Skip to main content

22.02.2024 | Original Article

Tongxinluo Activates PI3K/AKT Signaling Pathway to Inhibit Endothelial Mesenchymal Transition and Attenuate Myocardial Fibrosis after Ischemia-Reperfusion in Mice

verfasst von: Ya-ru Wei, Yun-long Hou, Yu-jie Yin, Zhen Li, Yi Liu, Ning-xin Han, Zi-xuan Wang, Lu Liu, Xiao-qi Wang, Yuan-jie Hao, Kun Ma, Jiao-jiao Gu, Zhen-hua Jia

Erschienen in: Chinese Journal of Integrative Medicine

Einloggen, um Zugang zu erhalten
Metadaten
Titel
Tongxinluo Activates PI3K/AKT Signaling Pathway to Inhibit Endothelial Mesenchymal Transition and Attenuate Myocardial Fibrosis after Ischemia-Reperfusion in Mice
verfasst von
Ya-ru Wei
Yun-long Hou
Yu-jie Yin
Zhen Li
Yi Liu
Ning-xin Han
Zi-xuan Wang
Lu Liu
Xiao-qi Wang
Yuan-jie Hao
Kun Ma
Jiao-jiao Gu
Zhen-hua Jia
Publikationsdatum
22.02.2024
Verlag
Springer Nature Singapore
Erschienen in
Chinese Journal of Integrative Medicine
Print ISSN: 1672-0415
Elektronische ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-024-3652-5