Skip to main content
main-content

01.12.2015 | Research article | Ausgabe 1/2015 Open Access

BMC Musculoskeletal Disorders 1/2015

The paracrine effect of adipose-derived stem cells inhibits osteoarthritis progression

Zeitschrift:
BMC Musculoskeletal Disorders > Ausgabe 1/2015
Autoren:
Kazunari Kuroda, Tamon Kabata, Katsuhiro Hayashi, Toru Maeda, Yoshitomo Kajino, Shintaro Iwai, Kenji Fujita, Kazuhiro Hasegawa, Daisuke Inoue, Naotoshi Sugimoto, Hiroyuki Tsuchiya
Über diesen Artikel

Weitere Artikel der Ausgabe 1/2015

BMC Musculoskeletal Disorders 1/2015 Zur Ausgabe