Skip to main content

27.03.2024 | Acupuncture Research

Electroacupuncture Promotes Angiogenesis in Mice with Cerebral Ischemia by Inhibiting miR-7

verfasst von: Qian Yu, Shi Shu, Xin-yao Ju, Wei Peng, Xue-qi Ren, Shu-han Si, Shi-zhen Song, Xue-yun Xie, Bang-jiang Fang, Shuang Zhou

Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine

Einloggen, um Zugang zu erhalten
Metadaten
Titel
Electroacupuncture Promotes Angiogenesis in Mice with Cerebral Ischemia by Inhibiting miR-7
verfasst von
Qian Yu
Shi Shu
Xin-yao Ju
Wei Peng
Xue-qi Ren
Shu-han Si
Shi-zhen Song
Xue-yun Xie
Bang-jiang Fang
Shuang Zhou
Publikationsdatum
27.03.2024
Verlag
Springer Nature Singapore
Erschienen in
Chinese Journal of Integrative Medicine
Print ISSN: 1672-0415
Elektronische ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-023-3715-z