Skip to main content

04.04.2024 | Original Article

Naoxueshu Oral Liquid Accelerates Post-Craniotomy Hematoma Absorption in Patients: An Open-Label, Multicenter, and Randomized Controlled Trial

verfasst von: Qiu He, Fu-xin Lin, Jin-ye Su, Ling-yun Zhuo, Qing Zhu, Xiao-chuan Sun, Rong-cai Jiang, Zhi-gang Yao, Lei Wang, Yan-wei Dang, De-zhong Liu, Yang Liu, Wen-hua Fang, Fang-yu Wang, Yuan-xiang Lin, An-xin Wang, Deng-liang Wang, De-zhi Kang

Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine

Einloggen, um Zugang zu erhalten
Metadaten
Titel
Naoxueshu Oral Liquid Accelerates Post-Craniotomy Hematoma Absorption in Patients: An Open-Label, Multicenter, and Randomized Controlled Trial
verfasst von
Qiu He
Fu-xin Lin
Jin-ye Su
Ling-yun Zhuo
Qing Zhu
Xiao-chuan Sun
Rong-cai Jiang
Zhi-gang Yao
Lei Wang
Yan-wei Dang
De-zhong Liu
Yang Liu
Wen-hua Fang
Fang-yu Wang
Yuan-xiang Lin
An-xin Wang
Deng-liang Wang
De-zhi Kang
Publikationsdatum
04.04.2024
Verlag
Springer Nature Singapore
Erschienen in
Chinese Journal of Integrative Medicine
Print ISSN: 1672-0415
Elektronische ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-024-3902-6