Skip to main content

13.01.2024 | Original Article

Pien Tze Huang Inhibits Proliferation of Colorectal Cancer Cells through Suppressing PNO1 Expression and Activating p53/p21 Signaling Pathway

verfasst von: Liu-jing Cao, Li-ya Liu, You-qin Chen, Yu-ying Han, Li-hui Wei, Meng-ying Yao, Yi Fang, Mei-zhu Wu, Ying Cheng, Thomas J. Sferra, Hui-xin Liu, Li Li, Jun Peng, Prof. A.-ling Shen

Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine

Einloggen, um Zugang zu erhalten
Metadaten
Titel
Pien Tze Huang Inhibits Proliferation of Colorectal Cancer Cells through Suppressing PNO1 Expression and Activating p53/p21 Signaling Pathway
verfasst von
Liu-jing Cao
Li-ya Liu
You-qin Chen
Yu-ying Han
Li-hui Wei
Meng-ying Yao
Yi Fang
Mei-zhu Wu
Ying Cheng
Thomas J. Sferra
Hui-xin Liu
Li Li
Jun Peng
Prof. A.-ling Shen
Publikationsdatum
13.01.2024
Verlag
Springer Nature Singapore
Erschienen in
Chinese Journal of Integrative Medicine
Print ISSN: 1672-0415
Elektronische ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-024-3709-5