Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Surgery Today

Surgery Today 1/2019

Ausgabe 1/2019

Inhaltsverzeichnis ( 14 Artikel )

11.04.2018 | Review Article | Ausgabe 1/2019

A liquid biopsy in primary lung cancer

Kazue Yoneda, Naoko Imanishi, Yoshinobu Ichiki, Fumihiro Tanaka

24.04.2018 | Review Article | Ausgabe 1/2019

Colon cancer with perforation

Kensuke Otani, Kazushige Kawai, Keisuke Hata, Toshiaki Tanaka, Takeshi Nishikawa, Kazuhito Sasaki, Manabu Kaneko, Koji Murono, Shigenobu Emoto, Hiroaki Nozawa

20.08.2018 | Original Article | Ausgabe 1/2019

Clinical role of fludeoxyglucose (18F) positron emission tomography/computed tomography (18F-FDG PET/CT) in patients with pancreatic neuroendocrine tumors

Takashi Matsumoto, Hirohisa Okabe, Yo-ichi Yamashita, Toshihiko Yusa, Rumi Itoyama, Yosuke Nakao, Takanobu Yamao, Naoki Umzaki, Masayo Tsukamoto, Yuki Kitano, Tatsunori Miyata, Kota Arima, Hidetoshi Nitta, Hiromitsu Hayashi, Katsunori Imai, Akira Chikamoto, Hideo Baba

25.08.2018 | Original Article | Ausgabe 1/2019

Clinical significance of upper gastrointestinal endoscopy before laparoscopic bariatric procedures in Japanese patients

Yuichi Endo, Masayuki Ohta, Kazuhiro Tada, Kunihiro Saga, Hiroomi Takayama, Teijiro Hirashita, Hiroki Uchida, Yukio Iwashita, Masafumi Inomata

13.08.2018 | Original Article | Ausgabe 1/2019

Benefits of using a self-expandable metallic stent as a bridge to surgery for right- and left-sided obstructive colorectal cancers

Shunji Morita, Kansuke Yamamoto, Atsuhiro Ogawa, Atsushi Naito, Hitoshi Mizuno, Shinichi Yoshioka, Tae Matsumura, Katsuya Ohta, Rei Suzuki, Chu Matsuda, Taishi Hata, Junichi Nishimura, Tsunekazu Mizushima, Yuichiro Doki, Masaki Mori, Clinical Study Group of Osaka University (CSGO), Colorectal Group

29.08.2018 | Original Article | Ausgabe 1/2019 Open Access

Functional evaluations comparing the double-tract method and the jejunal interposition method following laparoscopic proximal gastrectomy for gastric cancer: an investigation including laparoscopic total gastrectomy

Eiji Nomura, Hajime Kayano, Sang-Woong Lee, Masaru Kawai, Takashi Machida, Soichiro Yamamoto, Kazuhito Nabeshima, Kenji Nakamura, Masaya Mukai, Kazuhisa Uchiyama

27.08.2018 | Original Article | Ausgabe 1/2019

Needlescopic-assisted thoracoscopic pulmonary anatomical lobectomy and segmentectomy for lung cancer: a bridge between multiportal and uniportal thoracoscopic surgery

Huan-Jang Ko, Xu-Heng Chiang, Shun-Mao Yang, Ming-Chi Yang

30.08.2018 | Original Article | Ausgabe 1/2019

Prognostic factors for cytology-positive gastric cancer

Shunji Endo, Masakazu Ikenaga, Katsuya Ohta, Masami Ueda, Yujiro Tsuda, Ryo Kato, Hiroaki Itakura, Jin Matsuyama, Kazuhiro Nishikawa, Terumasa Yamada

07.08.2018 | Original Article | Ausgabe 1/2019

Evaluating the quality of data from the Japanese National Clinical Database 2011 via a comparison with regional government report data and medical charts

Ai Tomotaki, Hiraku Kumamaru, Hideki Hashimoto, Arata Takahashi, Minoru Ono, Tadashi Iwanaka, Hiroaki Miyata

04.09.2018 | Original Article | Ausgabe 1/2019

Prevalence of and risk factors for thyroid carcinoma in patients with familial adenomatous polyposis: results of a multicenter study in Japan and a systematic review

Haruki Sada, Takao Hinoi, Hideki Ueno, Tatsuro Yamaguchi, Yasuhiro Inoue, Tsuyoshi Konishi, Hirotoshi Kobayashi, Yukihide Kanemitsu, Fumio Ishida, Hideyuki Ishida, Naohiro Tomita, Nagahide Matsubara, Kenichi Sugihara

25.09.2018 | Original Article | Ausgabe 1/2019

Is neoadjuvant chemotherapy appropriate for patients with resectable liver metastases from colorectal cancer?

Fumitoshi Hirokawa, Mitsuhiro Asakuma, Koji Komeda, Tetsunosuke Shimizu, Yoshihiro Inoue, Syuji Kagota, Atsushi Tomioka, Kazuhisa Uchiyama

23.08.2018 | Original Article | Ausgabe 1/2019

Meaning of C-reactive protein around esophagectomy for cStage III esophageal cancer

Yasunori Otowa, Tetsu Nakamura, Yuta Yamazaki, Gosuke Takiguchi, Akio Nakagawa, Masashi Yamamoto, Shingo Kanaji, Takeru Matsuda, Taro Oshikiri, Satoshi Suzuki, Yoshihiro Kakeji

08.11.2018 | How To Do It | Ausgabe 1/2019

Robot-assisted single-port surgery for mediastinal tumors

Norihiko Ishikawa, Makoto Oda, Kenji Kawachi, Go Watanabe

28.11.2018 | Acknowledgment | Ausgabe 1/2019

Acknowledgment to reviewers

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Chirurgie

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Chirurgie und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

Bildnachweise