Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Clinical and Experimental Nephrology

Clinical and Experimental Nephrology 1/2020

Ausgabe 1/2020

Inhaltsverzeichnis ( 4 Artikel )

20.09.2019 | Original article | Ausgabe 1/2020

Clinical characteristics at the renal replacement therapy initiation of Japanese pediatric patients: a nationwide cross-sectional study

Daishi Hirano, Eisuke Inoue, Mayumi Sako, Akira Ashida, Masataka Honda, Shori Takahashi, Kazumoto Iijima, Motoshi Hattori, the Japanese Society of Pediatric Nephrology

09.09.2019 | Original article | Ausgabe 1/2020

Relationship between anti-erythropoietin receptor autoantibodies and responsiveness to erythropoiesis-stimulating agents in patients on hemodialysis: a multi-center cross-sectional study

Akinori Hara, Yoshitaka Koshino, Yukie Kurokawa, Yasuyuki Shinozaki, Taito Miyake, Shinji Kitajima, Tadashi Toyama, Yasunori Iwata, Norihiko Sakai, Miho Shimizu, Kengo Furuichi, Hiroyuki Nakamura, Takashi Wada

07.12.2019 | Original article | Ausgabe 1/2020

Changes in double-strand DNA breaks predict delayed graft function (DGF) in Japanese renal allograft recipients

Keiichiro Okada, Kanae Nomura-Nakayama, Yuki Okushi, Kazuaki Okino, Kiyotaka Mukai, Norifumi Hayashi, Keiji Fujimoto, Hiroki Adachi, Hitoshi Yokoyama

16.10.2019 | Letter to the editor | Ausgabe 1/2020 Open Access

Tips for erythropoiesis-stimulating agent treatment of renal anemia

Naohisa Tomosugi, Yoshitaka Koshino

Aktuelle Ausgaben