Skip to main content

Cardiovascular Drugs and Therapy

Ausgabe 2/2024

Inhalt (18 Artikel)

Invited Editorial

Machine Learning for Predicting Intubations in Heart Failure Patients: the Challenge of the Right Approach

Sai Nikhila Ghanta, Nitesh Gautam, Jawahar L. Mehta, Subhi J. Al’Aref

Open Access Invited: Bscr Marshall Submissions

Cardiovascular Mechano-Epigenetics: Force-Dependent Regulation of Histone Modifications and Gene Regulation

Pamela Swiatlowska, Thomas Iskratsch

Open Access Invited: BSCR Marshall Submissions

A Multimodal Omics Framework to Empower Target Discovery for Cardiovascular Regeneration

Ziwen Li, Mairi Brittan, Nicholas L. Mills

Open Access Original Article

Calsyntenin-1 Promotes Doxorubicin-induced Dilated Cardiomyopathy in Rats

Mingxiang Zhu, Yibing Chen, Liting Cheng, Xin Li, Yanying Shen, Ge Guo, Xiang Xu, Hanlu Li, Hao Yang, Chunlei Liu, Kunlun He

Original Article

Gab1 Overexpression Attenuates Susceptibility to Ventricular Arrhythmias in Pressure Overloaded Heart Failure Mouse Hearts

Mingxin Liu, Jianhua Zhao, Yonghua Lu, Zhi Chen, Xiaojian Feng, Gang Pan

Original Article

Hydroxychloroquine and Cardiovascular Events in Patients with Rheumatoid Arthritis

Andres Cordova Sanchez, Farzam Khokhar, Danielle A. Olonoff, Robert L. Carhart

Original Article

Glycocalyx Disruption Triggers Human Monocyte Activation in Acute Heart Failure Syndromes

Olga G. Grushko, Steven Cho, Ashley M. Tate, Robert S. Rosenson, David J. Pinsky, Jacob M. Haus, Scott L. Hummel, Sascha N. Goonewardena

Original Article

Association Between Platelet Glycoprotein IIb/IIIa Inhibition and In-Hospital Outcomes in ST-Elevation Myocardial Infarction Patients Treated with Coronary Thrombus Aspiration: Findings from the CCC-ACS Project

Wennan Liu, Ziping Li, Tianqi Yang, Geru A, Haonan Sun, Hangkuan Liu, Xiwen Song, Zhengyang Jin, Linjie Li, Yongle Li, Yongchen Hao, Jing Liu, Dong Zhao, Xin Zhou, Qing Yang, Aihua Li, Bao Li, Biao Xu, Guangshu Han, Bin Li, Bin Liu, Bin Wang, Bing Fu, Bo Yu, Bosong Yang, Caidong Luo, Changqian Wang, Changyong Liu, Chuanliang Liang, Chuanyu Gao, Chunlin Lai, Chuntong Wang, Chunyan Zhang, Chunyang Wu, Congliang Zhang, Cui Bin, Lan Huang, Daoquan Peng, Dawen Xu, Di Wu, Dongmei Zhu, Dongsheng Chai, Dongyan Li, Fakuan Tang, Jun Xiao, Fang Zhao, Fangfang Huang, Fanju Meng, Fengwei Li, Fudong Gan, Gang Xu, Gengsheng Sang, Genshan Ma, Guixia Zhang, Guizhou Tao, Guo Li, Guoduo Chen, Guoqin Xin, Guoqing Li, Guosheng Fu, Guoxiong Chen, Hailong Lin, Haiping Guo, Haiyun Lin, Hong Jiang, Hong Liu, Hong Luan, Hong Zhang, Honghua Deng, Hongwei Li, Honhju Wang, Hualing Liu, Hui Dong, Hui Liu, Huifang Zhang, Huifeng Wang, Huimin Chu, Jiabin Xi, Jian Yang, Jianfeng Ye, Jianhao Li, Jianhong Tao, Jianwen Liu, JiaoMei Yang, Jiawang Ding, Jiayi Tong, Jie Chen, Jie Jiang, Jie Yang, Jifu Li, Jinchuan Yan, Jing Hu, Jing Xu, Jingfeng Wang, Jinglan Diao, Jingshan Zhao, Jinru Wei, Jinxing Yi, Jinzi Su, Jiong Tang, Jiyan Chen, Jiyan Yin, Juexin Fan, Jun Guan, Junbo Ge, Junming Liu, Junping Deng, Junping Fang, Junxia Li, Kaihong Chen, Kalan Luo, Keng Wu, Lang Ji, Lang Li, Li Jiang, Li Wei, Lijun Meng, Likun Ma, Lilong Tang, Lin Wang, Lin Wei, Ling Li, Ling Tao, Liqiong Yang, Lirong Wu, Man Zhang, Kaiming Chen, Meisheng Lai, Miao Tian, Mingcheng Bai, Minghua Han, Moshui Chen, Naiyi Liang, Nan Jia, Peiying Zhang, Peng Qu, Pengfei Zhang, Ping Chen, Ping Hou, Ping Xie, Ping Zhang, Pingshuan Dong, Qiang Wu, Qiang Xie, Qiaoqing Zhong, Qichun Wang, Qinfeng Su, Rong Chang, Rong Lin, Ruiping Zhao, Shaobin Jia, Shaoping Nie, Shaowu Ye, Shenghu He, Shengyong Chen, Shixin Ma, Shuangbin Li, Shuanli Xin, Shudong Xia, Shuhua Zhang, Shuqiu Qu, Shuren Ma, Siding Wang, Songbai Li, Suxin Luo, Tao Liu, Tao Zhang, Tian Tuo, Tianchang Li, Tianlun Yang, Tianmin Du, Tongguo Wu, Wei Liu, Wei Mao, Wei Tuo, Wei Wang, Weihong Jiang, Weijian Huang, Weijun Liu, Weiqing Fan, Weiting Xu, Wenhua Lin, Xi Su, Xia Chen, Xianan Zhang, Xianghua Fu, Xiangjun Yang, Xianxian Zhao, Xiaochuan Ma, Xiaofei Sun, Xiaojun Wang, Xiaolan Li, Xiaolei Li, Xiaoli Yang, Xiaoping Chen, Xiaoping Chen, Xiaoqin Zhang, Xiaoshu Cheng, Xiaowei Peng, Xiaowen Ma, Xiaoyong Qi, Xiaoyun Feng, Ximing Chen, Xin Tang, Xingsheng Tang, Xingsheng Zhao, Xiufeng Chen, Xudong Li, Xue Li, Xuebo Liu, Xuemei Peng, Yaling Han, Yan Wang, Yanbo Niu, Yang Yu, Yang Zheng, Yanli Wang, Yanlie Zheng, Yansong Guo, Yanzong Yang, Yi Huang, Yin Liu, Ying Guo, Yingchao Luo, Yinglu Hao, Yingxian Sun, Yingzhong Lin, Yitong Ma, Yong Li, Yongdong Li, Yonglin Zhang, Yuanzhe Jin, Yue Li, Yuehua Huang, Yuemin Sun, Yuheng Yang, Yuhua Zhu, Yuhuan Shi, Yulan Zhao, Yuqing Hou, Zeqi Zheng, Zesheng Xu, Zewei Ouyang, Zeyuan He, Zhan Lv, Zhanquan Li, Zhaofa He, Zheng Ji, Zheng Zhang, Zhenguo Ji, Zhenqi Su, Zhenyu Yang, Zhihong Ou, Zhijian Yang, Zhiming Yang, Zhirong Wang, Zhiyuan Song, Zhongshan Wang, Zuyi Yuan

Review Article

Intracoronary Thrombolysis in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Patients Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention: an Updated Meta-analysis of Randomized Controlled Trials

Sophia Alexiou, Dimitrios Patoulias, Konstantinos C. Theodoropoulos, Matthaios Didagelos, Athina Nasoufidou, Athanasios Samaras, Antonios Ziakas, Nikolaos Fragakis, Efthimios Dardiotis, George Kassimis

Original Article

Machine Learning-Based Model for Predicting Prolonged Mechanical Ventilation in Patients with Congestive Heart Failure

Le Li, Bin Tu, Yulong Xiong, Zhao Hu, Zhenghao Zhang, Shangyu Liu, Yan Yao

Review Article

Effects of Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonist (GLP-1RA) on Cardiac Structure and Function: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized-Controlled Trials

Shi Yin Wong, Ainsley Ryan Yan Bin Lee, Aaron Hon Jiun Sia, Yu Jun Wo, Yao Hao Teo, Yao Neng Teo, Nicholas L. Syn, Ching-Ching Ong, Lynette L. Teo, Tiong-Cheng Yeo, Kian-Keong Poh, William K. Kong, Raymond C. Wong, Ching-Hui Sia

„Übersichtlicher Wegweiser“: Lauterbachs umstrittener Klinik-Atlas ist online

17.05.2024 Klinik aktuell Nachrichten

Sie sei „ethisch geboten“, meint Gesundheitsminister Karl Lauterbach: mehr Transparenz über die Qualität von Klinikbehandlungen. Um sie abzubilden, lässt er gegen den Widerstand vieler Länder einen virtuellen Klinik-Atlas freischalten.

„Jeder Fall von plötzlichem Tod muss obduziert werden!“

17.05.2024 Plötzlicher Herztod Nachrichten

Ein signifikanter Anteil der Fälle von plötzlichem Herztod ist genetisch bedingt. Um ihre Verwandten vor diesem Schicksal zu bewahren, sollten jüngere Personen, die plötzlich unerwartet versterben, ausnahmslos einer Autopsie unterzogen werden.

Hirnblutung unter DOAK und VKA ähnlich bedrohlich

17.05.2024 Direkte orale Antikoagulanzien Nachrichten

Kommt es zu einer nichttraumatischen Hirnblutung, spielt es keine große Rolle, ob die Betroffenen zuvor direkt wirksame orale Antikoagulanzien oder Marcumar bekommen haben: Die Prognose ist ähnlich schlecht.

Schlechtere Vorhofflimmern-Prognose bei kleinem linken Ventrikel

17.05.2024 Vorhofflimmern Nachrichten

Nicht nur ein vergrößerter, sondern auch ein kleiner linker Ventrikel ist bei Vorhofflimmern mit einer erhöhten Komplikationsrate assoziiert. Der Zusammenhang besteht nach Daten aus China unabhängig von anderen Risikofaktoren.

Update Kardiologie

Bestellen Sie unseren Fach-Newsletter und bleiben Sie gut informiert.