Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 11/2017

Ausgabe 11/2017

Inhaltsverzeichnis ( 13 Artikel )

01.11.2017 | Hot Topic | Ausgabe 11/2017

To be, or not to be: The calculated politics of acupuncture in JAMA

Chang-zhen Gong, Wei Liu

01.11.2017 | Hot Topic | Ausgabe 11/2017

Pivotal factors concerned in design of acupuncture clinical research: From two articles in JAMA

Jia-ni Wu, Zong-shi Qin, Zhi-shun Liu

01.11.2017 | Feature Article | Ausgabe 11/2017

Nitric oxide signaling molecules in acupoints: Toward mechanisms of acupuncture

Sheng-xing Ma

01.11.2017 | Original Article | Ausgabe 11/2017

Patient feedback for acupuncture practice improvement: A survey from Mayo Clinic

Barbara S. Thomley, Saswati Mahapatra, Brent A. Bauer, Molly J. Mallory, Guang-xi Li, Alexander Do, Tony Y. Chon

13.04.2016 | Original Article | Ausgabe 11/2017

Electrical stimulation of auricular acupressure for dry eye: A randomized controlled-clinical trial

Jong Soo Lee, Sang Ho Hwang, Byung Cheul Shin, Young Min Park

01.11.2017 | Original Article | Ausgabe 11/2017

Acupuncture treatment for idiopathic trigeminal neuralgia: A longitudinal case-control double blinded study

Michelle Cristina Ichida, Mariana Zemuner, Jorge Hosomi, Hong Jin Pai, Manoel Jacobsen Teixeira, José Tadeu Tesseroli de Siqueira, Silvia R. D. T. de Siqueira

01.09.2017 | Original Article | Ausgabe 11/2017

Electro-acupuncture treatment for internet addiction: Evidence of normalization of impulse control disorder in adolescents

Yang Yang, Hui Li, Xi-xi Chen, Luo-ming Zhang, Bing-jie Huang, Tian-min Zhu

27.12.2016 | Original Article | Ausgabe 11/2017

Relationship between two blood stasis syndromes and inflammatory factors in patients with acute coronary syndrome

Cai-yun Ma, Jing-hua Liu, Jian-xun Liu, Da-zhuo Shi, Zhen-ye Xu, Shao-ping Wang, Min Jia, Fu-hai Zhao, Yue-rong Jiang, Qin Ma, Hong-yu Peng, Yuan Lu, Ze Zheng, Feng-xue Ren

28.07.2017 | Original Article | Ausgabe 11/2017

Processing of calamine with modern analytical techniques: Processed with Huanglian Decoction (黄连汤) and Sanhuang Decoction (三黄汤)

Xiang-long Meng, Jun-nan Ma, Xiao-hui Guo, Bing-chen Liu, Nan-nan Cui, Kun Li, Shuo-sheng Zhang

01.11.2017 | Original Article | Ausgabe 11/2017

Scutellaria barbata D. Don inhibits colorectal cancer growth via suppression of Wnt/β-catenin signaling pathway

Li-hui Wei, Jiu-mao Lin, Jian-feng Chu, Hong-wei Chen, Qing-yu Li, Jun Peng

24.01.2017 | Literature Research | Ausgabe 11/2017

Recommendations for acupuncture in clinical practice guidelines of the national guideline clearinghouse

Yao Guo, Hong Zhao, Fang Wang, Si-nuo Li, Yu-xiu Sun, Ming-juan Han, Bao-yan Liu

13.09.2017 | Evidence-Based Integrative Medicine | Ausgabe 11/2017

Methological quality of systematic reviews and meta-analyses on acupuncture for stroke: A review of review

Xin-lin Chen, Chuan-wei Mo, Li-ya Lu, Ri-yang Gao, Qian Xu, Min-feng Wu, Qian-yi Zhou, Yue Hu, Xuan Zhou, Xian-tao Li

20.09.2016 | Review | Ausgabe 11/2017

Mast cell-derived exosomes at the stimulated acupoints activating the neuro-immune regulation

Bo Chen, Ming-yue Li, Yi Guo, Xue Zhao, Hui-min Calista Lim

Aktuelle Ausgaben