Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Chinese Journal of Integrative Medicine

Chinese Journal of Integrative Medicine 2/2020

Ausgabe 2/2020

Inhaltsverzeichnis ( 11 Artikel )

01.02.2020 | Hot Topic | Ausgabe 2/2020

Chinese Medicine Might Be A Promising Way for A Solution to Arsenic Nephrotoxicity

Xue-zhong Gong

17.01.2018 | Commentary | Ausgabe 2/2020

Chinese Medicine in Management of Chronic Disease Endometriosis

Rui-hua Zhao, Wei-wei Sun, Yong Liu, Ze-qi Dai

01.02.2020 | Original Article | Ausgabe 2/2020

Chinese Medicine Sequential Therapy Improves Pregnancy Outcomes after Surgery for Endometriosis-Associated Infertility: A Multicenter Randomized Double-blind Placebo Parallel Controlled Clinical Trial

Rui-hua Zhao, Yong Liu, Dan Lu, Ying Wu, Xiao-yun Wang, Wei-li Li, Cheng Zeng, Qing-wei Meng, Feng-mei Lian, Jun Zhou, Yun Shi, Wei-wei Sun, Qian Han, Yi Tang, Guang Shi

09.11.2019 | Original Article | Ausgabe 2/2020

Effects of Boiled Dill Seed on Anxiety During Labor: A Randomized Clinical Trial

Seyedeh-Fatemeh Hekmatzadeh, Fatemeh Bazarganipour, Helen Allan, Shahintaj Aramesh, Jamshid Mohammadi

05.08.2019 | Original Article | Ausgabe 2/2020

Systems Pharmacology Uncovers Multiple Mechanisms of Erxian Decoction (二仙汤) for Treatment of Premature Ovarian Failure

Bo Du, Li-hong Liu, Yu-juan Lv, Hao Ai

30.05.2019 | Original Article | Ausgabe 2/2020

Effect of Quercetin on Atherosclerosis Based on Expressions of ABCA1, LXR-α and PCSK9 in ApoE-/- Mice

Shan-shan Li, Hui Cao, Ding-zhu Shen, Chuan Chen, San-li Xing, Fang-fang Dou, Qing-ling Jia

17.08.2017 | Original Article | Ausgabe 2/2020

Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling n-Butyl Alcohol Extract Inhibits AGS Cell Helicobacter pyloriCagA+VacA+ Promoted Invasiveness by Down-Regulating Caudal Type Homeobox Transcription Factor and Claudin-2 Expression

Hai-feng Jin, Jin-feng Dai, Li-na Meng, Bin Lu

01.02.2020 | Original Article | Ausgabe 2/2020

Hydrangeae Dulcis Folium Attenuates Physical Stress by Supressing ACTH-Induced Cortisol in Zebrafish

Junyoung Oh, Dong Hyun Kim, Gi-young Kim, Eun-Jin Park, Jong Hoon Ryu, Ji Wook Jung, Se Jin Park, Gwang-Woo Kim, Seungheon Lee

15.05.2019 | Original Article | Ausgabe 2/2020

Pinellia Total Alkaloids Modulate the GABAergic System in Hippocampal Formation on Pilocarpine-Induced Epileptic Rats

Chu-xin Deng, Zhi-bing Wu, Yi Chen, Zheng-miao Yu

01.02.2020 | Clinical Experience | Ausgabe 2/2020

Effectiveness and Safety Evaluation of Qixiong Zhongzi Decoction (芪芎种子汤) in Idiopathic Asthenozoospermia Treatment: A Randomized Controlled Trial

Fu Wang, Qing-he Gao, Qiang Geng, Qiang Han, Jia-you Zhao, Guo-jin Yu, Ji-wei Zhang, Bin Yan, Jun Guo, Chun-sheng Song

08.05.2019 | Review | Ausgabe 2/2020

Leonurine: From Gynecologic Medicine to Pleiotropic Agent

Yun-yun Li, Yi-kong Lin, Xin-hua Liu, Li Wang, Min Yu, Da-jin Li, Yi-zhun Zhu, Mei-rong Du

Aktuelle Ausgaben