Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Reproductive Biology and Endocrinology

Reproductive Biology and Endocrinology 1/2020

Ausgabe 1/2020

Inhaltsverzeichnis ( 60 Artikel )

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Transvaginal ovarian drilling followed by controlled ovarian stimulation from the next day improves ovarian response for the poor responders with polycystic ovary syndrome during IVF treatment: a pilot study

Bufang Xu, Mingjuan Zhou, Meiyu Cheng, Dan Zhang, Xian Wu, Chenchen Si, Lan Xia, Huihui Xu, Jian Li, Hsun-Ming Chang, Peter C. K. Leung, Aijun Zhang

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Expanding the mutational spectrum of monogenic hypogonadotropic hypogonadism: novel mutations in ANOS1 and FGFR1 genes

Agnieszka Gach, Iwona Pinkier, Maria Szarras-Czapnik, Agata Sakowicz, Lucjusz Jakubowski

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Luteal phase stimulation versus follicular phase stimulation in poor ovarian responders: results of a randomized controlled trial

Joaquín Llácer, Belén Moliner, Lydia Luque, Andrea Bernabéu, Belén Lledó, Juan Carlos Castillo, Jaime Guerrero, Jorge Ten, Rafael Bernabéu

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Lifestyles and sexuality in men and women: the gender perspective in sexual medicine

Daniele Mollaioli, Giacomo Ciocca, Erika Limoncin, Stefania Di Sante, Giovanni Luca Gravina, Eleonora Carosa, Andrea Lenzi, Emmanuele Angelo Francesco Jannini

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Fertility preservation in BRCA mutation carriers—efficacy and safety issues: a review

Xiaofu Zhang, Jingxin Niu, Tuanjie Che, Yibei Zhu, Hongtao Zhang, Jing Qu

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Levels of sex steroid hormones and their receptors in women with preeclampsia

Kuo-Chung Lan, Yun-Ju Lai, Hsin-Hsin Cheng, Ni-Chin Tsai, Yu-Ting Su, Ching-Chang Tsai, Te-Yao Hsu

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Systematic identification of long intergenic non-coding RNAs expressed in bovine oocytes

Jian Wang, Prasanthi P. Koganti, Jianbo Yao

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Cumulative live birth rates according to the number of oocytes retrieved following the “freeze-all” strategy

Zhonghua Zhao, Hao Shi, Jing Li, Yile Zhang, Caihong Chen, Yihong Guo

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Successful pregnancy after prenatal diagnosis by NGS for a carrier of complex chromosome rearrangements

Jian Ou, Chuanchun Yang, Xiaoli Cui, Chuan Chen, Suyan Ye, Cai Zhang, Kai Wang, Jianguo Chen, Qin Zhang, Chunfeng Qian, Guangguang Fang, Wenyong Zhang

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

The effectiveness of different down-regulating protocols on in vitro fertilization-embryo transfer in endometriosis: a meta-analysis

Xue Cao, Hong-yang Chang, Jun-yan Xu, Yi Zheng, Yun-gai Xiang, Bing Xiao, Xu-jing Geng, Li-li Ni, Xi-ying Chu, Shi-bo Tao, Yan He, Gen-hong Mao

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Human sperm vitrification: the state of the art

Yong Tao, Erika Sanger, Arpornrad Saewu, Marie-Claude Leveille

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Association of vascular endothelial growth factor polymorphisms with polycystic ovarian syndrome risk: a meta-analysis

Jiahui Zhao, Da Li, Huaiyun Tang, Lisha Tang

01.12.2020 | Short communication | Ausgabe 1/2020 Open Access

Secular trends in testosterone- findings from a large state-mandate care provider

Gabriel Chodick, Shdema Epstein, Varda Shalev

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

High serum Antimullerian hormone levels are associated with lower live birth rates in women with polycystic ovarian syndrome undergoing assisted reproductive technology

Reshef Tal, Charles M. Seifer, Moisey Khanimov, David B. Seifer, Oded Tal

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Smoke, alcohol and drug addiction and female fertility

Cristina de Angelis, Antonio Nardone, Francesco Garifalos, Claudia Pivonello, Andrea Sansone, Alessandro Conforti, Carla Di Dato, Felice Sirico, Carlo Alviggi, Andrea Isidori, Annamaria Colao, Rosario Pivonello

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Bisphenol A: an emerging threat to female fertility

Claudia Pivonello, Giovanna Muscogiuri, Antonio Nardone, Francesco Garifalos, Donatella Paola Provvisiero, Nunzia Verde, Cristina de Angelis, Alessandro Conforti, Mariangela Piscopo, Renata Simona Auriemma, Annamaria Colao, Rosario Pivonello

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Risk of hypertension in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review, meta-analysis and meta-regression

Mina Amiri, Fahimeh Ramezani Tehrani, Samira Behboudi-Gandevani, Razieh Bidhendi-Yarandi, Enrico Carmina

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Characterization of VDR and CYP27B1 expression in the endometrium during the menstrual cycle before embryo transfer: implications for endometrial receptivity

Jing Guo, Shan Liu, Peng Wang, Haiying Ren, Yuan Li

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Glucose, insulin, insulin receptor subunits α and β in normal and spontaneously diabetic and obese ob/ob and db/db infertile mouse testis and hypophysis

R.-Marc Pelletier, Hamed Layeghkhavidaki, María L. Vitale

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

MiR-423-5p may regulate ovarian response to ovulation induction via CSF1

Shi Xie, Qiong Zhang, Jing Zhao, Jie Hao, Jing Fu, Yanping Li

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Performing ICSI within 4 hours after denudation optimizes clinical outcomes in ICSI cycles

Yini Zhang, Yongzhuang Ma, Zishui Fang, Shiqiao Hu, Zhou Li, Lixia Zhu, Lei Jin

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

A prospective, single-centre, single-arm, open label study of the long term use of a gonadotropin releasing hormone agonist (Triptorelin SR, 11.25 mg) in combination with Tibolone add-back therapy in the management of chronic cyclical pelvic pain

Sallwa M. Alshehre, Sheila Duffy, Georgina Jones, William L. Ledger, Mostafa Metwally

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Effect of cold stress on ovarian & uterine microcirculation in rats and the role of endothelin system

Di Wang, Xiumei Cheng, Huimin Fang, Yanqing Ren, Xinhua Li, Weiwei Ren, Bing Xue, Cairui Yang

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Disruption of androgen signaling during puberty affects Notch pathway in rat seminiferous epithelium

Alicja Kamińska, Sylwia Marek, Laura Pardyak, Małgorzata Brzoskwinia, Piotr Pawlicki, Barbara Bilińska, Anna Hejmej

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

hsa-miR-100-5p, an overexpressed miRNA in human ovarian endometriotic stromal cells, promotes invasion through attenuation of SMARCD1 expression

Kanetoshi Takebayashi, Kaei Nasu, Mamiko Okamoto, Yoko Aoyagi, Tomoko Hirakawa, Hisashi Narahara

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Decreased brain and muscle ARNT-like protein 1 expression mediated the contribution of hyperandrogenism to insulin resistance in polycystic ovary syndrome

Junyu Zhai, Shang Li, Min Hu, Fangfang Di, Jiansheng Liu, Yanzhi Du

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Do state insurance mandates alter ICSI utilization?

Pavel Zagadailov, David B. Seifer, He Shan, Shvetha M. Zarek, Albert L. Hsu

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Clinical, hormonal and genetic characteristics of androgen insensitivity syndrome in 39 Chinese patients

Qingxu Liu, Xiaoqin Yin, Pin Li

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Does body mass index impact assisted reproductive technology treatment outcomes in gestational carriers

Noga Fuchs Weizman, Miranda K. Defer, Janice Montbriand, Julia M. Pasquale, Adina Silver, Clifford L. Librach

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Increased risk of maternal and neonatal complications in hormone replacement therapy cycles in frozen embryo transfer

Liping Zong, Peihao Liu, Liguang Zhou, Daimin Wei, Lingling Ding, Yingying Qin

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Molecular analysis of lipid uptake- and necroptosis-associated factor expression in vitrified-warmed mouse oocytes

Da-Eun Um, Hyejin Shin, Dayoung Park, Jeong Min Ahn, Jayeon Kim, Haengseok Song, Hyunjung Jade Lim

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Impact of human papillomavirus infection in semen on sperm progressive motility in infertile men: a systematic review and meta-analysis

Xiaodan Cao, Renxiong Wei, Xiaoxia Zhang, Jun Zhou, Jiangtao Lou, Yun Cui

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Inhibition of germinal vesicle breakdown using IBMX increases microRNA-21 in the porcine oocyte

Benjamin J. Hale, Yunsheng Li, Malavika K. Adur, Jason W. Ross

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Prostaglandin E2 affects in vitro maturation of bovine oocytes

Dorota Boruszewska, Ilona Kowalczyk-Zieba, Katarzyna Suwik, Joanna Staszkiewicz-Chodor, Joanna Jaworska, Krzysztof Lukaszuk, Izabela Woclawek-Potocka

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Cryopreservation of single-sperm: where are we today?

Shasha Liu, Fuping Li

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Study on follicular fluid metabolomics components at different ages based on lipid metabolism

Xingxing Zhang, Tianqi Wang, Jingyan Song, Jifeng Deng, Zhengao Sun

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Association between the quality of inner cell mass and first trimester miscarriage after single blastocyst transfer

Dayuan Shi, Jiawei Xu, Meixiang Zhang, Wenbin Niu, Hao Shi, Guidong Yao, Ying Li, Nan Zhang, Yingpu Sun

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

The effect of different estradiol levels on carotid artery distensibility during a long agonist IVF protocol

Jonna Leppänen, Kaisa Randell, Ursula Schwab, Jussi Pihlajamäki, Leea Keski-Nisula, Tomi Laitinen, Seppo Heinonen

14.05.2020 | COVID-19 | Commentary | Ausgabe 1/2020 Open Access

COVID-19 and assisted reproductive technology services: repercussions for patients and proposal for individualized clinical management

Carlo Alviggi, Sandro C. Esteves, Raoul Orvieto, Alessandro Conforti, Antonio La Marca, Robert Fischer, Claus Y. Andersen, Klaus Bühler, Sesh K. Sunkara, Nikolaos P. Polyzos, Ida Strina, Luigi Carbone, Fabiola C. Bento, Daniela Galliano, Hakan Yarali, Lan N. Vuong, Michael Grynberg, Panagiotis Drakopoulos, Pedro Xavier, Joaquin Llacer, Fernando Neuspiller, Marcos Horton, Matheus Roque, Evangelos Papanikolaou, Manish Banker, Michael H. Dahan, Shu Foong, Herman Tournaye, Christophe Blockeel, Alberto Vaiarelli, Peter Humaidan, Filippo M. Ubaldi, on behalf of the POSEIDON (Patient-Oriented Strategies Encompassing IndividualizeD Oocyte Number) group

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

The relationship between H19 and parameters of ovarian reserve

Xi Xia, Martina S. Burn, Yong Chen, Cengiz Karakaya, Amanda Kallen

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Effect of Letrozole on sperm parameters, chromatin status and ROS level in idiopathic Oligo/Astheno/Teratozoospermia

Leila Kooshesh, Soghra Bahmanpour, Shahriar Zeighami, Mohammad Hussain Nasr-Esfahani

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Association between endometrial thickness and neonatal outcomes in intrauterine insemination cycles: a retrospective analysis of 1,016 live-born singletons

Jialyu Huang, Jiaying Lin, Xuefeng Lu, Hongyuan Gao, Ning Song, Renfei Cai, Yanping Kuang

01.12.2020 | Short communication | Ausgabe 1/2020 Open Access

Carbon monoxide increases utero-placental angiogenesis without impacting pregnancy specific adaptations in mice

Megan A. Dickson, Nichole Peterson, Karalyn E. McRae, Jessica Pudwell, Chandrakant Tayade, Graeme N. Smith

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Ulipristal acetate before in vitro fertilization: efficacy in infertile women with submucous fibroids

Giuseppe Morgante, Gabriele Centini, Libera Troìa, Raoul Orvieto, Vincenzo De Leo

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Downregulation of hsa_circ_0005243 induces trophoblast cell dysfunction and inflammation via the β-catenin and NF-κB pathways

Huiyan Wang, Wenbo Zhou, Guangtong She, Bin Yu, Lizhou Sun

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Intramuscular injection of human chorionic gonadotropin prior to secretory transformation in patients undergoing frozen-thawed embryo transfer cycles

Ling Deng, Xin Chen, Christophe Blockeel, De-Sheng Ye, Shi-Ling Chen

01.12.2020 | Expression of Concern | Ausgabe 1/2020 Open Access

Expression of Concern to: The role of ACE2, angiotensin-(1–7) and Mas1 receptor axis in glucocorticoid-induced intrauterine growth restriction

Elham Ghadhanfar, Aseel Alsalem, Shaimaa Al-Kandari, Jumana Naser, Fawzi Babiker, Maie Al-Bader

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Effectiveness and safety of follitropin alfa (Ovaleap®) for ovarian stimulation using a GnRH antagonist protocol in real-world clinical practice: a multicenter, prospective, open, non-interventional assisted reproductive technology study

Peter Sydow, Norbert Gmeinwieser, Katrin Pribbernow, Christoph Keck, Inka Wiegratz

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Cigarette smoking is associated with high level of ferroptosis in seminal plasma and affects semen quality

Zhanhui Ou, Qirong Wen, Yu Deng, Yang Yu, Zhiheng Chen, Ling Sun

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Low doses of Bisphenol S affect post-translational modifications of sperm proteins in male mice

Hedvika Řimnáčová, Miriam Štiavnická, Jiří Moravec, Marouane Chemek, Yaroslav Kolinko, Olga García-Álvarez, Peter R. Mouton, Azalia Mariel Carranza Trejo, Tereza Fenclová, Nikola Eretová, Petr Hošek, Pavel Klein, Milena Králíčková, Jaroslav Petr, Jan Nevoral

01.12.2020 | Debate | Ausgabe 1/2020 Open Access

The 2019 PGDIS position statement on transfer of mosaic embryos within a context of new information on PGT-A

N. Gleicher, D. F. Albertini, D. H. Barad, H. Homer, D. Modi, M. Murtinger, P. Patrizio, R. Orvieto, S. Takahashi, A. Weghofer, S. Ziebe, N. Noyes, for the International Do No Harm Group in IVF (IDNHG-IVF)

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Combined use of Diane-35 and metformin improves the ovulation in the PCOS rat model possibly via regulating glycolysis pathway

Shun Zhang, Haoyan Tu, Jun Yao, Jianghua Le, Zhengxu Jiang, Qianqian Tang, Rongrong Zhang, Peng Huo, Xiaocan Lei

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Suboptimal response to GnRH-agonist trigger during oocyte cryopreservation: a case series

Miguel Russo, Kimberly Liu, Crystal Chan

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Non-esterified fatty acids in the ovary: friends or foes?

Vijay Simha Baddela, Arpna Sharma, Jens Vanselow

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

MicroRNA-33a-5p sponges to inhibit pancreatic β-cell function in gestational diabetes mellitus LncRNA DANCR

Yan Feng, Xin Qu, Yu Chen, Qi Feng, Yinghong Zhang, Jianwei Hu, Xiaoyan Li

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Reduced frequency and functional defects of CD4+CD25highCD127low/− regulatory T cells in patients with unexplained recurrent spontaneous abortion

Li Luo, Xun Zeng, Zhongying Huang, Shan Luo, Lang Qin, Shangwei Li

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Early maternal separation accelerates the progression of endometriosis in adult mice

Qiqi Long, Xishi Liu, Sun-Wei Guo

01.12.2020 | Review | Ausgabe 1/2020 Open Access

Organoid technology in female reproductive biomedicine

Heidar Heidari-Khoei, Fereshteh Esfandiari, Mohammad Amin Hajari, Zeynab Ghorbaninejad, Abbas Piryaei, Hossein Baharvand

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Evaluation of the protective effects of icariin on nicotine-induced reproductive toxicity in male mouse –a pilot study

Guochao Ni, Xuhui Zhang, Seth Yaw Afedo, Rong Rui

01.12.2020 | Research | Ausgabe 1/2020 Open Access

Characterization of the role for cadherin 6 in the regulation of human endometrial receptivity

Wei Zhou, Leilani Santos, Evdokia Dimitriadis

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Gynäkologie und Geburtshilfe

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Gynäkologie und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

Bildnachweise