Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 5/2018

Ausgabe 5/2018

Inhaltsverzeichnis ( 13 Artikel )

01.05.2018 | Perspective | Ausgabe 5/2018

Acupuncture and the Opioid Epidemic in America

Chang-zhen Gong, Wei Liu

01.05.2018 | Original Article | Ausgabe 5/2018

Comparison of Electroacupuncture and Mild-Warm Moxibustion on Brain-Gut Function in Patients with Constipation-Predominant Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial

Ji-meng Zhao, Jin-hua Lu, Xiao-jun Yin, Lu-yi Wu, Chun-hui Bao, Xing-kui Chen, Yue-hua Chen, Wei-jun Tang, Xiao-ming Jin, Huan-gan Wu, Yin Shi

13.02.2018 | Original Article | Ausgabe 5/2018

Effect of Kuanxiong Aerosol (宽胸气雾剂) on Patients with Angina Pectoris: A Non-inferiority Multi-center Randomized Controlled Trial

Qiao-ning Yang, Rui-na Bai, Guo-ju Dong, Chang-jiang Ge, Jing-min Zhou, Li Huang, Yan He, Jun Wang, Ai-hua Ren, Zhan-quan Huang, Guang-li Zhu, Shu Lu, Shang-quan Xiong, Shao-xiang Xian, Zhi-jun Zhu, Da-zhuo Shi, Shu-zheng Lu, Li-zhi Li, Ke-ji Chen

11.05.2017 | Original Article | Ausgabe 5/2018

Progressive Muscle Relaxation Combined with Chinese Medicine Five-Element Music on Depression for Cancer Patients: A Randomized Controlled Trial

Juan Liao, Yu Wu, Yang Zhao, Yuan-chen Zhao, Xu Zhang, Nan Zhao, Chun-ging Lee, Yu-fei Yang

11.05.2017 | Original Article | Ausgabe 5/2018

Effect of Lang-Chuang-Ding Decoction (狼疮定汤) on DNA Methylation of CD70 Gene Promoter in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Female Patients with Systemic Lupus Erythematosus

Jing Sun, Tie-juan Shao, Dong-yu Zhang, Xue-qin Huang, Zhi-jun Xie, Cheng-ping Wen

30.10.2017 | Original Article | Ausgabe 5/2018

Effects of Ligustrazine on Airway Inflammation in A Mouse Model of Neutrophilic Asthma

Xiao-ming Liu, Yong-bin Wang, Qian Wu, Zhong-rui Bian, Xiao-wen Che

05.09.2017 | Original Article | Ausgabe 5/2018

Evodiamine Inhibits Angiotensin II-Induced Rat Cardiomyocyte Hypertrophy

Na He, Qi-hai Gong, Feng Zhang, Jing-yi Zhang, Shu-xian Lin, Hua-hua Hou, Qin Wu, An-sheng Sun

09.01.2018 | Original Article | Ausgabe 5/2018

Icariin Improves Cognitive Impairment after Traumatic Brain Injury by Enhancing Hippocampal Acetylation

Zi-gang Zhang, Xin Wang, Jin-hai Zai, Cai-hua Sun, Bing-chun Yan

09.01.2018 | Original Article | Ausgabe 5/2018

Puerarin Up-regulates Methyl-CpG Binding Protein 2 Phosphorylation in Hippocampus of Vascular Dementia Rats

Hu-qing Wang, Meng Zhang, Jia-xin Zhao, Hai-qin Wu, Zhen Gao, Gui-lian Zhang, Ru Zhang

03.06.2017 | Original Article | Ausgabe 5/2018

Angelica tenuissima Nakai Ameliorates Cognitive Impairment and Promotes Neurogenesis in Mouse Model of Alzheimer’s Disease

Minji Choi, Younghyurk Lee, Seung-Hun Cho

01.05.2018 | Development of Integrative Medicine | Ausgabe 5/2018

The First Generation of New China Leaders’ Thought of Developing Integrated Chinese and Western Medicine

Pan-feng Weng, En-chang Li, Xing-zhong Zhuang

01.05.2018 | Review | Ausgabe 5/2018

Immune Homeostasis: Effects of Chinese Herbal Formulae and Herb-Derived Compounds on Allergic Asthma in Different Experimental Models

Lu Liu, Lin-peng Wang, Shan He, Yan Ma

01.05.2018 | Correspondence | Ausgabe 5/2018

Data Do Not Support Effectiveness of Acupuncture for Improving Live Birth Rate in Women with Polycystic Ovary Syndrome

Hong-ying Kuang, Yan Li, He-ping Zhang, Richard S. Legro, Elisabet Stener-Victorin

Aktuelle Ausgaben