Skip to main content

22.02.2024 | Original Article

Mechanism of Qili Qiangxin Capsule for Heart Failure Based on miR133a-Endoplasmic Reticulum Stress

verfasst von: Xiao-di Ji, Ding Yang, Xi-yuan Cui, Li-xia Lou, Bo Nie, Jiu-li Zhao, Ming-jing Zhao, Ai-ming Wu

Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine

Einloggen, um Zugang zu erhalten
Metadaten
Titel
Mechanism of Qili Qiangxin Capsule for Heart Failure Based on miR133a-Endoplasmic Reticulum Stress
verfasst von
Xiao-di Ji
Ding Yang
Xi-yuan Cui
Li-xia Lou
Bo Nie
Jiu-li Zhao
Ming-jing Zhao
Ai-ming Wu
Publikationsdatum
22.02.2024
Verlag
Springer Nature Singapore
Erschienen in
Chinese Journal of Integrative Medicine
Print ISSN: 1672-0415
Elektronische ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-024-3654-3