Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 12/2019

Ausgabe 12/2019

Inhaltsverzeichnis ( 11 Artikel )

15.10.2019 | Feature Article | Ausgabe 12/2019

Current Status and Problem-Solving Strategies for Ginseng Industry

Xiang-yan Li, Li-wei Sun, Da-qing Zhao

10.07.2019 | Original Article | Ausgabe 12/2019

Post-marketing Re-evaluation of Tongxiening Granules (痛泻宁颗粒) in Treatment of Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome: A Multi-center, Randomized, Double-Blind, Double-Dummy and Positive Control Trial

Xu-dong Tang, Sheng-sheng Zhang, Xiao-hua Hou, Zhen-hua Li, Su-ning Chen, Pei-min Feng, Xiao-nan Yang, Hui-zhen Li, Jie-qiong Wu, Pei-jun Xia, Xiao-jun Yang, Heng-jun Zhou, Hai-yan Wang, Yao-wei Ai, Kang Li

30.05.2019 | Original Article | Ausgabe 12/2019

Anti-obesity Effects of Ginsenosides in High-Fat Diet-Fed Rats

Hyun-Jung Park, Ji Hyun Kim, Insop Shim

01.12.2019 | Original Article | Ausgabe 12/2019

Panaxdiol Saponins Component Promotes Hematopoiesis and Modulates T Lymphocyte Dysregulation in Aplastic Anemia Model Mice

Zhi-yin Zheng, Xiao-ling Yu, Tie-ying Dai, Li-ming Yin, Yan-na Zhao, Min Xu, Hai-feng Zhuang, Beng Hock Chong, Rui-lan Gao

22.11.2018 | Original Article | Ausgabe 12/2019

Correlation Analysis of Rubella Incidence and Meteorological Variables Based on Chinese Medicine Theory of Yunqi

Xuan Zhang, Shi-lei Ma, Zhong-di Liu, Juan He

15.10.2019 | Clinical Experience | Ausgabe 12/2019

Ultrastructure Characteristics of Different Chinese Medicine Syndromes of Helicobacter pylori-Correlated Gastric Diseases

Ling Hu, He-yuan Li, Wan-qun Chen, Shao-xian Lao, Qi Luo

24.08.2019 | Case Report | Ausgabe 12/2019

Combination Therapy of Acitretin Capsule and Chinese Herbs for Patients with Lichen Planus Pigmentosus-Inversus

Yu Chen, Liang Xue, Dong-jie Guo, Jing-yi Mao, Min-feng Wu, Rong Xu, Xin Li, Bin Li, Fu-lun Li

05.08.2019 | Evidence-Based Integrative Medicine | Ausgabe 12/2019

Comparison between Xingnaojing Injection (醒脑静注射液) and Naloxone in Treatment of Acute Alcohol Intoxication: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Hui-juan Cao, Nuo Cheng, Rui-ting Wang, Xing-yue Huang, Jia-rui Wu

15.10.2019 | Traditional Medicine | Ausgabe 12/2019

Characteristics of Chinese Medicine Education Under British Education System in New Zealand

Zhe Chang, Chen-ming Zhang, Zi-xue Sun, Zu-long Wang, Jian-she Chen, Zheng Wang

25.06.2018 | Interdisciplinary Knowledge | Ausgabe 12/2019

Systems-Based Interactome Analysis for Hematopoiesis Effect of Angelicae sinensis Radix: Regulated Network of Cell Proliferation towards Hemopoiesis

Guang Zheng, He Zhang, Yun Yang, Ying-li Sun, Yan-jing Zhang, Ju-ping Chen, Ting Hao, Cheng Lu, Hong-tao Guo, Ge Zhang, Dan-ping Fan, Xiao-juan He, Ai-ping Lu

04.06.2019 | Review | Ausgabe 12/2019

Anticancer Effects of Constituents of Herbs Targeting Osteosarcoma

Qing-hong Su, Xiao-qun Xu, Jun-fu Wang, Jun-wen Luan, Xia Ren, Hai-yan Huang, Si-shan Bian

Aktuelle Ausgaben