Skip to main content

15.01.2024 | Clinical Experience

Efficacy and Safety of Chinese Medicine Resuscitation Pack for Enhanced Recovery after Bronchoscopy: A Randomized, Single-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial

verfasst von: Xin-yuan Tan, Yao Yao, Jing-min Xiao, Yuan-bin Chen, Ming Lin, Xiao-shan Zhang, Dan-yan Cai, Zhen-hu Wu, Li-li Sun, Fei-ting Fan, Yin-ji Xu

Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine

Einloggen, um Zugang zu erhalten
Metadaten
Titel
Efficacy and Safety of Chinese Medicine Resuscitation Pack for Enhanced Recovery after Bronchoscopy: A Randomized, Single-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial
verfasst von
Xin-yuan Tan
Yao Yao
Jing-min Xiao
Yuan-bin Chen
Ming Lin
Xiao-shan Zhang
Dan-yan Cai
Zhen-hu Wu
Li-li Sun
Fei-ting Fan
Yin-ji Xu
Publikationsdatum
15.01.2024
Verlag
Springer Nature Singapore
Erschienen in
Chinese Journal of Integrative Medicine
Print ISSN: 1672-0415
Elektronische ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-024-3569-z