Skip to main content

27.03.2024 | Original Article

Protective Effect of Silibinin on Lipopolysaccharide-Induced Endotoxemia by Inhibiting Caspase-11-Dependent Cell Pyroptosis

verfasst von: Jin-ying Ou, Shan-hong Liu, Dong-kai Tang, Ling-zhu Shi, Li-jun Yan, Jing-yan Huang, Li-fang Zou, Jing-yu Quan, Yan-ting You, Yu-yao Chen, Lin-zhong Yu, Zi-bin Lu

Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine

Einloggen, um Zugang zu erhalten
Metadaten
Titel
Protective Effect of Silibinin on Lipopolysaccharide-Induced Endotoxemia by Inhibiting Caspase-11-Dependent Cell Pyroptosis
verfasst von
Jin-ying Ou
Shan-hong Liu
Dong-kai Tang
Ling-zhu Shi
Li-jun Yan
Jing-yan Huang
Li-fang Zou
Jing-yu Quan
Yan-ting You
Yu-yao Chen
Lin-zhong Yu
Zi-bin Lu
Publikationsdatum
27.03.2024
Verlag
Springer Nature Singapore
Erschienen in
Chinese Journal of Integrative Medicine
Print ISSN: 1672-0415
Elektronische ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-024-3656-1