Skip to main content

European Radiology

Ausgabe 2/2024

Inhalt (79 Artikel)

Open Access Commentary

ESR Bridges: CT builds bridges in coronary artery disease

Marc Dewey, José P. S. Henriques, Hristo Kirov, Rozemarijn Vliegenthart

Ultrasound

An innovative approach to assess spinal canal expansion following French-door cervical laminoplasty by intraoperative ultrasonography

Chengkai Lin, Guoliang Chen, Jiachun Li, Liangyu Shi, Zhengya Zhu, Fuxin Wei, Ningning Chen, Shaoyu Liu

Ultrasound

Feeding artery: a valuable feature for differentiation of regenerative nodule, dysplastic nodules and small hepatocellular carcinoma in CEUS LI-RADS

Jiapeng Wu, Qinxian Zhao, Yuling Wang, Fan Xiao, Wenjia Cai, Sisi Liu, Zhicheng Du, Xiaoling Yu, Fangyi Liu, Jie Yu, Ping Liang

Ultrasound

Follow-up strategy of radiofrequency ablation for papillary thyroid microcarcinoma: defining a response-to-ablation system

Xinyang Li, Lin Yan, Jing Xiao, Yingying Li, Zhen Yang, Mingbo Zhang, Yukun Luo

Open Access Ultrasound

A new method to estimate the histological stage of primary biliary cholangitis

Yuan Zhang, Xing Hu, Jing Chang, Weihua Li, Chunyang Huang, Haiping Zhang, Jianjun Shen, Ning Shang, Fankun Meng

Open Access Paediatric

Indirect signs of infravesical obstruction on voiding cystourethrography improve post-neonatal posterior urethral valves detection rate

Pierluigi Marzuillo, Maria Paola Belfiore, Anna Di Sessa, Giovanni Torino, Agnese Roberti, Marialuisa Balzano, Alfonso Reginelli, Salvatore Cappabianca, Emanuele Miraglia del Giudice, Angela La Manna, Stefano Guarino, Giovanni Di Iorio

Original Article

CT-defined sarcopenia predicts treatment response in primary central nervous system lymphomas

Alexey Surov, Hans Jonas Meyer, Mattes Hinnerichs, Vincenzo Ferraro, Vanja Zeremski, Dimitrios Mougiakakos, Sylvia Saalfeld, Andreas Wienke, Alexandra Strobel, Denise Wolleschak

Open Access Computed Tomography

Standardizing the estimation of ischemic regions can harmonize CT perfusion stroke imaging

Daan Peerlings, Edwin Bennink, Jan W. Dankbaar, Birgitta K. Velthuis, Bart J. Emmer, Jan W. Hoving, Charles B. L. M. Majoie, Henk A. Marquering, Henk van Voorst, Hugo W. A. M. de Jong

Open Access Computed Tomography

Effects of a comprehensive brain computed tomography deep learning model on radiologist detection accuracy

Quinlan D. Buchlak, Cyril H. M. Tang, Jarrel C. Y. Seah, Andrew Johnson, Xavier Holt, Georgina M. Bottrell, Jeffrey B. Wardman, Gihan Samarasinghe, Leonardo Dos Santos Pinheiro, Hongze Xia, Hassan K. Ahmad, Hung Pham, Jason I. Chiang, Nalan Ektas, Michael R. Milne, Christopher H. Y. Chiu, Ben Hachey, Melissa K. Ryan, Benjamin P. Johnston, Nazanin Esmaili, Christine Bennett, Tony Goldschlager, Jonathan Hall, Duc Tan Vo, Lauren Oakden-Rayner, Jean-Christophe Leveque, Farrokh Farrokhi, Richard G. Abramson, Catherine M. Jones, Simon Edelstein, Peter Brotchie

Computed Tomography

Stent-specific fat attenuation index is associated with target vessel revascularization after PCI

Feng Xu, Chengcheng Wang, Qing Tao, Jian Zhang, Mingming Zhao, Shiwei Shi, Mengmeng Zhu, Chunxiang Tang, Longjiang Zhang, Changsheng Zhou, Chunhong Hu

Magnetic Resonance

Enhanced vessel wall magnetic resonance imaging in the follow-up of intracranial aneurysms treated with flow diversion

Tao Quan, Yanan Ren, Jinyi Li, Xiaojie Fu, Yazhou Jin, Yuncai Ran, Sheng Guan, Jingliang Cheng, Haowen Xu

Magnetic Resonance

Accelerated 3D MR neurography of the brachial plexus using deep learning–constrained compressed sensing

Si-xian Hu, Yi Xiao, Wan-lin Peng, Wen Zeng, Yu Zhang, Xiao-yong Zhang, Chun-tang Ling, Hai-xia Li, Chun-chao Xia, Zhen-lin Li

Magnetic Resonance

Intratumoral and peritumoral MRI radiomics nomogram for predicting parametrial invasion in patients with early-stage cervical adenocarcinoma and adenosquamous carcinoma

Mei Ling Xiao, Le Fu, Yan Wei, Ai E Liu, Jie Jun Cheng, Feng Hua Ma, Hai Ming Li, Yong Ai Li, Zi Jing Lin, Guo Fu Zhang, Jin Wei Qiang

Open Access Magnetic Resonance

Correlation of gene expression with magnetic resonance imaging features of retinoblastoma: a multi-center radiogenomics validation study

Robin W. Jansen, Khashayar Roohollahi, Ogul E. Uner, Yvonne de Jong, Christiaan M. de Bloeme, Sophia Göricke, Selma Sirin, Philippe Maeder, Paolo Galluzzi, Hervé J. Brisse, Liesbeth Cardoen, Jonas A. Castelijns, Paul van der Valk, Annette C. Moll, Hans Grossniklaus, G. Baker Hubbard, Marcus C. de Jong, Josephine Dorsman, Pim de Graaf

Magnetic Resonance

Brain MRI imaging markers associated with death in children with central nervous system involvement of hemophagocytic lymphohistiocytosis

Wei Ma, Liang Zhou, Wei Li, Xiujuan Li, Yan Huang, Sijie Gao, Jie Yu, Yuan Fang, Ye Xu

Nuclear Medicine

[18F]FDG PET metabolic patterns in mesial temporal lobe epilepsy with different pathological types

Yongxiang Tang, Ling Xiao, Chijun Deng, Haoyue Zhu, Xiaomei Gao, Jian Li, Zhiquan Yang, Dingyang Liu, Li Feng, Shuo Hu

Breast

Noninvasive identification of HER2-low-positive status by MRI-based deep learning radiomics predicts the disease-free survival of patients with breast cancer

Yuan Guo, Xiaotong Xie, Wenjie Tang, Siyi Chen, Mingyu Wang, Yaheng Fan, Chuxuan Lin, Wenke Hu, Jing Yang, Jialin Xiang, Kuiming Jiang, Xinhua Wei, Bingsheng Huang, Xinqing Jiang

Commentary

Contrast-enhanced mammography: better with AI?

Tianyu Zhang, Ritse M. Mann

Breast

Breast cancer diagnosis from contrast-enhanced mammography using multi-feature fusion neural network

Nini Qian, Wei Jiang, Yu Guo, Jian Zhu, Jianfeng Qiu, Hui Yu, Xian Huang

Open Access Commentary

Breast elastography—ready for prime time?

André Pfob, Michael Golatta

Open Access Breast

Evaluation of standard breast ultrasonography by adding two-dimensional and three-dimensional shear wave elastography: a prospective, multicenter trial

Jinshun Xu, Lei Zhang, Wen Wen, Yushuang He, Tianci Wei, Yanling Zheng, Xiaofang Pan, Yuhong Li, Yiyun Wu, Fenglin Dong, Heqing Zhang, Wen Cheng, Hongchun Xu, Yingchun Zhang, Lingyun Bao, Xinguo Zhang, Shichu Tang, Jintang Liao, Honghao Luo, Haina Zhao, Jiawei Tian, Yulan Peng

Urogenital

Development and validation of MRI-based scoring models for predicting placental invasiveness in high-risk women for placenta accreta spectrum

Qianyun Liu, Wenming Zhou, Zhimin Yan, Da Li, Tuo Lou, Yishu Yuan, Pengfei Rong, Zhichao Feng

Cardiac

Myocardial tissue remodeling in early adult obesity and its association with regional adipose tissue distribution and ectopic fat deposits: a prospective study

Jing Liu, Yali Qu, Jing Li, Wenzhang He, Xiaoyi Chen, Xue Li, Yinqiu Wang, Hehan Tang, Yuan Yuan, Liping Deng, Guoyong Chen, Tianying Zheng, Lisha Nie, Xiaoyue Zhou, Bin Song, Nanwei Tong, Liqing Peng

Open Access Cardiac

Evaluation of left ventricular and left atrial volumetric function from native MR multislice 4D flow magnitude data

Clemens Reiter, Gert Reiter, Corina Kräuter, Daniel Scherr, Albrecht Schmidt, Michael Fuchsjäger, Ursula Reiter

Open Access Cardiac

Value of a short non-contrast CMR protocol in MINOCA

Marco Gatti, Anna Palmisano, Mattia Gerboni, Riccardo Cau, Alessandra Pintus, Michele Porcu, Davide Tore, Davide Vignale, Alessandro Andreis, Laura Bergamasco, Gaetano Maria De Ferrari, Antonio Esposito, Luca Saba, Paolo Fonio, Riccardo Faletti

Open Access Cardiac

Comparison of manual and artificial intelligence based quantification of myocardial strain by feature tracking—a cardiovascular MR study in health and disease

Jan Gröschel, Johanna Kuhnt, Darian Viezzer, Thomas Hadler, Sophie Hormes, Phillip Barckow, Jeanette Schulz-Menger, Edyta Blaszczyk

Cardiac

Myocardial extracellular volume quantification in cardiac amyloidosis: a comparative study between cardiac computed tomography and magnetic resonance imaging

Hidetaka Hayashi, Seitaro Oda, Masafumi Kidoh, Shinpei Yamaguchi, Fumihiro Yoshimura, Seiji Takashio, Hiroki Usuku, Yasunori Nagayama, Takeshi Nakaura, Mitsuharu Ueda, Kenichi Tsujita, Toshinori Hirai

Cardiac

Association between left atrial myopathy and sarcomere mutation in patients with hypertrophic cardiomyopathy: insights into left atrial strain by MRI feature tracking

Jiaxin Wang, Xuan Ma, Kankan Zhao, Shujuan Yang, Kai Yang, Shiqin Yu, Gang Yin, Zhixiang Dong, Yanyan Song, Chen Cui, Jinghui Li, Shihua Zhao, Xiuyu Chen

Chest

Radiological pulmonary sequelae after COVID-19 and correlation with clinical and functional pulmonary evaluation: results of a prospective cohort

Samer Soliman, Heithem Soliman, Maud Crézé, Pierre-Yves Brillet, David Montani, Laurent Savale, Xavier Jais, Sophie Bulifon, Etienne-Marie Jutant, Emily Rius, Matthieu Devilder, Antoine Beurnier, Romain Colle, Matthieu Gasnier, Tài Pham, Luc Morin, Nicolas Noel, Anne-Lise Lecoq, Laurent Becquemont, Samy Figueiredo, Anatole Harrois, Marie-France Bellin, Xavier Monnet, Olivier Meyrignac

Chest

Value of deep learning reconstruction of chest low-dose CT for image quality improvement and lung parenchyma assessment on lung window

Jinhua Wang, Xin Sui, Ruijie Zhao, Huayang Du, Jiaru Wang, Yun Wang, Ruiyao Qin, Xiaoping Lu, Zhuangfei Ma, Yinghao Xu, Zhengyu Jin, Lan Song, Wei Song

Chest

Pulmonary MRI with ultra-short TE using single- and dual-echo methods: comparison of capability for quantitative differentiation of non- or minimally invasive adenocarcinomas from other lung cancers with that of standard-dose thin-section CT

Yoshiharu Ohno, Masao Yui, Kaori Yamamoto, Masato Ikedo, Yuka Oshima, Nayu Hamabuchi, Satomu Hanamatsu, Hiroyuki Nagata, Takahiro Ueda, Hirotaka Ikeda, Daisuke Takenaka, Takeshi Yoshikawa, Yoshiyuki Ozawa, Hiroshi Toyama

Chest

Performance of [18F]FDG PET/CT versus FAPI PET/CT for lung cancer assessment: a systematic review and meta-analysis

Qiuya Yang, Delong Huang, Junhao Wu, Haoshu Zhong, YuanHang Han, Haodong Jiang, Yue Chen, Gong Chen, Xiang Zhan, Ping Zhou

Chest

Even non-expert radiologists report chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) on CT pulmonary angiography with high sensitivity and almost perfect agreement

Jan Hrdlicka, Martin Jurka, Bianka Bircakova, David Ambroz, Pavel Jansa, Andrea Burgetova, Lukas Lambert

Chest

Use of artificial intelligence in triaging of chest radiographs to reduce radiologists’ workload

Sung Hyun Yoon, Sunyoung Park, Sowon Jang, Junghoon Kim, Kyung Won Lee, Woojoo Lee, Seungjae Lee, Gabin Yun, Kyung Hee Lee

Musculoskeletal

The utility of standing knee radiographs for detection of lipohemarthrosis: comparison with supine horizontal beam radiographs

Ozgur Tosun, Kazim Ayberk Sinci, Tayfun Bacaksiz, Mustafa Cagatay Buyukuysal, Cemal Kazimoglu, Atilla Hikmet Cilengir

Interventional

Ultrasound-guided genitofemoral nerve block for femoral arterial access gain and closure: a randomized controlled trial

Youngjong Cho, Sung-Joon Park, Hyoung Nam Lee, Sangjoon Lee, Woong Hee Lee, Seung Soo Kim, Nam Hun Heo

Letter to the Editor

Letter to the Editor: “Ultrasound-guided genitofemoral nerve block for femoral arterial access gain and closure: a randomized controlled trial”

Amiya Kumar Barik, Chitta Ranjan Mohanty, Rakesh Vadakkethil Radhakrishnan, Ranjan Kumar Patel, Ijas Muhammed Shaji

Interventional

MR-guided focused ultrasound therapy of extra-abdominal desmoid tumors: a multicenter retrospective study of 105 patients

Daniel M. Düx, Joe Darryl Baal, Rachelle Bitton, Joshua Chen, Ryan L. Brunsing, Vipul R. Sheth, Jarrett Rosenberg, Kisoo Kim, Eugene Ozhinsky, Raffi Avedian, Kristen Ganjoo, Matthew Bucknor, Andrew Dobrotwir, Pejman Ghanouni

Open Access Oncology

The value of baseline 18F-sodium fluoride and 18F-choline PET activity for identifying responders to radium-223 treatment in castration-resistant prostate cancer bone metastases

Ricardo Donners, Nina Tunariu, Holly Tovey, Emma Hall, Sue Chua, Gary Cook, Yong Du, Matthew D. Blackledge, Christopher C. Parker, Dow-Mu Koh

Open Access Oncology

Reliability and practicability of PSMA-RADS 1.0 for structured reporting of PSMA-PET/CT scans in prostate cancer patients

Freba Grawe, Franziska Blom, Michael Winkelmann, Caroline Burgard, Christine Schmid-Tannwald, Lena M. Unterrainer, Gabriel T. Sheikh, Paulo L. Pfitzinger, Philipp Kazmierczak, Clemens C. Cyran, Jens Ricke, Christian G. Stief, Peter Bartenstein, Johannes Ruebenthaler, Matthias P. Fabritius, Thomas Geyer

Imaging Informatics and Artificial Intelligence

The 100 most-cited and 100 most-mentioned COVID-19-related radiological articles: a comparative bibliometric analysis

Jiyeon Ha, Dae Young Yoon, Sora Baek, Chae Woon Lee, Kyoung Ja Lim, Young Lan Seo, Eun Joo Yun

Open Access Commentary

The ecological footprint of medical AI

Daniel Truhn, Gustav Müller-Franzes, Jakob Nikolas Kather

Open Access Imaging Informatics and Artificial Intelligence

Deep learning enables the differentiation between early and late stages of hip avascular necrosis

Michail E. Klontzas, Evangelia E. Vassalou, Konstantinos Spanakis, Felix Meurer, Klaus Woertler, Aristeidis Zibis, Kostas Marias, Apostolos H. Karantanas

Open Access Commentary

Explainable AI: current status and future potential

Bas H. M. van der Velden

Open Access Imaging Informatics and Artificial Intelligence

Automated, fast, robust brain extraction on contrast-enhanced T1-weighted MRI in presence of brain tumors: an optimized model based on multi-center datasets

Yuen Teng, Chaoyue Chen, Xin Shu, Fumin Zhao, Lei Zhang, Jianguo Xu

Gastrointestinal

Radiomics and dosiomics for predicting complete response to definitive chemoradiotherapy patients with oesophageal squamous cell cancer using the hybrid institution model

Daisuke Kawahara, Yuji Murakami, Shota Awane, Yuki Emoto, Kazuma Iwashita, Hikaru Kubota, Ryohei Sasaki, Yasushi Nagata

Gastrointestinal

LI-RADS threshold growth based on tumor growth rate can improve the diagnosis of hepatocellular carcinoma ≤ 3.0 cm

Boryeong Jeong, Se Jin Choi, Sang Hyun Choi, Hyeon Ji Jang, Jae Ho Byun, Hyung Jin Won, Yong Moon Shin

Gastrointestinal

Radiomics model versus 2017 revised international consensus guidelines for predicting malignant intraductal papillary mucinous neoplasms

Doo Young Lee, Jaeseung Shin, Sungwon Kim, Song-Ee Baek, Suji Lee, Nak-Hoon Son, Mi-Suk Park

Review

Cross-sectional imaging: current status and future potential in adult celiac disease

Xin-yue Wang, Zhoulei Li, Si-yun Huang, Xiao-di Shen, Xue-hua Li

Hepatobiliary-Pancreas

3D fusion is superior to 2D point-to-point contrast-enhanced US to evaluate the ablative margin after RFA for hepatocellular carcinoma

Haiyi Long, Xiaoyu Zhou, Xiaoer Zhang, Jieyi Ye, Tongyi Huang, Longfei Cong, Xiaoyan Xie, Guangliang Huang

Hepatobiliary-Pancreas

Transcatheter arterial chemoembolization using CalliSpheres beads loaded with arsenic trioxide for unresectable large or huge hepatocellular carcinoma: a prospective study

Xuhua Duan, Hao Li, Pengfei Chen, Tao Sun, Donglin Kuang, Huibin Lu, Bingbing Qiao, Zhengjun Fan, Zhuangjian Ren, Xinwei Han

Open Access Hepatobiliary-Pancreas

Noninvasive prediction of insufficient biochemical response after ursodeoxycholic acid treatment in patients with primary biliary cholangitis based on pretreatment nonenhanced MRI

Yun Zhang, Xiaoli Fan, Bin Song, Yifeng Liu, Yidi Chen, Tianying Zheng, Yuxin Guo, Ting Duan, Zixing Huang, Li Yang

Hepatobiliary-Pancreas

Radiomics using CT images for preoperative prediction of lymph node metastasis in perihilar cholangiocarcinoma: a multi-centric study

Peng-chao Zhan, Ting Yang, Yuan Zhang, Ke-yan Liu, Zhen Li, Yu-yuan Zhang, Xing Liu, Na-na Liu, Hui-xia Wang, Bo Shang, Yan Chen, Han-yu Jiang, Xiang-tian Zhao, Jing-hai Shao, Zhe Chen, Xin-dong Wang, Kang Wang, Jian-bo Gao, Pei-jie Lyu

Head and Neck

Added value of arterial enhancement fraction derived from dual-energy computed tomography for preoperative diagnosis of cervical lymph node metastasis in papillary thyroid cancer: initial results

Yan Zhou, Yong-Kang Xu, Di Geng, Jing-Wei Wang, Xing-Biao Chen, Yan Si, Mei-Ping Shen, Guo-Yi Su, Xiao-Quan Xu, Fei-Yun Wu

Head and Neck

A contrast-enhanced CT radiomics-based model to identify candidates for deintensified chemoradiotherapy in locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma patients

Yinbing Lin, Zhining Yang, Jiechen Chen, Mei Li, Zeman Cai, Xiao Wang, Tiantian Zhai, Zhixiong Lin

Head and Neck

Glymphatic system impairment in Alzheimer’s disease: associations with perivascular space volume and cognitive function

Xue Zhang, Yue Wang, Bingjie Jiao, Zhongyan Wang, Jiong Shi, Yingkui Zhang, Xiaoyan Bai, Zhiye Li, Shiping Li, Ruiliang Bai, Binbin Sui

Head and Neck

US of thyroid nodules: can AI-assisted diagnostic system compete with fine needle aspiration?

Tianhan Zhou, Lei Xu, Jingjing Shi, Yu Zhang, Xiangfeng Lin, Yuanyuan Wang, Tao Hu, Rujun Xu, Lesi Xie, Lijuan Sun, Dandan Li, Wenhua Zhang, Chuanghua Chen, Wei Wang, Chenke Xu, Fanlei Kong, Yanping Xun, Lingying Yu, Shirong Zhang, Jinwang Ding, Fan Wu, Tian Tang, Siqi Zhan, Jiaoping Zhang, Guoyang Wu, Haitao Zheng, Dexing Kong, Dingcun Luo

Open Access Neuro

Deeply 3D-T1-TFE hypointense voxels are characteristic of phase-rim lesions in multiple sclerosis

Pablo Naval-Baudin, Albert Pons-Escoda, Àngels Camins, Pablo Arroyo, Mildred Viveros, Josep Castell, Mònica Cos, Antonio Martínez-Yélamos, Sergio Martínez-Yélamos, Carles Majós

Neuro

Spinal cord perfusion is associated with microstructural damage in cervical spondylotic myelopathy patients who underwent cervical laminoplasty

Chunyao Wang, Xiao Han, Xiaodong Ma, Wen Jiang, Jinchao Wang, Sisi Li, Hua Guo, Wei Tian, Huijun Chen

Open Access Neuro

Cortical atrophy on baseline computed tomography imaging predicts clinical outcome in patients undergoing endovascular treatment for acute ischemic stroke

Gianluca Brugnara, Adrian Engel, Jessica Jesser, Peter Arthur Ringleb, Jan Purrucker, Markus A. Möhlenbruch, Martin Bendszus, Ulf Neuberger

Open Access Neuro

Diffusion histogram profiles predict molecular features of grade 4 in histologically lower-grade adult diffuse gliomas following WHO classification 2021

Ryo Kurokawa, Akifumi Hagiwara, Mariko Kurokawa, Benjamin M. Ellingson, Akira Baba, Toshio Moritani

Neuro

Rethinking extent of resection of contrast-enhancing and non-enhancing tumor: different survival impacts on adult-type diffuse gliomas in 2021 World Health Organization classification

Yae Won Park, Sooyon Kim, Kyunghwa Han, Sung Soo Ahn, Ju Hyung Moon, Eui Hyun Kim, Jinna Kim, Seok-Gu Kang, Se Hoon Kim, Seung-Koo Lee, Jong Hee Chang

Open Access Experimental

Take a break: should breaks be enforced during digital breast tomosynthesis reading sessions?

George John William Partridge, Adnan Gani Taib, Peter Phillips, Jonathan Jeffrey James, Keshthra Satchithananda, Nisha Sharma, Juliet Morel, Rita McAvinchey, Alexandra Valencia, William Teh, Humaira Khan, Elizabeth Muscat, Michael James Michell, Yan Chen

Radiological Education

Burnout among radiology residents: a systematic review and meta-analysis

Ziqi Wan, Jieying Tang, Xiaoyin Bai, Yihan Cao, Dingding Zhang, Tong Su, Yangzhong Zhou, Lin Qiao, Kaini Shen, Luo Wang, Xinlun Tian, Jinglan Wang

Open Access Correction

Correction: Diffusion-weighted imaging complements T2-weighted MRI for tumour response assessment in squamous anal carcinoma

Davide Prezzi, Keerthini Muthuswamy, Ashik Amlani, Kasia Owczarczyk, Ahmed Elowaidy, Tina Mistry, Paul Bassett, Vicky Goh

Update Radiologie

Bestellen Sie unseren Fach-Newsletter und bleiben Sie gut informiert.