Nakajima, Kentaro Sudo, Noritoshi Kobayashi, Natsuko Hama, Takeharu Yamanaka, Tatsuhiro Shibata, Takuji Okusaka

11.01.2021 | Original Article—Liver, Pancreas, and Biliary Tract | Ausgabe 3/2021 Open Access

Hepatocellular carcinoma development in diabetic patients: a nationwide survey in Japan

Ryosuke Tateishi, Takeshi Matsumura, Takeshi Okanoue, Toshihide Shima, Koji Uchino, Naoto Fujiwara, Takafumi Senokuchi, Kazuyoshi Kon, Takayoshi Sasako, Makiko Taniai, Takumi Kawaguchi, Hiroshi Inoue, Hirotaka Watada, Naoto Kubota, Hitoshi Shimano, Shuichi Kaneko, Etsuko Hashimoto, Sumio Watanabe, Goshi Shiota, Kohjiro Ueki, Kosuke Kashiwabara, Yutaka Matsuyama, Hideo Tanaka, Masato Kasuga, Eiichi Araki, Kazuhiko Koike, for the LUCID study investigators

26.01.2021 | Original Article—Liver, Pancreas, and Biliary Tract | Ausgabe 3/2021 Open Access

Comorbidities and healthcare costs and resource use of patients with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH) in the Japan medical data vision database

Shuji Terai, Amy Buchanan-Hughes, Alvin Ng, I-Heng Lee, Ken Hasegawa

28.10.2020 | Original Article—Liver, Pancreas, and Biliary Tract | Ausgabe 3/2021

Clinical outcome of conservatively managed pancreatic intraductal papillary mucinous neoplasms with mural nodules and main duct dilation

Arata Sakai, Atsuhiro Masuda, Takaaki Eguchi, Takahiro Anami, Katsuhisa Nishi, Keisuke Furumatsu, Yoshihiro Okabe, Saori Kakuyama, Yu Sato, Chiharu Nishioka, Tsuyoshi Sanuki, Yosuke Yagi, Takashi Kobayashi, Hideyuki Shiomi, Yuzo Kodama

05.02.2021 | Letter to the Editor | Ausgabe 3/2021

Proton pump inhibitors and the risk of pancreatic cancer

Shih-Wei Lai

02.02.2021 | Letter to the Editor | Ausgabe 3/2021

Proton pump inhibitors and the risk of pancreatic cancer

Nele Brusselaers, Omid Sadr-Azodi, Lars Engstrand

30.12.2020 | Correction | Ausgabe 3/2021

Correction to: Molecular detection and clinicopathological characteristics of advanced/recurrent biliary tract carcinomas harboring the FGFR2 rearrangements: a prospective observational study (PRELUDE Study)

Yuta Maruki, Chigusa Morizane, Yasuhito Arai, Masafumi Ikeda, Makoto Ueno, Tatsuya Ioka, Atsushi Naganuma, Masayuki Furukawa, Nobumasa Mizuno, Tadashi Uwagawa, Naminatsu Takahara, Masashi Kanai, Akinori Asagi, Satoshi Shimizu, Atsushi Miyamoto, Seigo Yukisawa, Makoto Kadokura, Yasushi Kojima, Junji Furuse, Takako Eguchi Nakajima, Kentaro Sudo, Noritoshi Kobayashi, Natsuko Hama, Takeharu Yamanaka, Tatsuhiro Shibata, Takuji Okusaka

20.02.2021 | Acknowledgment | Ausgabe 3/2021

Acknowledgements

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Innere Medizin

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Innere Medizin und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

© Springer Medizin 

Bildnachweise