Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Reproductive Biology and Endocrinology

Reproductive Biology and Endocrinology 1/2020

Ausgabe 1/2020

Inhaltsverzeichnis ( 119 Artikel )

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Transvaginal ovarian drilling followed by controlled ovarian stimulation from the next day improves ovarian response for the poor responders with polycystic ovary syndrome during IVF treatment: a pilot study

Bufang Xu, Mingjuan Zhou, Meiyu Cheng, Dan Zhang, Xian Wu, Chenchen Si, Lan Xia, Huihui Xu, Jian Li, Hsun-Ming Chang, Peter C. K. Leung, Aijun Zhang

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Expanding the mutational spectrum of monogenic hypogonadotropic hypogonadism: novel mutations in ANOS1 and FGFR1 genes

Agnieszka Gach, Iwona Pinkier, Maria Szarras-Czapnik, Agata Sakowicz, Lucjusz Jakubowski

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Luteal phase stimulation versus follicular phase stimulation in poor ovarian responders: results of a randomized controlled trial

Joaquín Llácer, Belén Moliner, Lydia Luque, Andrea Bernabéu, Belén Lledó, Juan Carlos Castillo, Jaime Guerrero, Jorge Ten, Rafael Bernabéu

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Lifestyles and sexuality in men and women: the gender perspective in sexual medicine

Daniele Mollaioli, Giacomo Ciocca, Erika Limoncin, Stefania Di Sante, Giovanni Luca Gravina, Eleonora Carosa, Andrea Lenzi, Emmanuele Angelo Francesco Jannini

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Fertility preservation in BRCA mutation carriers—efficacy and safety issues: a review

Xiaofu Zhang, Jingxin Niu, Tuanjie Che, Yibei Zhu, Hongtao Zhang, Jing Qu

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Levels of sex steroid hormones and their receptors in women with preeclampsia

Kuo-Chung Lan, Yun-Ju Lai, Hsin-Hsin Cheng, Ni-Chin Tsai, Yu-Ting Su, Ching-Chang Tsai, Te-Yao Hsu

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Systematic identification of long intergenic non-coding RNAs expressed in bovine oocytes

Jian Wang, Prasanthi P. Koganti, Jianbo Yao

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Cumulative live birth rates according to the number of oocytes retrieved following the “freeze-all” strategy

Zhonghua Zhao, Hao Shi, Jing Li, Yile Zhang, Caihong Chen, Yihong Guo

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Successful pregnancy after prenatal diagnosis by NGS for a carrier of complex chromosome rearrangements

Jian Ou, Chuanchun Yang, Xiaoli Cui, Chuan Chen, Suyan Ye, Cai Zhang, Kai Wang, Jianguo Chen, Qin Zhang, Chunfeng Qian, Guangguang Fang, Wenyong Zhang

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

The effectiveness of different down-regulating protocols on in vitro fertilization-embryo transfer in endometriosis: a meta-analysis

Xue Cao, Hong-yang Chang, Jun-yan Xu, Yi Zheng, Yun-gai Xiang, Bing Xiao, Xu-jing Geng, Li-li Ni, Xi-ying Chu, Shi-bo Tao, Yan He, Gen-hong Mao

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Human sperm vitrification: the state of the art

Yong Tao, Erika Sanger, Arpornrad Saewu, Marie-Claude Leveille

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Association of vascular endothelial growth factor polymorphisms with polycystic ovarian syndrome risk: a meta-analysis

Jiahui Zhao, Da Li, Huaiyun Tang, Lisha Tang

01.12.2020 | Short communication | Ausgabe 1/2020 Open Access

Secular trends in testosterone- findings from a large state-mandate care provider

Gabriel Chodick, Shdema Epstein, Varda Shalev

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

High serum Antimullerian hormone levels are associated with lower live birth rates in women with polycystic ovarian syndrome undergoing assisted reproductive technology

Reshef Tal, Charles M. Seifer, Moisey Khanimov, David B. Seifer, Oded Tal

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Smoke, alcohol and drug addiction and female fertility

Cristina de Angelis, Antonio Nardone, Francesco Garifalos, Claudia Pivonello, Andrea Sansone, Alessandro Conforti, Carla Di Dato, Felice Sirico, Carlo Alviggi, Andrea Isidori, Annamaria Colao, Rosario Pivonello

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Bisphenol A: an emerging threat to female fertility

Claudia Pivonello, Giovanna Muscogiuri, Antonio Nardone, Francesco Garifalos, Donatella Paola Provvisiero, Nunzia Verde, Cristina de Angelis, Alessandro Conforti, Mariangela Piscopo, Renata Simona Auriemma, Annamaria Colao, Rosario Pivonello

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Risk of hypertension in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review, meta-analysis and meta-regression

Mina Amiri, Fahimeh Ramezani Tehrani, Samira Behboudi-Gandevani, Razieh Bidhendi-Yarandi, Enrico Carmina

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Characterization of VDR and CYP27B1 expression in the endometrium during the menstrual cycle before embryo transfer: implications for endometrial receptivity

Jing Guo, Shan Liu, Peng Wang, Haiying Ren, Yuan Li

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Glucose, insulin, insulin receptor subunits α and β in normal and spontaneously diabetic and obese ob/ob and db/db infertile mouse testis and hypophysis

R.-Marc Pelletier, Hamed Layeghkhavidaki, María L. Vitale

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

MiR-423-5p may regulate ovarian response to ovulation induction via CSF1

Shi Xie, Qiong Zhang, Jing Zhao, Jie Hao, Jing Fu, Yanping Li

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Performing ICSI within 4 hours after denudation optimizes clinical outcomes in ICSI cycles

Yini Zhang, Yongzhuang Ma, Zishui Fang, Shiqiao Hu, Zhou Li, Lixia Zhu, Lei Jin

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

A prospective, single-centre, single-arm, open label study of the long term use of a gonadotropin releasing hormone agonist (Triptorelin SR, 11.25 mg) in combination with Tibolone add-back therapy in the management of chronic cyclical pelvic pain

Sallwa M. Alshehre, Sheila Duffy, Georgina Jones, William L. Ledger, Mostafa Metwally

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Effect of cold stress on ovarian & uterine microcirculation in rats and the role of endothelin system

Di Wang, Xiumei Cheng, Huimin Fang, Yanqing Ren, Xinhua Li, Weiwei Ren, Bing Xue, Cairui Yang

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Disruption of androgen signaling during puberty affects Notch pathway in rat seminiferous epithelium

Alicja Kamińska, Sylwia Marek, Laura Pardyak, Małgorzata Brzoskwinia, Piotr Pawlicki, Barbara Bilińska, Anna Hejmej

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

hsa-miR-100-5p, an overexpressed miRNA in human ovarian endometriotic stromal cells, promotes invasion through attenuation of SMARCD1 expression

Kanetoshi Takebayashi, Kaei Nasu, Mamiko Okamoto, Yoko Aoyagi, Tomoko Hirakawa, Hisashi Narahara

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Decreased brain and muscle ARNT-like protein 1 expression mediated the contribution of hyperandrogenism to insulin resistance in polycystic ovary syndrome

Junyu Zhai, Shang Li, Min Hu, Fangfang Di, Jiansheng Liu, Yanzhi Du

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Do state insurance mandates alter ICSI utilization?

Pavel Zagadailov, David B. Seifer, He Shan, Shvetha M. Zarek, Albert L. Hsu

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Clinical, hormonal and genetic characteristics of androgen insensitivity syndrome in 39 Chinese patients

Qingxu Liu, Xiaoqin Yin, Pin Li

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Does body mass index impact assisted reproductive technology treatment outcomes in gestational carriers

Noga Fuchs Weizman, Miranda K. Defer, Janice Montbriand, Julia M. Pasquale, Adina Silver, Clifford L. Librach

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Increased risk of maternal and neonatal complications in hormone replacement therapy cycles in frozen embryo transfer

Liping Zong, Peihao Liu, Liguang Zhou, Daimin Wei, Lingling Ding, Yingying Qin

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Molecular analysis of lipid uptake- and necroptosis-associated factor expression in vitrified-warmed mouse oocytes

Da-Eun Um, Hyejin Shin, Dayoung Park, Jeong Min Ahn, Jayeon Kim, Haengseok Song, Hyunjung Jade Lim

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Impact of human papillomavirus infection in semen on sperm progressive motility in infertile men: a systematic review and meta-analysis

Xiaodan Cao, Renxiong Wei, Xiaoxia Zhang, Jun Zhou, Jiangtao Lou, Yun Cui

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Inhibition of germinal vesicle breakdown using IBMX increases microRNA-21 in the porcine oocyte

Benjamin J. Hale, Yunsheng Li, Malavika K. Adur, Jason W. Ross

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Prostaglandin E2 affects in vitro maturation of bovine oocytes

Dorota Boruszewska, Ilona Kowalczyk-Zieba, Katarzyna Suwik, Joanna Staszkiewicz-Chodor, Joanna Jaworska, Krzysztof Lukaszuk, Izabela Woclawek-Potocka

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Cryopreservation of single-sperm: where are we today?

Shasha Liu, Fuping Li

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Study on follicular fluid metabolomics components at different ages based on lipid metabolism

Xingxing Zhang, Tianqi Wang, Jingyan Song, Jifeng Deng, Zhengao Sun

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Association between the quality of inner cell mass and first trimester miscarriage after single blastocyst transfer

Dayuan Shi, Jiawei Xu, Meixiang Zhang, Wenbin Niu, Hao Shi, Guidong Yao, Ying Li, Nan Zhang, Yingpu Sun

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

The effect of different estradiol levels on carotid artery distensibility during a long agonist IVF protocol

Jonna Leppänen, Kaisa Randell, Ursula Schwab, Jussi Pihlajamäki, Leea Keski-Nisula, Tomi Laitinen, Seppo Heinonen

14.05.2020 | COVID-19 | Commentary | Ausgabe 1/2020 Open Access

COVID-19 and assisted reproductive technology services: repercussions for patients and proposal for individualized clinical management

Carlo Alviggi, Sandro C. Esteves, Raoul Orvieto, Alessandro Conforti, Antonio La Marca, Robert Fischer, Claus Y. Andersen, Klaus Bühler, Sesh K. Sunkara, Nikolaos P. Polyzos, Ida Strina, Luigi Carbone, Fabiola C. Bento, Daniela Galliano, Hakan Yarali, Lan N. Vuong, Michael Grynberg, Panagiotis Drakopoulos, Pedro Xavier, Joaquin Llacer, Fernando Neuspiller, Marcos Horton, Matheus Roque, Evangelos Papanikolaou, Manish Banker, Michael H. Dahan, Shu Foong, Herman Tournaye, Christophe Blockeel, Alberto Vaiarelli, Peter Humaidan, Filippo M. Ubaldi, on behalf of the POSEIDON (Patient-Oriented Strategies Encompassing IndividualizeD Oocyte Number) group

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

The relationship between H19 and parameters of ovarian reserve

Xi Xia, Martina S. Burn, Yong Chen, Cengiz Karakaya, Amanda Kallen

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Effect of Letrozole on sperm parameters, chromatin status and ROS level in idiopathic Oligo/Astheno/Teratozoospermia

Leila Kooshesh, Soghra Bahmanpour, Shahriar Zeighami, Mohammad Hussain Nasr-Esfahani

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Association between endometrial thickness and neonatal outcomes in intrauterine insemination cycles: a retrospective analysis of 1,016 live-born singletons

Jialyu Huang, Jiaying Lin, Xuefeng Lu, Hongyuan Gao, Ning Song, Renfei Cai, Yanping Kuang

01.12.2020 | Short communication | Ausgabe 1/2020 Open Access

Carbon monoxide increases utero-placental angiogenesis without impacting pregnancy specific adaptations in mice

Megan A. Dickson, Nichole Peterson, Karalyn E. McRae, Jessica Pudwell, Chandrakant Tayade, Graeme N. Smith

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Ulipristal acetate before in vitro fertilization: efficacy in infertile women with submucous fibroids

Giuseppe Morgante, Gabriele Centini, Libera Troìa, Raoul Orvieto, Vincenzo De Leo

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Downregulation of hsa_circ_0005243 induces trophoblast cell dysfunction and inflammation via the β-catenin and NF-κB pathways

Huiyan Wang, Wenbo Zhou, Guangtong She, Bin Yu, Lizhou Sun

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Intramuscular injection of human chorionic gonadotropin prior to secretory transformation in patients undergoing frozen-thawed embryo transfer cycles

Ling Deng, Xin Chen, Christophe Blockeel, De-Sheng Ye, Shi-Ling Chen

01.12.2020 | Expression of Concern | Ausgabe 1/2020 Open Access

Expression of Concern to: The role of ACE2, angiotensin-(1–7) and Mas1 receptor axis in glucocorticoid-induced intrauterine growth restriction

Elham Ghadhanfar, Aseel Alsalem, Shaimaa Al-Kandari, Jumana Naser, Fawzi Babiker, Maie Al-Bader

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Effectiveness and safety of follitropin alfa (Ovaleap®) for ovarian stimulation using a GnRH antagonist protocol in real-world clinical practice: a multicenter, prospective, open, non-interventional assisted reproductive technology study

Peter Sydow, Norbert Gmeinwieser, Katrin Pribbernow, Christoph Keck, Inka Wiegratz

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Cigarette smoking is associated with high level of ferroptosis in seminal plasma and affects semen quality

Zhanhui Ou, Qirong Wen, Yu Deng, Yang Yu, Zhiheng Chen, Ling Sun

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Low doses of Bisphenol S affect post-translational modifications of sperm proteins in male mice

Hedvika Řimnáčová, Miriam Štiavnická, Jiří Moravec, Marouane Chemek, Yaroslav Kolinko, Olga García-Álvarez, Peter R. Mouton, Azalia Mariel Carranza Trejo, Tereza Fenclová, Nikola Eretová, Petr Hošek, Pavel Klein, Milena Králíčková, Jaroslav Petr, Jan Nevoral

01.12.2020 | Debate | Ausgabe 1/2020 Open Access

The 2019 PGDIS position statement on transfer of mosaic embryos within a context of new information on PGT-A

N. Gleicher, D. F. Albertini, D. H. Barad, H. Homer, D. Modi, M. Murtinger, P. Patrizio, R. Orvieto, S. Takahashi, A. Weghofer, S. Ziebe, N. Noyes, for the International Do No Harm Group in IVF (IDNHG-IVF)

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Combined use of Diane-35 and metformin improves the ovulation in the PCOS rat model possibly via regulating glycolysis pathway

Shun Zhang, Haoyan Tu, Jun Yao, Jianghua Le, Zhengxu Jiang, Qianqian Tang, Rongrong Zhang, Peng Huo, Xiaocan Lei

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Suboptimal response to GnRH-agonist trigger during oocyte cryopreservation: a case series

Miguel Russo, Kimberly Liu, Crystal Chan

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Non-esterified fatty acids in the ovary: friends or foes?

Vijay Simha Baddela, Arpna Sharma, Jens Vanselow

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

MicroRNA-33a-5p sponges to inhibit pancreatic β-cell function in gestational diabetes mellitus LncRNA DANCR

Yan Feng, Xin Qu, Yu Chen, Qi Feng, Yinghong Zhang, Jianwei Hu, Xiaoyan Li

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Reduced frequency and functional defects of CD4+CD25highCD127low/− regulatory T cells in patients with unexplained recurrent spontaneous abortion

Li Luo, Xun Zeng, Zhongying Huang, Shan Luo, Lang Qin, Shangwei Li

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Early maternal separation accelerates the progression of endometriosis in adult mice

Qiqi Long, Xishi Liu, Sun-Wei Guo

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Organoid technology in female reproductive biomedicine

Heidar Heidari-Khoei, Fereshteh Esfandiari, Mohammad Amin Hajari, Zeynab Ghorbaninejad, Abbas Piryaei, Hossein Baharvand

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Evaluation of the protective effects of icariin on nicotine-induced reproductive toxicity in male mouse –a pilot study

Guochao Ni, Xuhui Zhang, Seth Yaw Afedo, Rong Rui

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Characterization of the role for cadherin 6 in the regulation of human endometrial receptivity

Wei Zhou, Leilani Santos, Evdokia Dimitriadis

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Corifollitropin alfa for poor responders patients, a prospective randomized study

F. M. Fusi, L. Zanga, M. Arnoldi, S. Melis, M. Cappato, I. Candeloro, A. Di Pasqua

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Number of embryos transferred and diagnosis of preeclampsia

Cynthia K. Sites, Donna Wilson, Dana Bernson, Sheree Boulet, Yujia Zhang

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Changes in peripheral mitochondrial DNA copy number in metformin-treated women with polycystic ovary syndrome: a longitudinal study

Po-Kai Yang, Chia-Hong Chou, Chin-Hao Chang, Shee-Uan Chen, Hong-Nerng Ho, Mei-Jou Chen

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Down regulating PHGDH affects the lactate production of sertoli cells in varicocele

Wen-bin Guo, Zhen-hui Huang, Cheng Yang, Xian-yuan Lv, Hui Xia, Hu Tian, Jian-kun Yang, Qi-zhao Zhou, Ming-kun Chen, Kang-yi Xue, Cun-dong Liu

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Association between mild stimulated IVF/M cycle and early embryo arrest in sub fertile women with/without PCOS

Nagwa Elshewy, Dongmei Ji, Zhiguo Zhang, Dawei Chen, Beili Chen, Rufeng Xue, Huan Wu, Jianye Wang, Ping Zhou, Yunxia Cao

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Does the sex ratio of singleton births after frozen single blastocyst transfer differ in relation to blastocyst development?

Hua Lou, Na Li, Xiaoke Zhang, Ling Sun, Xingling Wang, Dayong Hao, Shihong Cui

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Gonadotropin-releasing hormone agonist combined with hormone replacement therapy does not improve the reproductive outcomes of frozen-thawed embryo transfer cycle in elderly patients: a retrospective study

Mei Dong, Li Sun, Li Huang, Yanhong Yi, Xiqian Zhang, Ying Tan, Ge Song, Liling Liu, Fu Wei, Fenghua Liu

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Human follicular fluid shows diverse metabolic profiles at different follicle developmental stages

Jihong Yang, Ting Feng, Suying Li, Xinyue Zhang, Yun Qian

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Decellularization and recellularization of the ovary for bioengineering applications; studies in the mouse

Ahmed Baker Alshaikh, Arvind Manikantan Padma, Matilda Dehlin, Randa Akouri, Min Jong Song, Mats Brännström, Mats Hellström

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

The effect of growth hormone supplementation in poor ovarian responders undergoing IVF or ICSI: a meta-analysis of randomized controlled trials

Peiwen Yang, Ruxing Wu, Hanwang Zhang

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Comparative DNA methylome analysis of estrus ewes reveals the complex regulatory pathways of sheep fecundity

Xiangyang Miao, Qingmiao Luo, Lingli Xie, Huijing Zhao, Xiaoyu Qin

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Intra-ovarian injection of platelet-rich plasma into ovarian tissue promoted rejuvenation in the rat model of premature ovarian insufficiency and restored ovulation rate via angiogenesis modulation

Shahin Ahmadian, Sepideh Sheshpari, Mohammad Pazhang, Alberto Miranda Bedate, Rahim Beheshti, Mehran Mesgari Abbasi, Mohammad Nouri, Reza Rahbarghazi, Mahdi Mahdipour

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Clinical outcomes of Preimplantation genetic testing (PGT) application in couples with chromosomal inversion, a study in the Chinese Han population

Yuhan Shao, Jing Li, Juanjuan Lu, Hongchang Li, Yueting Zhu, Wenjie Jiang, Junhao Yan

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Influence of human chorionic gonadotrophin during ovarian stimulation: an overview

Johan Smitz, Peter Platteau

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Androgen levels in the fetal cord blood of children born to women with polycystic ovary syndrome: a meta-analysis

Changling Duan, Tianjiao Pei, Yujing Li, Qi Cao, Hanxiao Chen, Jing Fu

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

The significance of FMR1 CGG repeats in Chinese women with premature ovarian insufficiency and diminished ovarian reserve

Ruiyi Tang, Qi Yu

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Effect of transient scrotal hyperthermia on human sperm: an iTRAQ-based proteomic analysis

Yan-Qing Wu, Meng Rao, Shi-Fu Hu, Dan-Dan Ke, Chang-Hong Zhu, Wei Xia

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Histone acetylation and the role of histone deacetylases in normal cyclic endometrium

Palak Gujral, Vishakha Mahajan, Abbey C. Lissaman, Anna P. Ponnampalam

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Correlation of low serum vitamin-D with uterine leiomyoma: a systematic review and meta-analysis

Ramin Mohammadi, Reza Tabrizi, Kamran Hessami, Hoda Ashari, Peyman Nowrouzi-Sohrabi, Mahnaz Hosseini-Bensenjan, Nasrin Asadi

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Establishment of a WHO Reference Reagent for anti-Mullerian hormone

Jackie Ferguson, Jason Hockley, Peter Rigsby, Chris Burns

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Regulation of [Ca2+]i oscillations and mitochondrial activity by various calcium transporters in mouse oocytes

Feng Wang, Ang Li, Tie-Gang Meng, Le-Yun Wang, Li-Juan Wang, Yi Hou, Heide Schatten, Qing-Yuan Sun, Xiang-Hong Ou

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

A fast and safe technique for sperm preparation in ICSI treatments within a randomized controlled trial (RCT)

Domenico Baldini, Annamaria Baldini, Erica Silvestris, Giovanni Vizziello, Daniele Ferri, Damiano Vizziello

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Effect of endometrial thickness and embryo quality on live-birth rate of fresh IVF/ICSI cycles: a retrospective cohort study

Hong Lv, Xiuzhu Li, Jiangbo Du, Xiufeng Ling, Feiyang Diao, Qun Lu, Shiyao Tao, Lei Huang, Shiyao Chen, Xiumei Han, Kun Zhou, Bo Xu, Xiaoyu Liu, Hongxia Ma, Yankai Xia, Hongbing Shen, Zhibin Hu, Guangfu Jin, Yichun Guan, Xinru Wang

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

A comprehensive assessment of predictors of fertility outcomes in men with non-obstructive azoospermia undergoing microdissection testicular sperm extraction

Parviz K. Kavoussi, Brady T. West, Shu-Hung Chen, Caitlin Hunn, Melissa S. Gilkey, G. Luke Machen, Keikhosrow M. Kavoussi, Amy Esqueda, J. David Wininger, Shahryar K. Kavoussi

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Growth hormone alleviates oxidative stress and improves the IVF outcomes of poor ovarian responders: a randomized controlled trial

Yan Gong, Kun Zhang, Dongsheng Xiong, Jiajing Wei, Hao Tan, Shengfang Qin

01.12.2020 | Correction | Ausgabe 1/2020 Open Access

Correction to: Value of endometrial echo pattern transformation after hCG trigger in predicting IVF pregnancy outcome: a prospective cohort study

Zhaojuan Hou, Qiong Zhang, Jing Zhao, Aizhuang Xu, Aihua He, Xi Huang, Shi Xie, Jing Fu, Lan Xiao, Yanping Li

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Association of the MTHFR 677C>T and 1298A>C polymorphisms and male infertility risk: a meta-analysis

Fereshteh Aliakbari, Farkhondeh Pouresmaeili, Nahal Eshghifar, Zahra Zolghadr, Faezeh Azizi

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Expression of angiopoietin-like protein 2 in ovarian tissue of rat polycystic ovarian syndrome model and its correlation study

Dandan Wang, Yihong Guo, Shujuan Chai, Ke Shen, Yanchun Li, Ruiqin Zhao

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Association between obesity-associated markers and semen quality parameters and serum reproductive hormones in Chinese infertile men

Jian-Xiong Ma, Bin Wang, Hai-Song Li, Xue-Juan Jiang, Jia Yu, Cai-Fei Ding, Wang-Qiang Chen

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Sperm impairing microbial factor: potential candidate for male contraception

Aditi Chauhan, Deepali Thaper, Vijay Prabha

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Does the transfer of a poor quality embryo with a good quality embryo benefit poor prognosis patients?

Wenjie Wang, Jiali Cai, Lanlan Liu, Yingpei Xu, Zhenfang Liu, Jinghua Chen, Xiaoming Jiang, Xiaohua Sun, Jianzhi Ren

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Do human embryos have the ability of self-correction?

Raoul Orvieto, Chen Shimon, Shlomit Rienstein, Anat Jonish-Grossman, Hagit Shani, Adva Aizer

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Sphingosine 1-phosphate protects against radiation-induced ovarian injury in female rats—impact on mitochondrial-related genes

Jiahui Zhao, Shuyun Zhang, Liesong Chen, Xiaolong Liu, Haihong Su, Lili Chen, Li Yang, Hong Zhang

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Cyclosporin A protects JEG-3 cells against oxidative stress-induced apoptosis by inhibiting the p53 and JNK/p38 signaling pathways

Bin He, Qi Yue Li, Yuan Yuan Wu, Jing Ling Ruan, Xiao Ming Teng, Da Jin Li, Chuan Ling Tang

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Review of psychological stress on oocyte and early embryonic development in female mice

Qiu-Yue Zhai, Jun-Jie Wang, Yu Tian, Xiaofang Liu, Zhenhua Song

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

The best execution of the DuoStim strategy (double stimulation in the follicular and luteal phase of the same ovarian cycle) in patients who are poor ovarian responders

Yanqun Luo, Li Sun, Mei Dong, Xiqian Zhang, Li Huang, Xiulan Zhu, Yingqi Nong, Fenghua Liu

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Long non-coding RNAs (lncRNAs) in spermatogenesis and male infertility

Meghali Joshi, Singh Rajender

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Biogenesis and functions of circular RNAs and their role in diseases of the female reproductive system

Yalan Ma, Ying Xu, Jingshun Zhang, Lianwen Zheng

01.12.2020 | COVID-19 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

The COVID-19 pandemic through eyes of a NYC fertility center: a unique learning experience with often unexpected results

Norbert Gleicher

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Developmental programming: gestational testosterone excess disrupts LH secretion in the female sheep fetus

Renata S. M. Landers, Vasantha Padmanabhan, Rodolfo C. Cardoso

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

HLA-A and HLA-DRB1 may play a unique role in ovarian teratoma-associated anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis

Xiaoya Zhao, Juan Li, Qian Zhu, Guiling Liang, Wei Xia, Xiaoqing He, Chenfeng Zhu, Hang Qi, Bo Deng, Xiangjun Chen, Jian Zhang

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Evaluation of treatment of previous cesarean scar pregnancy with methotrexate: a systematic review and meta-analysis

Nader Salari, Mohsen Kazeminia, Shamarina Shohaimi, Anis al-Dawlah Nankali, Masoud Mohammadi

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Experiencing earthquake in the first trimester of the fetal life increases subsequent diabetes risk in the adulthood: a cross-sectional study

Na Li, Mei Song, Lan Wang, Xiao-chuan Zhao, Ran Wang, Yuan-yuan Gao, Lu-lu Yu, Cui-xia An, Xue-yi Wang

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Advanced paternal age: effects on sperm parameters, assisted reproduction outcomes and offspring health

Iman Halvaei, Julia Litzky, Navid Esfandiari

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Retinol-binding protein 4 (RBP4) and high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) levels in patients with diminished ovarian reserve (DOR): a cross-sectional study

Wen Zou, Zehao Wang, Jing Xia, Jing Yang

01.12.2020 | Commentary | Ausgabe 1/2020 Open Access

Racial disparities and in vitro fertilization (IVF) treatment outcomes: time to close the gap

Tarun Jain

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Status of racial disparities between black and white women undergoing assisted reproductive technology in the US

David B. Seifer, Burcin Simsek, Ethan Wantman, Alexander M. Kotlyar

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Paraoxonase single nucleotide variants show associations with polycystic ovary syndrome: a meta-analysis

Anthicha Kunjantarachot, Noel Pabalan, Hamdi Jarjanazi, Denise Maria Christofolini, Erik Montagna, Caio Parente Barbosa, Bianca Bianco

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

The effect of letrozole versus artificial hormonal endometrial preparation on pregnancy outcome after frozen-thawed embryos transfer cycles: a randomized clinical trial

Azadeh Hosseini-Najarkolaei, Ashraf Moini, Ladan Kashani, Maryam Farid Mojtahedi, Elnaz Hosseini-Najarkolaee, Ensieh Salehi

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Differential expression of Oct-4, CD44, and E-cadherin in eutopic and ectopic endometrium in ovarian endometriomas and their correlations with clinicopathological variables

Ceyda Sancakli Usta, Gulay Turan, Cagla Bahar Bulbul, Akin Usta, Ertan Adali

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Insulin regulation of solute carrier family 2 member 1 (glucose transporter 1) expression and glucose uptake in decidualizing human endometrial stromal cells: an in vitro study

Ivika Jakson, Dorina Ujvari, Sebastian Brusell Gidlöf, Angelica Lindén Hirschberg

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

The association between anti-Müllerian hormone and vitamin 25(OH)D serum levels and polycystic ovarian syndrome in adolescent females

Samantha Simpson, David B. Seifer, Veronika Shabanova, Anna Y. Lynn, Catherine Howe, Erin Rowe, Sonia Caprio, Alla Vash-Margita

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Establishment of an immortalized stromal cell line derived from human Endometriotic lesion

Zhi-Xiong Huang, Rong-Feng Wu, Xiao-Mei Mao, Shao-Min Huang, Tian-Tian Liu, Qiong-Hua Chen, Qing-Xi Chen

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Thyroid autoimmunity and IVF/ICSI outcomes in euthyroid women: a systematic review and meta-analysis

Ashley Venables, Wilbert Wong, Mandy Way, Hayden Anthony Homer

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Growth hormone activates PI3K/Akt signaling and inhibits ROS accumulation and apoptosis in granulosa cells of patients with polycystic ovary syndrome

Yan Gong, Shan Luo, Ping Fan, Huili Zhu, Yujing Li, Wei Huang

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Genipin improves reproductive health problems caused by circadian disruption in male mice

Yihua Xu, Li Wang, Siyuan Cao, Ruihua Hu, Rui Liu, Ke Hua, Zhigang Guo, Hong-Jie Di, Zhigang Hu

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Risk of birth defects in children conceived by artificial oocyte activation and intracytoplasmic sperm injection: a meta-analysis

Rui Long, Meng Wang, Qi Yu Yang, Shi Qiao Hu, Li Xia Zhu, Lei Jin

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Tripeptidyl peptidase I promotes human endometrial epithelial cell adhesive capacity implying a role in receptivity

Leilani L. Santos, Cheuk Kwan Ling, Evdokia Dimitriadis

01.12.2020 | Correction | Ausgabe 1/2020 Open Access

Correction to: Status of racial disparities between black and white women undergoing assisted reproductive technology in the US

David B. Seifer, Burcin Simsek, Ethan Wantman, Alexander M. Kotlyar

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Gynäkologie und Geburtshilfe

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Gynäkologie und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

Bildnachweise