Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Inflammation

Inflammation 5/2015

Ausgabe 5/2015

Inhaltsverzeichnis ( 30 Artikel )

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Pentraxin-3 Attenuates Renal Damage in Diabetic Nephropathy by Promoting M2 Macrophage Differentiation

Huaibin Sun, Jun Tian, Wanhua Xian, Tingting Xie, Xiangdong Yang

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Combined Vagal Stimulation and Limb Remote Ischemic Perconditioning Enhances Cardioprotection via an Anti-inflammatory Pathway

Qiang Wang, Gao-Pu Liu, Fu-Shan Xue, Shi-Yu Wang, Xin-Long Cui, Rui-Ping Li, Gui-Zhen Yang, Chao Sun, Xu Liao

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

miR-146a-5p Antagonized AGEs- and P.g-LPS-Induced ABCA1 and ABCG1 Dysregulation in Macrophages via IRAK-1 Downregulation

Xia Li, Zheng Ji, Si Li, Ya-Nan Sun, Jia Liu, Ying Liu, Wei Tian, Yun-Tao Zhou, Xiao-Ming Shang

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Alpha-Tomatine Exhibits Anti-inflammatory Activity in Lipopolysaccharide-Activated Macrophages

Ben Zhao, Bing Zhou, Lei Bao, Yuming Yang, Kaijin Guo

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Low-Molecular-Weight Fucoidan Inhibits the Viability and Invasiveness and Triggers Apoptosis in IL-1β-Treated Human Rheumatoid Arthritis Fibroblast Synoviocytes

Zunhua Shu, Xiaozhe Shi, Daqing Nie, Bingyu Guan

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Reduced Expression of miR-23a Suppresses A20 in TLR-stimulated Macrophages

Ping Peng, Zhiyi Li, Xinyan Liu

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

NLRC5 Mediates IL-6 and IL-1β Secretion in LX-2 Cells and Modulated by the NF-κB/Smad3 Pathway

Tao Xu, Ming-ming Ni, Cheng Huang, Xiao-ming Meng, Ying-hua He, Lei Zhang, Jun Li

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Growth Differentiation Factor-15 Is a Novel Biomarker Predicting Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Levent Cem Mutlu, Nejat Altintas, Murat Aydin, Feti Tulubas, Mustafa Oran, Volkan Kucukyalin, Gizem Kaplan, Ahmet Gurel

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Anti-Asthmatic Effects of Ginsenoside Rb1 in a Mouse Model of Allergic Asthma Through Relegating Th1/Th2

Tong Chen, Lu Xiao, Lingpeng Zhu, Shiping Ma, Tianhua Yan, Hui Ji

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Potential Role of Hepatitis C Virus Alternate Reading Frame Protein in Negative Regulation of T-Bet Gene Expression

Dan Yan Zhu, Xiao Zhao Deng, Long Feng Jiang, Wen Xiao, Jia Ping Pei, Bing Jun Li, Chang Jun Wang, Jin Hai Zhang, Qi Zhang, Zhen Xian Zhou, Wei Liang Ding, Xiao Dong Xu, Ming Yue

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

H2Treatment Attenuated Pain Behavior and Cytokine Release Through the HO-1/CO Pathway in a Rat Model of Neuropathic Pain

Yajun Chen, Hongguang Chen, Keliang Xie, Lingling Liu, Yuan Li, Yonghao Yu, Guolin Wang

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015 Open Access

The Role of Phosphorylated Cx43 on PKC Mediated Ser368 in Lung Injury Induced by Seawater Inhalation

Tonggang Liu, Yanyan Li, Bo Zhang, Lijie Ma, Wei Liu, Zhichao Li, Faguang Jin

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

NLRP3, a Double-edged Sword in Lung Injury Diseases

Jun-Xu Wu, Kai-Hu Shi

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

TIM-3 Genetic Variations Affect Susceptibility to Osteoarthritis by Interfering with Interferon Gamma in CD4+ T Cells

Shufeng Li, Yanjun Ren, Dayong Peng, Zhen Yuan, Shiying Shan, Huaqiang Sun, Xinfeng Yan, Hong Xiao, Guang Li, Haihan Song

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Identification of Novel Inflammatory Cytokines and Contribution of Keratinocyte-Derived Chemokine to Inflammation in Response to Vibrio vulnificus Infection in Mice

Xiao-Fei Liu, Jing Wu, Ming-Yi Wang, Ying-Jian Chen, Yuan Cao, Cheng-Jin Hu

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

A Study of Association Between Oral Lichen Planus and Immune Balance of Th1/Th2 Cells

Yimin Wang, Jun Zhou, Sheng Fu, Cheng Wang, Bing Zhou

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Intrathecal Injection of JWH-015 Attenuates Bone Cancer Pain Via Time-Dependent Modification of Pro-inflammatory Cytokines Expression and Astrocytes Activity in Spinal Cord

Cui’e Lu, Yue Liu, Bei Sun, Yu’e Sun, Bailing Hou, Yu Zhang, Zhengliang Ma, Xiaoping Gu

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Upregulation of PTP1B After Rat Spinal Cord Injury

Xinhui Zhu, Ying Zhou, Ran Tao, Jianmei Zhao, Jianping Chen, Chun Liu, Zhongling Xu, Guofeng Bao, Jinlong Zhang, Minhao Chen, Jiabing Shen, Chun Cheng, Dongmei Zhang

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Decreased UBASH3A mRNA Expression Levels in Peripheral Blood Mononuclear Cells from Patients with Systemic Lupus Erythematosus

Jie Liu, Jing Ni, Lian-Ju Li, Rui-Xue Leng, Hai-Feng Pan, Dong-Qing Ye

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Anti-Inflammatory Effects of Lysozyme Against HMGB1 in Human Endothelial Cells and in Mice

Wonhwa Lee, Sae-Kwang Ku, Dong Hee Na, Jong-Sup Bae

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Artesunate Attenuates Lipopolysaccharide-Stimulated Proinflammatory Responses by Suppressing TLR4, MyD88 Expression, and NF-κB Activation in Microglial Cells

Dunjing Wang, Jun Shi, Shuiqing Lv, Weiwei Xu, Jizhen Li, Wei Ge, Chenghua Xiao, Deqin Geng, Yonghai Liu

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Exosomes from Human Dental Pulp Stem Cells Suppress Carrageenan-Induced Acute Inflammation in Mice

Ugnė Pivoraitė, Akvilė Jarmalavičiūtė, Virginijus Tunaitis, Giedrė Ramanauskaitė, Aida Vaitkuvienė, Vytautas Kašėta, Genė Biziulevičienė, Algirdas Venalis, Augustas Pivoriūnas

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

The Efficacy of Sodium Aescinate on Cutaneous Wound Healing in Diabetic Rats

Zonglin Zhang, Guangchao Cao, Liying Sha, Dazhi Wang, Min Liu

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Systemic Lipopolysaccharide Administration-Induced Cognitive Impairments are Reversed by Erythropoietin Treatment in Mice

Rong Gao, Yuan-hui Tang, Jian-hua Tong, Jian-Jun Yang, Mu-huo Ji, Si-hai Zhu

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Evaluation of Local and Systemic Levels of Interleukin-17, Interleukin-23, and Myeloperoxidase in Response to Periodontal Therapy in Patients with Generalized Aggressive Periodontitis

E. Cifcibasi, C. Koyuncuoglu, M. Ciblak, S. Badur, K. Kasali, E. Firatli, S. Cintan

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

The Neuroprotective Effect of Syringic Acid on Spinal Cord Ischemia/Reperfusion Injury in Rats

Mehmet Tokmak, Yasemin Yuksel, Muserref Hilal Sehitoglu, Mustafa Guven, Tarik Akman, Adem Bozkurt Aras, Murat Cosar, Khalid M. Abbed

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Effects of Ergosterol, Isolated from Scleroderma Polyrhizum Pers., on Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Responses in Acute Lung Injury

Shu-ying Zhang, Li-ting Xu, Ai-xin Li, Shu-min Wang

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

The Neuroprotective Effect of Coumaric Acid on Spinal Cord Ischemia/Reperfusion Injury in Rats

Mustafa Guven, Muserref Hilal Sehitoglu, Yasemin Yuksel, Mehmet Tokmak, Adem Bozkurt Aras, Tarik Akman, Umut Hatay Golge, Ergun Karavelioglu, Ercan Bal, Murat Cosar

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Sex Differences in Experimentally Induced Colitis in Mice: a Role for Estrogens

Janka Bábíčková, Ľubomíra Tóthová, Eva Lengyelová, Anastázie Bartoňová, Július Hodosy, Roman Gardlík, Peter Celec

01.10.2015 | Ausgabe 5/2015

Astragalin Attenuates Allergic Inflammation in a Murine Asthma Model

Jiping Liu, Yue Cheng, Xiaoshuang Zhang, Xue Zhang, Shuxian Chen, Zongmiao Hu, Chunmei Zhou, Enhu Zhang, Shiping Ma

Aktuelle Ausgaben

Neu im Fachgebiet Innere Medizin

Mail Icon II Newsletter

Bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter Update Innere Medizin und bleiben Sie gut informiert – ganz bequem per eMail.

© Springer Medizin 

Bildnachweise